ajustare pret acord cadru obligatorie?

In cursul anilor 2009 si 2010 autoritatea contractanta a organizat mai multe licitatii deschise care s/au finalizat cu incheierea de acorduri /cadru

In acordurile/cadu incheiate si documentatiile de atribuire aferente avem urmatoarea clauza de ajustare a pretului:

Pretul unitar poate fi ajustat la incheierea contractelor subscvente, incepand cu anul 2011.

Formula de ajustare a pretului unitar este urmatoarea?

Pcs = PEac x K(E) ]n care:

Pcs - este pretul unitar, in lei, al produsului ce face obiectul contractului subsecvent

PEac - reprezinta pretul unitar in euro declarat de furniyor in propunerea financiara depusala licitatie

K(E) - cursul de schimb valutar euro/lei, comunicat de BNR, valabil la data la care autoritatea contractanta ii transmite operatorului economic solicitarea pentru incheierea contractului subsecent

avand in vedere cele ce preced

1. Autoritatea contractanta are obligatia de a actualiza pretul unitar aplicand formula de mai sus?

2. Ajustarea in functie de evolutia cursului de schimb leu/euro excede prevederilor art. 97 din Hg 925/2006?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri