Cesiunea in contractul de lucrari

Buna ziua,
Avand in vedere existenta unei clauze de cesiune intr-un contract de lucrari, in care se specifica in mod expres ca Executantul nu poate sa cesioneze fara acordul Achizitorului si, de asemenea, cesiunea nu exonereaza Executantul de obligatiile stipulate in contract, inclusiv garantia, este posibil ca Achizitorul sa vina cu o propunere de a cere Executantului sa cesioneze unui tert atat drepturile sale, cat si obligatiile (cu semnarea unui act aditional la contract, prin care sa se abroge articolul care stipuleaza ca cesiunea nu exonereaza Executantul de obligatiile sale)?

NU

Este interzisa cesiunea obligatiilor conform Art. 204 indice 1 din OUG 34/2006 - Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri