garantie de participare

pentru o procedura care se desfasoara prin mijloace electronice si pentru care se prezinta scrisori de garantie depuse scanate si depuse in SEAP este obligatorie prezentarea scrisorii in original ?

Din experienta proprie iti

Din experienta proprie iti aspun ca scrisoarea de garantie bancara si/sau polita de asigurare constituite pt garantia de participare, se depun la sediul A.C. in original, pana la data limita de depunere a ofertelor, ora generata de SEAP.

Da trebuie

Scrisoarea de garantie bancara trebuie depusa in original la sediul A.C. Operatorul economic poate sa nici nu depuna scrisoarea de garantie bancara scanata in SEAP, atata timp cat a trimis originalul la sediul A.C. In cazul in care un anumit operator economic are un comportament necorespunzator pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului, A.C. are dreptul de a retine garantia de participare, ori daca A.C. nu are scrisoarea de garantie bancara in original banca nu ia in seama o copie dupa o scrisoare de garantie bancara.

Garantia de participare in cazul procedurii online

In cazul unei proceduri online, Este corect daca AC respinge oferta care desi este insotita de ordinul de plata prin care ofertantul face dovada ca constituie garantia de participare, suma nu se regaseste in contul AC, pana la data deschiderii ofertelor?

eu cred ca e nu corect,

eu cred ca e nu corect, pentru ca la data deschiderii el trebuie sa iti faca dovada constiturii si a facut-o , daca pana la finalziarea procedurii nu apar banii in cont atunci il descalifici, dar parerea mea e ca la data deschiderii ofertelor ti-a facut dovada constituirii

Andreutza

Ce înseamnă "are un comportament necorespunzător" ?
şi
pe ce bază "A.C. are dreptul de a reţine garanţia de participare" în cazul anterior menţionat

ovidius

p.s. şi unde scrie că garanţia de participare "trebuie depusă în original la sediul A.C." în cazul unei proceduri on-line ?

iordache

dacă nu e o greşeală a A.C. în descrierea contului, fapt ce se poate observa cu uşurinţă în O.P., atuncea io zic că e corect a fi respinsă acea ofertă dacă aşa este stipulat şi în D.A.

ovidius

astept....

cat sa astept sa intre banii in cont? la o procedura online am deschis documentele depuse in SEAP. Am gasit un op scanat care nu mi se pare corect ca face dovada constituirii unei garantii de participare. Bani in cont ioc, op depus in original la fel. Si atunci de ce se cere originalul la scrisoare de garantie bancara si daca se face virament prin op este suficient daca pune un op scanat si banii lipsesc? chiar nu inteleg.

pe o documentatie de atribuire

validata de ANRMAP, pentru o procedura de co integral online, am primit o observatie de la ei care suna asa:
"Atentie! Dupa validarea invitatiei de participare urmatoarea observatie va face obiectul unei clarificari: Garantia de participare(la procedurile online), obligatoriu se vor posta in SEAP(scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si la sediul autoritatii de catre toti operatorii economici."
eu inteleg ca indiferent de modul de constituire a garantiei de participare(op sau scrisoare) ele trebuie prezentate la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere.
ce intelegeti din asta?
Multumesc!

@ badaraugina

garantia de participare se prezinta in original la sediul autoritatii cand instrumentul de garantare este emis de catre o banca sau o societate de asigurari. asta pentru ca AC nu poate emite pretentii asupra sumelor respective, decat daca detine ORIGINALUL.
cand se garanteaza prin virament bancar, in caz de nevoie pot sa retin garantia fara probleme, fiindca banii sunt deja in contul meu. trebuie doar sa ma asigur ca suma a intrat in cont la data deschiderii, altfel... garantia nu prea exista. din acest motiv, art 86 din HG conditioneaza garantarea prin OP cu "confirmarea de catre banca".
e adevarat ca HG 925 spune ca OP-ul se depune la sediul autoritatii (si nu oriunde, ci la casierie!!)... dar e aberant sa respingi o oferta doar pentru ca n-a adus OP-ul, cand il ai scanat in SEAP iar banii sunt deja in cont.

da

sunt complet de acord cu Alina

Lol . . .

Cerinta Autoritatii contractante
"Modul de constituire a garantiei de participare:-virament bancar in contul RO59TREZ0215006XXX010304 deschis la Trez.Mun.Arad, cod fiscal 17090393 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original. Dovada garantiei de participare se va introduce in plic separat marcat corespunzator, prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru
deschiderea ofertelor."
Din 6 ofertanti 4 sunt descalificati pentru ca prezinta "copie dupa O.P." . . . E normal asa ceva? . . . Astept pareri si ceva cadru legal daca se poate. . .

zic si eu Autoritatea

zic si eu Autoritatea contractanta trebuie sa isi verifice contul din trezorerie sa vada cine a depus in cont pana la data limita de depunere a ofertelor (este mai nasol cand op.economici stau pana in ultima zi, atunci este mai greu de verificat de aut.contractanta), stiu ca doar Scrisorile si politele adica instrumentele de garantare sunt obligatoriu in original la sediu.
stai, acum am citit si eu in noua lege, normeleHG 395/2016
Stabilirea garanţiei de participare
ART. 36
(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care nu se
află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii.
(7) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată în
original cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor

DECI IN ORIGINAL, dupa cum se vede

De exemplu daca eu constitui

De exemplu daca eu constitui GP prin virament bancar electronic (internet banking) , care este dovada originala inafara de acel mesaj de confirmare primit in mod automat pe email care este printat ? Am incalcat legea? Eu zic ca nu.

Legea noua

Pai dupa legea noua asa o fi dar procedura era pe legea veche. Am participat la sute de proceduri si niciodata nu am fost descalificat din cauza O.P. in copie . . .

garantie

Bună ziua! Solicit o părere privind garanția de participare după cum urmează: în fisa de date este trecut ca se va prezenta scanată și semnată electronic în SEAP. Un ofertant a prezentat garanția în original la sediul instituției. Se solicită clarificări sau se consideră ca fiind inacceptabilă deoarece nu îndeplinește condițiile privind prezentarea acesteia în conformitate ce cerințele din fișa de date?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri