CUM PROCEDAM ? ERORI ARITMETICE SEAP!!!!!!!!!

Am urmatorul caz:
Procedura licitatie deschisa un singur ofertant care s-a calificat la documente si tehnic. Dupa decriptarea ofertei in SEAP cu suma Z solicit formularul de oferta in care descoper ca pretul unitar x cantitatea dau suma Y si nu Z cum arata propunerea financiara din SEAP. Cum procedez? Cer acceptul de corectare a formularului de oferta? Astept pareri ! Multumesc!!!!!

Eroare aritmetica sau viciu de forma!!!

Am urmatoarea problema:
In cadrul unei proceduri simplificate desfasurata intr-o singura etapa, on-line, unul dintre ofertanti , a formulat propunerea financiara dupa cum urmeaza:
,, Examinind documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului....., ne oferim ca , in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam....., conform pretului criptat in SEAP.............
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsul din anexa la prezentul formular, conform comenzilor".
In anexa la formularul de oferta , pretul unitar cat si valoarea totala, difera de valoarea criptata in SEAP.

Ce pot face in cazul acesta?...dupa cum observati , in propunerea financiara nu este specificat pretul unitar sau total....ci face referire la valoarea criptata in SEAP.....mai mult, in anexa este trecut alt pret unitar si alta valoare totala, care difera de pretul criptat in SEAP.

Cum procedez in cazul acesta?...ii solicit clarificari , cu privire la completarea incorecta a centralizatorului anexat propunerii financiare sau declar propunerea financiara ca fiind neconforma?

Evaluare oferta financiara

Sunt la prima procedura desfasurata on-line. Data limita de evaluare a ofertelor financiare este 17.08.2018. Dupa decriptarea preturilor in SEAP si vizualizarea ofertelor financiare, am 2 ofertanti la care trebuie sa le solicit clarificari. Cum procedez, tinand cont ca mai am 2 zile pana la data limita de evaluare:
-1. prelungesc doar termenul de evaluare ( valabilitatea ofertelor este pana la data de 08.10.2018)
-2 transmit solicitarile de clarificari catre ofertanti
-3. dupa primirea raspunsului la clarificari finalizez evaluarea financiara ....Admis/Respins....si pe urma solicit ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentelor justificative DUAE?

Rog raspuns urgent!!!!