Asigurari de garantii

Prin adoptarea HG nr. 834/2009 si HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a fost instituia obligatia autoritatilor contractante de a accepta constituirea si respectiv dreptul operatorilor economici de a constitui atat garantia de participare, cat si garantia de buna executie prin orice instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

Asigurarea de garantii acopera indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre asigurat, de regula un furnizor/prestator/constructor, fata de beneficiar, care este de regula o autoritate publica.

Produsul se adreseaza tuturor participantilor la licitatii. Garantiile pot fi de participare la licitatii, de buna executie si de mentenanta.

Polita de asigurare acopera riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce ii revin asiguratului fata de beneficiarul politei.

Fiind o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara, polita de asigurare se poate incheia in urma unei analize a asiguratului, analiza ce este efectuata de catre o firma de specialitate care acorda un rating societatii.

Este importanta obtinerea unei asigurari de garantie pentru ca:

evitati blocarea banilor in depozite colaterale;
obtineti costuri reduse fata de scrisoarea de garantie bancara;
emiterea garantiei se face rapid;
sunt acceptate de Autoritatile Contractante;
aveti posibilitatea participarii la mai multe licitatii publice.

Costurile pentru emiterea unei asigurari variaza in functie de rating-ul societatii, tipul licitatiei, tipul garantiei si perioada pentru care se solicita.

Documentele necesare intocmirii unei astfel de garantii sunt:

Cererea chestionar;
Documentele contabile: bilanturile pe ultimii 3 ani;
Numarul anuntului si fisa de date – pentru garantia de participare la licitatii;
Contractul – pentru garantia de buna executie sau de mentenanta;
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa reiasa ca nu se solicita vreo despagubire pana la acea data – pentru garantia de mentenanta.

Trebuie stiut faptul ca autoritatile contractante nu au dreptul de a alege sau de a impune o modalitate anume de constituire a garantiei.

De ce sa iti blochezi sume mari de bani constituind Scrisori de Garantie Bancara cand poti apela acum la Asigurarea de Garantii?

Pentru mai multe detalii vizitati site-ul www.asigurari.itsafe.eu

AtaşamentMărime
Oferta licitatii.pdf173.26 KB

Te rog,

lasă-mi un semn de viaţă la binecunoscuta adresă : slimac.ovidiu@gmail.com.
Mulţam fain.

ovidius

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri