acord cadru

buna ziua. am o nelamurire in ceea ce priveste acordul cadru. spre exemplu, in documentatie am prevazut incheierea acodrului cadru cu mai multi operatori economici,impartire pe loturi, prin reluarea competitiei, insa cu pret fix pe toata durata acordului cadru; reluarea compettitiei referindu-se la calitate, termen d livrare si alte elemente. la sedinta de deschidere, au fost declarati admisi toti 3 dpdv al ofertei tehnice , insa luand in considerare pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte au fost declarati castigatori numai 2 dintre ei. in aceasta situatie corect este sa inchei acordul cu toti 3 sau numai cu cei 2 care au preturile cele mai scazute????

In primul rand daca s-a

In primul rand daca s-a derulat procedura pe loturi se incheie cate un acord cadru pentru fiecare lot (in ideea ca obiectul acordului este diferit pe fiecare lot in parte). Daca pe un lot au fost 3 oferte admisibile iar in anunt s-a specificat ca numar minim 3 ofertanti pentru incheierea acordului, atunci se stabilesc toti 3 castigatori si se incheie acordul cu toti 3.

multumesc

multumesc :)

cataline şi symsym

Vorba unui eminent descâlcitor de enigme : citez din clasici : O.U.G. 34/2006

ART. 148
În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.
---------------
Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

ART. 148^1
În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul/invitaţia de participare, autoritatea contractantă are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă admisibilă.
-------------
Art. 148^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

ART. 150
In cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a relua competitia respectand urmatoarea procedura:
a) pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
b) autoritatea contractanta fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, in acest sens avand obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezinta in scris, iar continutul lor ramane confidential pana cand termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia in temeiul careia a fost incheiat acordul-cadru.

iar din H.G. 925/2006 :
CAP. V
Acordul-cadru

ART. 65
In sensul prevederilor art. 143 din ordonanţa de urgenta, autoritatea contractantă:
a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează sa fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;
b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de alta natura decât cele stabilite prin acordul-cadru;
c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;
d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord;
e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o alta autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanţa de urgenta;
f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanţa de urgenta, are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.
------------
Litera g) a art. 65 a fost introdusă de pct. 38 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 834 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 27 iulie 2009.

ovidius

p.s. adicătelea acordul cadru se foloseşte când am un anume tip de lucrări de executat, servicii de prestat, bunuri de livrat şi nu doresc să mai fac de fiecare dată o procedură de licitaţie (câştig timp) şi nici să mă mai stresez cu faptul că am la un moment dat, buget aprobat sau nu (organizez reluarea competiţiei într-un timp foarte scurt şi doar atuncea când ştiu că am resursele materiale disponibile pe câte o bucăţică nemaifiind legat de a avea buget pentru toată "cantitatea" dorită prin acordul-cadru ce se va concretiza prin viitoare contracte subsecvente). Deci loturile despre care făcea referire symsym sunt cele în urma cărora se vor încheia contracte subsecvente acordului-cadru (singular nu plural), recte, o procedură, un acord-cadru, mai multe viitoare contracte subsecvente (ce constau în repetabilitatea livrării aceloraţi produse, prestării aceloraşi servicii , execuţiei aceloraşi tipuri de lucrări în unitatea de timp dată).
...
Ex. Livrare de medicamente, prestare de servicii de mentenanţă, execuţia de lucrări de reparaţii în unităţile şcolare.
(am citat din memorie :)) )

p.p.s.

Fraza : "la sedinta de deschidere, au fost declarati admisi toti 3 dpdv al ofertei tehnice , insa luand in considerare pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte au fost declarati castigatori numai 2 dintre ei", conţine contradicţii de folosire a instrumentului acord-cadru, cf. art. 148 descris mai sus.

ovidius

contradictii?in ce sens?

contradictii?in ce sens? reluarea competitiei se poate face si in privinta altor elemente nu??nu numai in privinta pretului.
intrebarea mea era...in situatia in care am prevazut in documentatie ca acordul cadru se inchieie cu mai multi operatori economici, am prevazut reluarea competitiei in privinta calitatii produselor, pretul ramane fix pe toata durata acordului-cadru, ca si criteriu de atribuire-pretul cel mai scazut .Mi-au depus oferte 3 op.ec.. , unul dintre ei a avut preturile cele mai mici la 3 loturi, si unul a avut pretul cel mai mic la celalalt lot( am avut 4 loturi). In situatia asta cel de-al treilea operator economic iese din discutie sau se inchiei acordul-cadru si cu el??? Iar daca da, in momentul in care eu le trimit invitatii pentru reofertare, normal ar fi sa trimit tuturor op.ec cu care s-a inchieat acordul-cadru?? atunci cel de-al treilea op.ec.(cel care nu a fost declarat castigator pentru niciun lot) pentru ce imi mai trimite oferte daca el nu este castigator??? asta nu imi este clar... ma puteti ajuta???

iar in privinta anuntului de

iar in privinta anuntului de atribuire...in sit in care inchiei ac-cadru cu cei 3???eu ce scriu la cel care nu are niciun lot castigator???

Symsym

Contradicţia venea de la faptul că nu ai cum declara doar doi câştigători din moment ce ai naunţat că vei încheia acordul-cadru cu minim 3 operatori.

Adicătelea de aveai 4 concurenţi, rămâneau doar doi câştigători sau erau selecţionaţi trei (evident dacă corespundeau tehnic, acest fapt fiind implicit recunoscut de către tine anterior, prin spusele tale : "Mi-au depus oferte 3 op.ec.. , unul dintre ei a avut preturile cele mai mici la 3 loturi, si unul a avut pretul cel mai mic la celalalt lot( am avut 4 loturi)", respectiv "au fost declarati admisi toti 3 dpdv al ofertei tehnice") ?

Deci tu, indiferent de numărul ofertanţilor, vei încheia acordul cadru cu 3 dintre ei în ordinea descrescătoare a aplicării criteriului de atribuire, în cazul tău : "preţul cel mai scăzut" (care trebuia să fi fost dat pe o unitate de măsură).

Ex. : Să zicem că obiectul încheierii acordului-cadru cu un minim de 3 ofertanţi, este livrarea de mingi de fotbal, de handbal, de polo pe apă şi de tenis (4 loturi), pe o perioadă (maximă) de 4 ani.
Ai avut 3 oferte după cum urmează :
Firma A : 0,96 lei/buc. pe fiecare lot
Firma B : 0,63 lei/buc. pe fiecare lot
Firma C : 0,31 lei/buc. pe primele trei loturi iar pe al patrulea a avut 0,99.
Vei încheia acordul-cadru cu toţi 3.
Apoi, la reofertare, prin reluarea competiţiei, pentru atribuirea contractelor subsecvente acordului-cadru, le vei trimite operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru, caietul de sarcini concret pentru fiecare caz în parte (de ex. ai nevoie de 5.000 mingi de handbal) şi le vei solicita ca în 5 zile să-ţi prezinte ofertele (care doar se pot îmbunătăţi, prin scăderea preţului de exemplu) conform art. 150 lit. d) din O.U.G. 34/2006 :
d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia in temeiul careia a fost incheiat acordul-cadru.
...
Să mai citim ce zic clasicii :
ART. 149
(1) In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica;
b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici:
a) fie fara reluarea competitiei;
b) fie prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
...
Astfel vei avea trei oferte concrete de această dată (ştim câte mingi, din totalul estimat se doreşte a se achiziţiona la acest moment bine precizat) pe care le vei evalua conform criteriului iniţial din acrodul-cadru, respectiv, preţul cel mai scăzut, evaluare ce va duce la un singur câştigător cu care vei semna contractul subsecvent.

Ovidius

p.s. ori am fost explicit ori n-am mai fost explicit ?
:))

ACORD CADRU SERVICII PROIECTARE

Buna ziua ! Am o intrebare : pot incheia un acord cadru pentru servicii tehnice de proiectare faza SF si PT? Mentionez ca un contract subsecvent se va inchiea pentru SF (sunt fonduri alocate) iar contractul subsecvent pentru PT se va incheia cond vor fi aprobate fonduri pentru acesta etapa. Multumesc !!!!

Tema de discutat pt colegii din breasla

Daca da, s-ar putea interpreta ca fiind incheiat in "mod abuziv" acest acord-cadru pt ca de fapt se cunosc obiectul si "cantitatea" (asa mi-a spus cineva de la anrmap-lipsa fondurilor nefiind justificata)

Si ca si contradictie, tot un alt specialist din cadrul anrmap, mi-a spus ca poate incheia un acord cadru pt realizare sf, pt.

Unde-i ADEVARUL?

Pe de alta parte, eu am avut incheiat un contract pt realizare sf si pt, in care am avut o clauza de genul "in cazul in care indicatorii tehnici si economici vor fi aprobati, se va trece la etapa a II-a a contractului", adica la realizarea proiectului.
Desi acei indicatori s-au aprobat, banii pt proiect ne-au fost luati, lucrarea nu s-a mai executat si punct si de la capat. In aceasta situatie, eu am avut o procedura, am incheiat un contract, prestatorul putea sa ne dea in judecata.

La un alt contract, s-a realizat sf, s-a aprobat, s-a intocmit proiectul tehnic, s-a obtinut autorizatia de construire.... iar in momentul de fata, se intocmesc 6 ani si nu ne-au dat nici acum bani pentru executia lucrarilor. Din contra, ne-au cerut realizarea altui sf in acest an, la aceeasi constructie, dar cu un etaj mai putin. In aceasta situatie, nu stiu daca pot merge pe negociere cu aceeasi sursa; pe actualizare nu se pune problema din mai multe motive. Sa fac un contract cu altcineva... cred ca ar trebui sa obtin acordul proiectantului initial.

Asa ca, si eu sunt in aceeasi situatie in momentul de fata....am bani pentru sf, am cerut si pentru pt, dar pana la rectificare mai este, si toata lumea vrea urgent acest sf ......si mai am si sf-ul mentionat mai sus!!!!

ACORD CADRU

Eu am sa-i dau drumu la acord cadru si stii dc? Un proiectant face Sf altul PT si dupa aceea dau vina unul pe altul din asta rezulta un obiectiv de investitii prost executat. In concluzie fac acord cadru fie ce o fi. Cineva de la ANRMAP mai spunea ca putem incheia contract pe litera J. dar ma gandesc ca eu nu am sursa de finantare pt PT si nu pot.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri