Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi

Interesant pentru noi ar fi începând cu art. 40 lit. d3
În cazul contractelor de achiziții publice, auditorii publici externi vor urmări, în principal, respectarea următoarelor obiective :
d3.1) planificarea achizițiilor publice :
...
d3.2) inițierea și lansarea procedurii de achiziție publică :
...
d3.3) derularea procedurii de achiziție publică :
...
d3.4) finalizarea procedurii de achiziție publică :
...

Ceea ce contrazice spusele preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Monitorizarea Achiziţţilor Publice, doamna Cristina TRĂILĂ prin punctul de vedere exprimat sub egida A.N.R.M.A.P. în numărul 9 al "INFO ANRMAP" din Noiembrie 2010 !

"Controlul Curții de Conturi este unul ex-post, așa cum prevede Legea nr. 94/1992, republicată în teme-iul art. IV din Legea nr. 217/2008, cu modificările și completările ulterioare, și din acest motiv această instituție nu se poate implica în activitatea de supraveghere a modului de derulare a procedurilor de atribuire a contracte-lor de achiziții publice.
Mai mult, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie pu-blică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu acordă nicio com-petență Curții de Conturi pe linia constatării și sancționării abaterilor în materia achizițiilor publice.
În acest sens, la art. 295 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 se precizează că persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice au competențe în constatarea contravențiilor și aplicarea sacțiunilor în materia achizițiilor publice. De asemenea, alin. (3) al aceluiași articol precizează că orice persoană are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitoriza-rea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exer-citării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitori-zarea Achiziţiilor Publice, împreună cu sesizarea, şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii aceste-ia.
Pe cale de consecință, potrivit legislației în vigoare, activitatea de supraveghere și monitorizare a modului de atribuire a contractelor de achiziții publice revine Autoritații Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, ca unică autoritate care are competenţe în acest sens, aspect precizat și de Curtea de Conturi prin adresa nr. 2804/13.12.2007 transmisă către A.N.R.M.A.P. ■"


Interesant mi se pare că în afară de dat drumul la jefuirea ca în codru din bunurile poporului, deci şi ale tale, stimabil cititor al acestor rânduri (prin vocea ministrului Finanţelor - care doreşte impozitarea sumelor dobândite ilicit ! - asta ca o simplă observaţie, aşa pe scurt, nefăcând subiectul acestui articol) se mai acordă nişte competenţe Curţii de Conturi care precis vor deveni o pălărie prea mare pentru angajaţii acestui organism al statului (curios e că nu mă simt ca făcând parte din "stat" deşi ar trebui) care vor ajunge la discreţia puterii politice care e sursa potlogăriilor făcute în domeniul achiziţiilor publice !

ovidius

p.s. de abia aştept comentariile voastre competente.

Din pct meu de vedere schema

Din pct meu de vedere schema este urmatoarea: ministrul x face o manarie gen rittzi, apoi colegul ii trimite CC in control care-l scoate curat. Schema functioneaza cu succes la nivel local, asa ca de ce nu ar aplica aceeasi formula si la nivel mare?

Iată şi ...

... răspunsul A.N.R.M.A.P. :
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-17jan-ff4a7b64a5.zip

Adica chiar mai functioneaza

Adica chiar mai functioneaza cate ceva in tara asta?? Sigur nu ai folosit photoshop sau ceva similar (glumesc)?

ba da !

curios nu ?

ovidiu

p.s. să vedem şi continuarea ... (!)

Rugaminte

Te rog sa retransmiti fisierul...
a fost sters....

Multumesc!

Rezistă doar zece zile !