MOSTRE CONTRACT FURNIZARE

Prin documentatia de atribuire am solicitat, ca si criteriu de calificare, mostre, in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza. Intrebarea este daca aceste mostre pot fi analizate si comparate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini , cerinta privind solicitarea lor fiind mentionata doar in fisa de date a achizitiei si nu in caietul de sarcini?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri