A.N.R.M.A.P. CLARIFICA DEFINITIA CONTRACTELOR SECTORIALE

Având acceptul autorului acestui material "Vass Lawyers" căruia țin să îi mulțumesc, vă supun atenției următoarele :

October 24 2011
A.N.R.M.A.P. CLARIFICA DEFINITIA CONTRACTELOR SECTORIALE

In M.Of. nr. 735 din data de 19 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 553/2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Potrivit art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, ordonanta nu se aplica pentru contractele atribuite de catre autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) si care au ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari destinate desfasurarii altor activitati decat activitatile relevante.

Pentru clarificarea dispozitiilor antementionate, ordinul astfel adoptat a avut in vedere:
O.U.G. nr. 34/2006 si
Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Warme-Umwelt GmbH impotriva Fernwarme Wien GmbH, prin care s-a statuat ca o entitate contractanta, in sensul Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, este obligata sa aplice procedura prevazuta de directiva numai la atribuirea contractelor care au legatura cu activitatile pe care aceasta entitate le desfasoara in unul sau in mai multe dintre sectoarele prevazute la articolele 3-7 din directiva mentionata.

Asadar, potrivit Ordinului nr. 553/2011, contractele sectoriale au fost definite ca fiind acele contracte care se atribuie de catre o autoritate contractanta dintre cele definite la art. 8 lit. d) sau e) din O.U.G. nr. 34/2006, in scopul desfasurarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica “apa”, “energie”, “transport” si “posta”.
Contractul sectorial are ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari care sunt destinate, in mod direct ori indirect, realizarii/sustinerii activitatii relevante. In acest sens sunt considerate contracte sectoriale si acele contracte ce au ca obiect dobandirea de produse/servicii/lucrari destinate functionarii autoritatii contractante din punct de vedere administrativ-organizatoric.

Pentru a fi exceptate de la obligatia aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, in baza art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006, este necesar ca produsele/serviciile/lucrarile care fac obiectul contractului respectiv sa fie destinate desfasurarii altei/altor activitati efectuate de entitatea contractanta care nu are si calitatea de autoritate contractanta, alta/altele decat activitatile relevante.
Din noul act normativ fac parte doua anexe ce contin:
exemple de contracte atribuite de autoritatea contractanta care au ca obiect achizitia de produse/servicii/lucrari destinate altor activitati decat activitatile relevante si, respectiv,
exemple de contracte atribuite de autoritatea contractanta care conduc direct sau indirect la desfasurarea activitatii relevante.

Astfel, cu titlu exemplificativ, contracte atribuite de autoritatea contractanta care au ca obiect achizitia de produse/servicii/lucrari destinate altor activitati decat activitatile relevante (Anexa 1 la Ordin) sunt cele in care:
autoritatea contractanta, pe langa activitatea relevanta in sectorul de utilitate publica “transport”, realizeaza achizitiile necesare administrarii/constructiei unui hotel pe care il detine sau doreste sa il construiasca;
autoritatea contractanta, pe langa activitatea relevanta in sectorul de utilitate publica “posta”, achizitioneaza produse/servicii/lucrari legate de gestionarea/administrarea/functionarea unei ferme de animale pe care aceasta o detine.

In mod similar, exemple de contracte atribuite de autoritatea contractanta care conduc direct sau indirect la desfasurarea activitatii relevante (Anexa 2 la Ordin) pot fi cele in care:
o autoritate contractanta ce efectueaza o activitate relevanta in sectorul de utilitate publica „energie” are obligatia ca pentru achizitionarea serviciilor de arhivare ori a serviciilor de paza ori a serviciilor de asistenta juridica sa aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece aceste servicii sunt necesare/contribuie in mod indirect la realizarea activitatii relevante pe care aceasta o desfasoara;
autoritatea contractanta efectueaza o activitate relevanta in sectorul de utilitate publica “apa” si achizitioneaza servicii de audit; in acest caz, autoritatea contractanta are obligatia sa aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece serviciile de audit sunt legate de activitatea relevanta pe care aceasta o desfasoara;
autoritatea contractanta efectueaza o activitate relevanta in sectorul de utilitate publica “energie” si achizitioneaza echipamente de lucru si protectie; autoritatea contractanta are obligatia sa aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006, deoarece utilizarea produselor este legata de activitatea relevanta pe care aceasta o desfasoara.