Referitor oferta tehnica dpdv al participantilor la procedura

In modul de prezentare al ofertei tehnica apare solicitarea:
Propunerea tehnica va contine cel putin informatiile de mai jos: Organizarea Lucrarilor – Formular nr. 12 a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza: Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse care sa prezinte, in special,urmatoarele: 1. Limitele instalatiilor 2. Cladiri 3. Zone de depozitare 4. Accese in santier 5. Lucrari temporare Plansa va include dimensiuni si etichete. b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul) Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente. Program - Formular nr. 14 Un program pentru executie (Grafic de executie) care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor;programul va prezenta, in special, urmatoarele: 1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate. 2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora. 3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer. 4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor. 5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru inaintarea acestora. 6. Etape esentiale

Ma declar nestiutor..dar CNSC are destule contestatii pe aceste solicitari. Sfaturi de intocmire...de a nu fi exclus din procedura.

Multumesc,

Rezolvare

Este foarte ciudat ca nici o autoritate contractanta nu poate furniza aici un raspuns!
Ca sa stim si noi ofertantii cum trebuie facut corect! Secventierea...durata testelor in Gantt..., interfatare....
Probabil ca se introduc in Fisa de date cerinte pe care nici ei nu le stapanesc...cat mai complicate... si cu titlu general, fara a putea evalua personal. Important este sa te poata elimina, si nu sa aibe un proces competitiv. Nici macar expertii cooptanti nu stiu, fiecare ofertant descrie ce crede ca este bine si nu ce ar trebui. O varza!