Nerespectare termen livrare

Cum se procedeaza in cazul in care produsele nu sunt livrate la termenul stabilit in contract (incheiat in urma unei licitatii deschise). Se aplica penalitatile prevazute in contract...si cu GBE ce se intampla ?
Practic ..care sunt pasii ?

Se aplica penalitatile prevazute in contract

Se aplica penalitatile prevazute in contract si ii notifici contractantului acest lucru.
Clauzele contractuale au fost insusite de catre acesta prin depunerea ofertei si incheierea contractului in forma data de AC.
Inainte de aplicarea penalitatilor, ar trebui sa ii dai un termen-limita in care sa-ti raspunda motivat de ce nu respecta clauzele privind livrarea din contract.
In cazul in care incepe sa faca livrarea, contractul se poate relua. In caz contrar, contractul poate fi reziliat de catre AC.
Conform art. 91 din HG nr.925/2006, AC are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei , AC are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.