negociere fara publicare - UCVAP

- Institutia noastra a atribuit un contract de lucrari prin procedura de CERERE DE OFERTA CU FAZA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA. Dupa demararea lucrarilor au reiesit neconcordante intre proiectul tehnic si situatia din teren. Executantul ne-a adus la cunostiinta ca este necesara suplimentarea cantitatii de beton din fundatie, ceea ce duce la transmiterea unui deviz suplimentar.
- Pentru continuarea lucrarilor au nevoie de acordul nostru (acceptarea lucrarilor suplimentare).
- Pentru a atribui Actul aditional prin procedura de negociere fara publicare in baza art.122 lit.i) OUG 34/2006, conform OUG 30/2006, Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite adresa insotita de nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri UCVAP-ului, pentru a-i invita la sedinta de negociere.
- Intrebarea mea este:
- daca in timpul executarii lucrari vor mai interveni si alte lucrari suplimentare datorita unor circumstante imprevizibile, voi anunta UCVAP-ul de fiecare data? sau sa stabileasca executantul toate neconcordantele si ii chemam o singura data.
Multumesc

tu ii chemi de fiecare data

tu ii chemi de fiecare data insa ei s-ar putea sa nu vina, daca vin trebuie sa te anunte in prima zi lucratoare de la data instiintarii UCVAP, vezi Norme de aplicare a OUG30/2006 publicate in M.Of nr677 din 23.09.2011

Doamnei Prodan

da, trebuiesc transmise UCVAP-ului, conform Art.4.1 pct.b, copii ale documentelor intocmite in timpul derularii procedurii de atribuire, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora si, vis-a-vis de speta transmisa, nu reiese caracterul imprevizibil al solicitarii, ceea ce ar implica faptul ca nu puteti face contractul conform Art.122,lit.i.

Finantele nu vin in functie

Finantele nu vin in functie de descoperirile executantului ci in functie de numarul valoarea si gradul de risc al procedurii.
Prin urmare fie strangeti toate sesizarile intr-o singura negociere si ii chemati o singura data, fie faceti cate o negociere pentru fiecare sesizare si ii chemati de fiecare data.
Oricum, situatia dumneavoastra nu intra la alea "imprevizibile"

negociere fara anunt pe lit. i

Conform noilor modificari la OUG 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale de catre UCVAP, ART. 5
(1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunt/invitatii de participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata, odata cu transmiterea invitatiilor de participare catre operatorii economici.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, prevazuta la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite UCVAP invitatia de participare si nota justificativa din care sa reiasa indeplinirea conditiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data-limita stabilita pentru inceperea negocierilor.
Astfel cei de la UCVAP vin la toate negocierile pe lit. i si J . Noi am avut negocieri de acest fel si au venit . Cel mai bine e ca pe langa cele 3 zile lucratoare sa lasati inca 2 , ca noi am patit-o si ne-au atras de atentie " ca nu au timp sa verifice notele de constatare si dispozitia de santier:D".
Sper va sunt de folos.

Despre speta

Cum a fost deja subliniat, speta nu intra sub incidenta art 122 lit1) cu situatia imprevizibila. Cred ca singur punct la care va puteti lega este punctul b, pe motive tehnice (art.122, b) atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic). Sunt mai multe AC care au fost in aceeasi situatia si care au folosit acest punct de lege. Dar... n-au ajuns la faza de audit, atunci nu stiu daca aceasta procedura va fi acceptata sau nu.

Caz similar

Va salut
Am si eu de facut o suplimentare a unei lucrari,s-a dat dispozitia de satier, mai departe ce acte sunt necesare si care sunt pasii de urmat, procedura, pe ce art.din lege.Ordonatorul de credite vrea incredintarea lucrarilor suplimentare firmei care executa lucrarea prin negociere fara publicare.Intreb pentru ca n-am mai avut cazuri.
Multumesc anticipat

Ordonatorul

are dreptate.
Pe baza Notei proiectantului fundamentezi alegerea procedurii pe baza renumitului art. 122 lit i), apoi vei chema la negociere, pe baza unor liste de cantităţi prealabil primite de la proiectant, pe executant, concomitent cu anunţarea ucevapului care va veni sau nu.

ovidius

p.s. calculează termenul de anunţare a celor doi protagonişti (unul e sigur celălalt fiind doar butaforie câteodată) ca fiind un rezonabil 5 zile înainte de data stabilită ca rundă de negociere şi fii atent să nu-ţi vină cu preţuri mai mari ca cele iniţiale.

Multumesc

Multumesc