Sustinere economico financiara si capacitate tehnico economica

Este posibila participarea la o licitatie (publicata pe Seap) a unei firme care neindeplinind cerintele referitoare la capacitatea economico financiara si capacitatea tehnica si profesionala sa utilizeze in acest sens simultan sustinerea financiara si sustinerea tehnica si profesionala a doi operatori economici diferiti? Daca da, va rog sa imi transmiteti care sunt pasii de urmat pe aceasta speta.
Va multumesc.

tert sustinator

Da, este posibila. Inteleg ca un sutinator vine pe financiar si unul pe tehnic-profesional. Ca altfel nu se poate:adica cei doi sustinatori nu pot veni fiecare cu o parte din cerinte si sa se cumuleze. Am avut luna trecuta o licitatie la care a fost o situatie identica. Pasii de urmat nu sunt diferiti fata de cei pentru situatia in care nu ar exista sustinatori. Atata doar ca angajamentele tertilor trebuie sa fie facute cum trebuie, adica respectand formularele, angajamentele sa fie prezentate in forma autentica si sa se constituie in anexa la viitorul contract , desigur daca firma despre care e vorba va castiga licitatia.

sustinere financiara

la o licitatie am solicitat in fisa de date "disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie in valoare de x lei.Modalitatea de indeplinire: scrisoare din partea bancilor\societati finantatoare ce detin acces de finantare in suma de x lei si pentru o perioada de 3 luni"

Intrebare: un ofertant a venit cu sustinere financiara pt aceasta cerinta
ce fac cu acest ofertant? ii accept sustinerea sau nu?
daca da, pe langa decl privind art 69 si 180 si angajamentul din partea sutinatorului, ce alte documente mai trebuie sa-i cer?
trebuie sa-i cer extrase de cont sau alte dovezi ca re banii disponibili sau e suficient angajamentul?

sustinere financiara

In cazul spetei mai sus mentionate de dumneavoastra, se au in vedere prevederile art. 186 - (2) din OUG 34/ 2006, respectiv "in cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 lit. a), c1) şi d)."

cerere clarificari

la o licitatie unde ne-am prezentat cu trei subcontractanti, autoritatea contractanta a solicitat printr-o cerere de clarificari prezentarea ISO-urilor pentru acestia. este o cerere legala?

tert sustinator

Care sunt procedurile privind sustinerea din partea unei firme straine? Daca ei vor sa ne sustina pe noi ce tip de Angajament trebuie sa prezinte si unde se intocmeste el?
Multumesc

tert sus

depinde ce fel de sustinere iti da : financiara sau tehnica
Hotărâre nr. 925/2006
Art. 11.1 - (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.
(3) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză.
(4) În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3)-(4), susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică.@

ACHIZITIE SERVICII BANCARE

Buna,
am si eu nevoie de ajutor. Am de deschis cca 16 conturi bancare, lei si euro, pentru o institutie publica.
In conturile respective vor fi virate niste fonduri externe, nerambursabile.
Pt deschiderea unor astfel de conturi se aplica procedura de achizitie, cf OUG 34/2006? sau se merge la x banci si se discuta cu respectivele banci?
Mentionez ca pt deschiderea altor conturi bancare, ale institutiei, s-a deplasat contabila la mai mult banci, a comparat ofertele, etc.
Am cautat diverse documentatii pe cod cpv 66110000-4, servicii bancare si pe acest cod se cumparau prin SEAP servicii de creditare sau de leasing.
Multumesc,
Astept raspuns,
Andree Cio

ISO pentru partea lui de implicare

Se cere ISO numai pentru partea lor de implicare. Adica daca ai subcontractant pentru servicii de proiectare si licitatia este de proiectare si executie, proiectantul trebuie sa aiba certificate ISO pe partea lui de implicare.

Pentru subcontractanti

Pentru subcontractanti autoritatea contractanta nu are voie sa ceara nici un fel de document de calificare. Raspuns pt Inkogo, cerinta este ilegala. Vezi art 11 alin 7 din HG 925/2006.

Inkogo, Raluca are dreptate,

Inkogo, Raluca are dreptate, solicitarea certificatului ISO pentru subcontractanti este ilegala. In afara de art. 11 din HG 925, vezi si anexa 2 a Ord. 509/2011. Este o excelenta grila de verificare a documentelor de calificare ce se pot solicita, in functie de modul in care se depune oferta: individual, cu sustinator, asociat, subcontractant...

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri