Ghiduri recomandări achiziţii pe bază de criterii de eficienţă energetică

Ordin nr. 8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficienta energetica

In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 13 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Ghidul cu recomandari privind achizitionarea de calculatoare, prevazut in ANEXA 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Se aproba Ghidul cu recomandari privind achizitionarea de echipamente de copiere/imprimare, prevazut in ANEXA 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Se aproba Ghidul cu recomandari privind achizitionarea prin licitatie publica a echipamentelor si serviciilor pentru iluminatul public, prevazut in ANEXA 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si persoanele fizice si juridice a caror activitate intra sub incidenta prevederilor prezentei reglementari duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, Iulius Dan Plaveti

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri