Clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emisa de autoritatea contractanta

ORDIN nr. 171 din 7 mai 2012
cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012
Data intrarii in vigoare : 15/05/2012

Avand in vedere prevederile art. 78, 91, 179 si 209 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Raspunsul autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire, precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de autoritatea contractanta reprezinta acte administrative prin care se aduc lamuriri/explicitari/limpeziri cu privire la continutul documentatiei de atribuire si prin care nu se pot aduce modificari cu privire la continutul acesteia din urma, asa cum a fost publicata in S.E.A.P.
ART. 2
(1) In cazul in care autoritatea contractanta modifica, prin raspunsul la solicitarea de clarificari, continutul documentatiei de atribuire, termenele prevazute la art. 256^2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se raporteaza la data luarii la cunostinta de raspunsul autoritatii contractante cu privire la solicitarea adresata acesteia.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor analizeaza pe fond legalitatea modificarii impuse de autoritatea contractanta.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Cristina Traila

Bucuresti, 7 mai 2012.
Nr. 171.

------

Impactul ordinului 171 asupra masurilor de remediere

Buna ziua la toata lumea!
Art. 1 ale ordinului nr. 171 prevede clar ca nu se pot aduce modificari cu privire la continutul documentatiei, asa cum a fost publicata in S.E.A.P." iar art. 2 al aceluiasi act normativ descrie mersul lucrurilor in cazul in care acest lucru, totusi, se intampla. Sa inteleg ca nu e voie, dar e voie?
In fine, lasand nelamurirea asta la o parte, va rog sa imi spuneti parerea voastra vis-a-vis de impactul acestui ordin asupra masurilor de remediere pe care o A.C. avea dreptul sa le ia. Pentru ca eu inteleg ca, atata timp cat nu am voie prin raspunsurile la clarificari sa schimb continutul documentatiei asa cum a fost publicata in SEAP, in nici un caz eu, ca autoritate contractanta, nu mai am voie sa iau masuri de remediere cu privire la continutul acesteia.....si singura modalitate prin care documentatia se schimba este in urma unei rezolutii a CNSC. Sau nu? Astept opiniile voastre :)
Va multumesc anticipat

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri