experienta similara

este ilegal sa soliciti ofertantilor sa dovedeasca experienta similara ? am o documentatie de atribuire pentru lucrari apa si canal, finantate pe fonduri europene si mi s-a spus ca la verificarea celor de la fonduri voi primi corectie de 5 % din cauza ca am ingradit accesul celor incepatori ... e posibil asa ceva ?? e totusi o lucrare de milioane de euro, nu poti s-o atribui unuia care si-a deschis un boutique.
am solicitat sa-mi dovedeasca ca in ultimii 5 ani , a executat acceasi lungime de retea de apa si canal ca la mine , cel putin. Nu e corect ? daca cei de la ANRMAP nu-mi resping documentatia, pot cei de la fonduri sa-mi aplice corectii?

Mergi inainte cu curaj

Mergi inainte cu curaj.Cred ca cei cu corectia de 5% au vorbit "mai repede" ( in traducere, fara o "matura gandire").Incepatorii pot accede la licitatie folosind foarte usor prevederile legale - asociere, tert sustinator...a se vedea ordinul 509. ANRMAP-ul nu o va respinge. Dar atentie cum pui conditia - sa nu impui si un nivel cantitativ( lungime canale) si un nivel valoric.

O alta speta pe experienta similara

Sa punem in discutie o alta speta privind experienta similara.Se cere dovedirea acesteia(exp. similara)prin prezentarea a cel putin un contract maxim doua contracte in cadrul carora val. serviciilor (lucrarilor) similare cumulate sa fie cel putin egala cu val.estimata a achizitiei.Ofertantul prezinta ca si contracte similare doua acorduri cadru din care la primul acord s-au facut pana la data deschiderii 5 contracte subsecvente a caror valoare cumulata reprezinta 70% din valoarea estimata a achizitiei.Pentru restul de 30% din val. estimata a achizitiei sunt prezentate 3 contracte subsecvente din al doilea acord cadru.Acum dilema; este corecta prezentarea "calupului " de 5 contracte subsecvente primului acord cadru ca 1CONTRACT pentru dovedirea experientei similare, iar "calupul de 3 contracte subsecvente din al doilea acord cadru ca al 2-lea CONTRACT pentru dovedirea experientei similare? Va rog pareri ....cu sustinere legala...

Atentie, acordul cadru NU

Atentie, acordul cadru NU ESTE UN CONTRACT ci o "invoiala" intre parti de la care decurg contractele subsecvente. Numai contractele subsecvente sunt asimilate contractelor. Deci el trebuie sa prezinte conform cerintei tale maxim doua contracte subsecvente avand o valoare cumulata de valoarea contractului in atribuire.

Contract

ART. 3 din OUG 34/2006: În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
e^1) contract - orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru;

Merci dan-one

Imi confirmi faptul ca modul meu de a gandi este corect.Acordul cadru reprezinta o intelegere a partilor, in timp ce contractele subsecvente au valoare(si financiar vorbind).Ceea ce nu pot sa-l fac pe un alt membru al comisiei de evaluare sa priceapa, este faptul pe care foarte exact l-ai punctat ca doua contracte subsecvente este ceia ce-i permit sa prezinte pentru demonstrarea experientei similare.Partea "adversa " sustine "calup" subsecvente acord 1=Contract 1similare si "calup" subsecvente acordcadru2=contract2 similare.

S-ar putea...

sa te superi din nou pe CNSC ca nu este in acord cu modul tau de a gandi :))))))))))))))).
Da-i o cautare pe google "acordul-cadru este asimilat contractului" si ai sa vezi de ce :))))))

speta legata de experienta similara

Doi asociati pariticipa la o procedura de atribuire a unui contract de executie lucrari. Pentru dovedirea experientei similare doar unul dintre ei prezinta documente din care reiese faptul ca cei doi au realizat impreuna (asociati), anterior lucrari similare, specificandu-se procentul fiecaruia dintre cei doi asociati.
Intrebare:Chiar daca cei doi asociati au experienta similara realizata impreuna, este suficient ca doar unul dintre ei sa prezinte pentru procedura mentionata mai sus, documente doveditoare in acest sens?
Va multumesc!

Daca acela care ti-a

Daca acela care ti-a prezentat documentele doveditoare probeaza el singur experienta solicitata de tine, raspunsul este DA, experienta asociatilor se cumuleaza nu conteaza care dintre ei a executat. Important este sa ajunga la valoarea/cantitatea solicitata de tine.

Raspuns speta

Cerinta din fisa de date cum ai formulat-o?
Ca idee in cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Trebuie depus acordul de asociere si a propriului dosar de calificare de catre asociat.

Toate cele bune!

Daca X si Y au indeplinit in

Daca X si Y au indeplinit in asociere in ultimii 5 ani un contract Z, si ambii participa la o procedura tot in asociere, nu vad sensul ca fiecare din cei doi sa prezinte acelasi contract Z indicand fiecare partea lui. E la mintea cocosului ca daca de ex. X prezinta contractul , se vede de la o posta ca si Y este mentinat ca si asociat (fara ca acesta sa mai depuna contractul). Ramane valabil ce spune ropuim, adica se ia in considerare atat partea lui X cat si cea a lui Y din contract, adica tot contractul Z.

va rog frumos o parere urgenta

Ofertantii vor face dovada executarii unor lucrari similare cu cele care fac
obiectul prezentei proceduri, în valoare/valoare cumulata de minim
2.800.000 lei, exclusiv T.V.A, la nivelul a cel putin 1 contract, maxim 2
contracte, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de
BNR din anul semnarii contractului respectiv), executate în ultimii 5 ani,
raporta?i la termenul limita de depunere al ofertelor.

Se precizeaza faptul ca perioada de 5 ani se va raporta la data limita de
depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul /invitatia), chiar daca
ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani,

Ofertantii vor face dovada prestarii unor servicii similare cu cele care fac
obiectul prezentei proceduri în valoare/valoare cumulata de minim 100.000
lei, exclusiv T.V.A la nivelul a cel putin 1 contract, maxim 2 contracte,
(echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din
anul semnarii contractului respectiv), prestate în ultimii 3 ani, raporta?i la
termenul limita de depunere al ofertelor.

Se precizeaza faptul ca perioada de 3 ani se va raporta la data limita de
depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul /invitatia), chiar daca
ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani,

Executia lucrarilor/ prestarilor de servicii se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare documente
care sa ateste faptul ca lucrarile/serviciile au fost executate in conformitate
cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit: -
certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau proceseverbale
de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie
finala/procese verbale de receptie partiale sau documente constatatoare
eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din aceste documente trebuie sa
reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea
contractului, valoarea, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data
incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
Dovada indeplinirii cerintelor minime se poate realiza prin prezentarea a
unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea
lucrarilor/serviciilor.

Experienta profesionala poate fi dovedita si printr-un contract sau maxim 2
contracte care contin ca si componente atat servicii similare si lucrari
similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri, cu conditia indeplinirii
pragurilor minime solicitate pentru lucrari si servicii, anterior mentionate.

Referitor de ce se cere mai sus ptr o licitatie, va rog sa imi spuneti cate contracte de lucrari se pot pune si cate de proiectare(prestatii)tanand cont si de ordinul 509/2011...concret.....:...va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra.

Concret, cerintele de mai sus

Concret, cerintele de mai sus sunt intocmite exact cum se cere in Ordinul 509n si in fisa de date - varianta mai 2014 (ultima varianta ANRMAP), DECI E OK. Autoritatea contractanta poate cere dovedirea experientei similare prin prezentarea a cel putin unui contract sau la nivelul a maxim X contracte in valoare cumulata de maxim valoarea estimata a prezentului contract (procedurii). Deci e bine.

Dupa parerea mea, fisa de

Dupa parerea mea, fisa de date spune concret ,1 contract max 2 pentru executie ( min.2.800.000 lei fara TVA ) si 1 contract max. 2 pentru servicii (min. 100.000 ).
I . Pentru cele 2.800.000 lei executie ,tu ca si ofertat trebuie sa depui :
- daca ai un contract de 2.800.000 lei fara TVA
-daca nu, poti avea doua contracte care insumate valoarea lor pe executie sa fie de cel putin 2.800.000 lei fara TVA.
Termenul contractelor pentru executie il numeri de la data depunerii ofertelor in urma cu 5 ani ( 07.12.2015-07.12.2014, ...)

II.Pentru cei 100.000 lei fara TVA pentru servicii:
-poti avea un contract prestari servicii de min. 100.000 mii lei fara TVA
-poti avea max 2 contracte similare care insumate iti dau min. 100.000 lei fara TVA.

Termenul experietei similare il calculezi idem.

Pana in momentul acesta poti avea:
1. 2 contracte similare executie ( min. 2.800.000 lei fara TVA) si proiectare ( min.100.000 lei fara TVA )
2. 4 contracte similare executie 2 ( care insumate iti dau 2.800.000 lei fara TVA ) si proiectare 2 ( care insumate iti dau 100.000 lei fara TVA)

Si mai este cazul in care tu ca si ofertant poti avea:

1 contract de executie si proiectare din care reiese ca executia este in valoare totala fara TVA de min. 2.800.000 si proiectarea este in valoare totala de min. 100.000 lei fara TVA.
2. max doua contracte similare de proiectare si executie care insumate :
executia de la primul si al doi-lea iti da min. 2.800.000 lei fara TVA
proiectarea de la primul si al doi-lea este de min. 100.000 lei fara TVA

Pentru toate contractele pe care le depui ca si experienta similara trebuie sa ai procese verbale de receptie din care sa reiasa valoarea efectiv executata de 2.800.000 lei fara TVA si idem proiectare sau daca nu ai valoare in pv receptie, sper sa ai valoare in recomandare ( daca nu ai valoarea in recomandare si nici in pv receptie poti dovedii cu copii facturii fiscale decontate ), aceasta valoare de finalizare a lucrari/serviciului dovedeste ca acel contract este executat/prestatat in mod corespunzator.

aceste contracte de experienta similara trebuie sa aiba corespondent in ceea ce iti solicita AC.( AC solicita experienta similara pe constructie cladiri/gradinite/reabilitare termica ,ect.

Sper ca m-am facut inteleasa.
Spor la treaba.

multumesc ptr. raspuns

Care este varianta mai 2015 ptr. ordinul 509/2011

Este vorba despre fisa de

Este vorba despre fisa de date varianta MAI 2014, nu Ordinul 509, ala e din 2011.

:)

multumesc, eu sunt ofertant, nu tin evidenta fiselor de date, dar totusi ptr. cele scise cu cate contracte pun eu, zic ca eu ca oferrtant care imi iau un asociat pe proiectare, trebuie sa prezint ca similara de cel putin 2.800.000 lei si cel mult un contract, la fel si serviciile(proiectant) cel mult un contract pe val de cel putin 100.000 lei. Imi mentin parerea uitandu-ma in 509 anexa 2 coloana exp. similara se cumuleaza si se da un exemplu: DA, se cumuleaza in situatia in care se solicita indeplinirea cerintei printr-un numar maxim de contracte cumulate. Daca se solicita cel putin un contract cerinta va fi indeplinita in totalitate de catre unul din membrii asocierii. Eu asa zic.

Deja in momentul in care ai

Deja in momentul in care ai spus ofertant care am luat un asociat, este cam gresit, pentru ca la o procedura cand participi, ofertantul este asocierea, deci ofertantul trebuie sa aiba experienta similara cat si cum a fost solicitata prin fisa de date.

am inteles

si atunci negru pe alb cate contracte pot depune? 2 sau 4?...multumesc.

Aoleuuuuu, Cristina, stiu ca

Aoleuuuuu, Cristina, stiu ca te vei supara pe mine, insa eu n-as raspunde unor astfel de ofertanti.
Dar fiindca vin sarbatorile si trebuie sa fim mai buni :), o sa incerc sa-ti raspund: autoritatea contractanta inteleg ca a scos la licitatie o lucrare care presupune proiectare si executie si ti-a cerut tie ofertant "experimentat" sa depui pt demonstrarea executiei de lucrari similare 1 CONTRACT sau MAXIM 2 in valoare cumulata de 2.800.000 lei, deci daca tu esti mare si tare si ai mai executat un contract de lucrari similare de 2.800.000 de lei il depui pe acela, daca esti mai "slabuta" si ai doua contracte care impreuna fac 2.800.000 lei si vizeaza tot lucrari similare, le depui pe amandoua. La fel pe partea de servicii-proiectare.
Inteleg ca vei participa in asociere cu un X care va aduce experienta sa similara pe proiectare: el daca e bun rau aduce 1 contract de proiectare pe care l-a prestat in valoare de 100.000 lei daca n-are unul poate aduce doua care insumate ca si valoare dau 100.000 lei.
Experienta similara in cadrul unei asocieri SE CUMULEAZA. Deci tu aduci unul sau doua contracte de executie si asociatul tau aduce unul sau doua contracte de proiectare si impreuna faceti experienta similara ceruta de AC.
Raspunsul la intrebarea ta "cate contracte pot depune: 2 sau 4?" il detii tu, ca tu stii daca ai mai executat vreun contract de 2.800.000 lei sau ai executat 2 mai micute care insumate dau 2.800.000 lei. La fel pentru proiectare.
Sper ca am fost destul de clara, daca nu, cere-i ajutorul mosului :)

Si ca sa te mai incurc putin

Si ca sa te mai incurc putin as putea sa-ti raspund ca ai posibilitatea sa nu depui nici 2 nici 4, ci trei. Te las sa ghicesti cum :).

variante (ca la 6din49):1)

variante (ca la 6din49):
1) 2p+1e =3
2) 1p+2e=3

unde p -proiectare, e-executie,

Intrebare Contract achizitie directa mobilier

Am de incheiat un contract achizitie directa mobilier cu valoare mai mica de 30 000 euro fara TVA. Am solicitat oferte din partea a 3 posibili ofertanti. In urma evaluarii ofertelor se poate incheia contract cu firma care ofera pretul cel mai scazut. Pentru ca nu avem spatiu suficient pentru depozitarea mobilierului, se poate receptiona marfa la producator si lasa in custodia acestuia pentru o perioada de max. 30 zile?
Este legal? Cum se procedeaza in acest caz? Se plateste la receptia marfii?

lucrari similare

Buna ziua.
Am participat la o licitatie si ni s-a solicitat sa ,,precizam categoriile de lucrari efectuate, precum si valorile pentru fiecare categorie de lucrari in parte" am depus 2 contracte (se cereau max 2 contracte), va rog sa imi spuneti cam ce documente se depun pentru astfel de solicitari.
La unul din contracte nu imi intra la ultimii cinci ani unele lucrari similare. Va rog sa imi spuneti se poate sa fiu eliminata> Daca in lista de lucrari similare am mai multe lucrari la care imi completez lipsa de lucrari similare as putea sa cer AC ca unul din contracte depus in oferta sa-l inlocuiesc ?:)
Va rog sa ma ajutati cu orice fel de sfat, trebuie sa trimitem raspunsurile marti 15.03.2016.
Poate AC sa ma elimine?

Va multumesc ptr. timpul acordat si va doresc mult suuces.

8-P

8-P, nimic pentr mine?????

Stie cineva unde se prevede

Stie cineva unde se prevede in legislatia noua ca se poate impune in legatura cu experienta similara un nivel minim legat de valoarea si numarul contractelor prezentate? Singura referire se face in ordinul 509/2011 care nu se stie daca mai produce efecte juridice deaorece este emis in baza oug34 si hg 925 (care sunt abrogate). De fapt in L98 se specifica ca la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga orice dispozitii contrare din orice lege.

cred ca aici

L 98/2016 Art. 179. — Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informații și documente:
b) lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurență, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii
relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă;

Nu , tocmai ca art 179

Nu , tocmai ca art 179 limiteaza experienta similara DOAR la prezentarea unei liste cu contracte , nu la prezentarea a cel mult X contracte in valoare de cel putin Y lei.

Ok, asa e nu am vazut in lege

Ok, asa e nu am vazut in lege unde se face referire la ce ai intrebat,scuze

Raluca, am de publicat o

Raluca, am de publicat o lucrare in valoare de 700.000 lei fara TVA (procedura simplificata) . In L98 se precizeaza ca in legatura cu capacitatea pot solicita doar certificat constatator si o lista cu lucrari efectuate in ultimii 5 ani (art.113 alin11 din lege). Daca solicit o cifra de afaceri de 1.400.000 lei si 2 contracte de valoare cumulata de minim 700.000 lei fara TVA oare e restrictiv?

Dan, citeste art 175 alin 2 -

Dan, citeste art 175 alin 2 - cifra de afaceri si art 178 si 179 - capacitatea tehnica, coroborate cu art 113 alin 11.
Deci, raspunsul ar fi cam acesta: cifra nu poti solicita la procedura simplificata si nici numar de contracte. Soliciti doar o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari executate.
Eu asa inteleg.

Pai exact asta am inteles si

Pai exact asta am inteles si eu, dar vad pe SEAP la altii ca solicita cifra de afaceri in valoare de 2X lei si contracte in valoare de X lei invocand ordinul 509/2011.
Daca solicit doar lista cu contracte poate veni oricine cu contract de 1 leu si atunci ce rost mai are procedura asta simplificata? E ca si anuntul publicitar.

Stiu, Dan, ce varza e pe

Stiu, Dan, ce varza e pe SEAP, insa acele documentatii nu au facut obiectul verificarii ANAP. Iar colegii nostri, achizitori :), habar n-au pe ce lume traiesc. Nu mai pot, nu mai vreau sa vad ce este pe SEAP si in tara asta. Eu te sfatuiesc sa faci ca la lege, lasa-i pe ceilalti sa faca cum vor ei si iti va fi bine!
Stii tu vorba aia: "Si eu sunt prost, dar cand ma uit in jur, prind curaj", cam asta e.

Dan, m-ai facut curioasa si

Dan, m-ai facut curioasa si am intrat si eu pe SEAP acum, e ceva de neimaginat. Nu stiu ce asteapta ANAP, de ce nu se sesizeaza din oficiu. Pot sa-ti spun ca stiu si ei de aceste situatii, insa au spus ca daca nu anuleaza autoritatea din oficiu procedura, vor veni ei in control ex-post intrucat contractul ce se va incheia e lovit de nulitate. Pai cum sa anuleze autoritatea din oficiu, ca ei i se pare corect ce a facut, deci......despre ce vorbim? Daca stia autoritatea cum e legal, ar fi facut de la inceput asa.

Tocmai am fost si eu la o

Tocmai am fost si eu la o conferinta tinuta de cativa domni din ANAP. Intr-adevar documentatiile postate pe SEAP acum nu sunt conforme cu legea. Ei au spus, ca indiferent daca verifica sau nu ANAP, oricum responsabilitatea apartine autoritatii contractante, lucru pe care il stiam dealtfel. Au confirmat ca la procedura simplificata cerintele sunt foarte limitative dar asta este si nu avem ce face si ca probabil in curand vor aparea modificari la lege.

Oare astia de la ANAP nu ne

Oare astia de la ANAP nu ne dau si niste pastile de greata? Oricum legea a fost facuta in stil romanesc de cineva dinafara sectorului de achizitii pentru interesul cuiva , nicidecum sa simplifice lucrurile.
M-am saturat de achizitii pana peste cap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

salve

E distractie pe SEAP la ce naiba o fi renutat la verificarea intre 30 si 50 mii euro la P si S si 100 mii si 500 mii euro la Lucrari cred ca nici ei nu stiu ... se laudau ca verifica CS pauza nu mai verifica ......

Nu tine nimeni cont ca la simplificata nu ai voie sa ceri decat 3 lucruri mari si latesi ca nici un Ordin/Instructiune etc date anterior nu mai sunt valabile si nu se mai aplica .... acu sa speram ca sunt mai destepti Operatorii economici si ii contesta sau ii notifica sa repete licitatiile .......ca altfel iar amendam aiurea pe aia de la cucuietii din deal care nici pana acum nu stiau sa faca achizitii ...... ce o fi asa greu sa angajezi 4 oameni la nivel de unitate centralizata pt un judet mic si ceva mai multi la nivel de judete mari (10-20) si sa iti verifice toate aberatiile astea ...... cu 200 de angajati noi ar merge treaba brici ....

Oricum achizitiile directe din superbul catalog sunt vai de mama lor ...... cine l-o fi gandit a fost ori ..... ori autodistrugator .... e facut de-a N fundulea de la cap la coada si nu are nici o logica (nu iti da nici un total pe la servicii/lucrari etc) decat eventual la produse si acolo asa si asa ............

Experienta similara

Contractul de lucrari similare, pentru care s-a incheiat proces verbal de receptie partiala, intocmit in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia, constituie EXPERIENTA SIMILARA?
Sunt autoritati contractante care conform ''Hotaririi nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora'' accepta contractul de lucrari pentru care s-a incheiat receptie partiala ca EXPERIENTA SIMILARA.
Dar majoritatea autoritatilor nu raspund concret referitor la receptia partiala, motiveaza cu cerinta din fisa de date ,,proces verbal de receptie finala/proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces verbal pe obiect intocmit in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia''

Fisa de date DEC.2016

Fisa de date din dec.2016 face referire la experienta similara si modul de a stabili nivelul acesteia(pag.19) Perioada de executie lucrarilor poate fi acoperita de cel mult ultimii 5 ani, iar nivelul cerintei nu va depasi valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit.In finalul capitolului se dau exemple de documente ce pot indeplini cerinta. In cazul prezentarii unui PV de receptie partiala,eu ca autoritate te-as intreba ce val. a contractului( prezentat ca exp. similara) sa iau in calcul avand in vedere ca el este partial receptionat, iar daca complicam putin lucrurile, de unde stiu eu ca in cadrul contractului prezentat ca exp. similara cu PV receptie partiala, exact acele lucrari pt. care cer exp. similara nu ar fi executate(PV. fiind partial)??

Procesul verbal de receptie

Procesul verbal de receptie partiala contine valoarea si descrierea lucrarilor finalizate.

In acest caz

In acest caz cred ca ramane la latitudinea comisiei de evaluare , decizia de a lua sau nu in considerare respectivul PV partial.(el avand ca date valoarea partial receptionata si lucrarile finalizate).In cazul deciziei comisiei de a nu lua in considerare respectivul PV partial, finalul ar fi contestatie la CNSC, iar punctul de vedere al AC. ar fi urmatorul:- atata timp cat in DA. au fost precizate clar documentele cerute pentru constatarea indeplinirii conditiei, pentru largirea cadrului documentelor ce pot fi prezentate pentru indeplinirea conditiei trebuiau facute clarificari la DA. in perioada de timp prevazuta de lege.

La intocmirea DA nu trebuie

La intocmirea DA nu trebuie sa se aiba in vedere si din Ordinul 509/2011 unde:
Art. 14. - (1) Prin formulele „lucrari executate si duse la bun sfarsit“ si „contract de lucrari finalizat“ se intelege:

– lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau
– lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
– lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
(2) In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula „prezentarea unui contract de lucrari finalizat“, respectiv „lucrare executata si dusa la bun sfarsit“, va avea obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare din variantele prevazute la alin. (1).

si lucrurile s-ar clarifica?

Ordinul 509

Ordinul 509 nu mai este in vigoare. In aceasta ordine de idei, nici art. 14(1)nu mai este valabil.In acest sens sustin faptul ca trebuia facuta o clarificare la care sa se raspunda ferm, cu privire la modul de a intelege "formularile"pe care le prezentai mai sus. Asta era ideea - in sensul in care lucrurile nu au fost transate foarte clar, te regasesti la "mana comisiei de evaluare", a modului in care membrii acesteia inteleg indeplinita cerinta.

Ordinul

509/2011 este in vigoare, nu a fost abrogat!!!

Serios, Armin? Si noi nu stim

Serios, Armin? Si noi nu stim asta? Uite cum incepe ordinul:
Avand in vedere prevederile:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in considerare:
- necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului achizitiilor publice, pentru imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare alocate Romaniei;
bla, bla, bla,
in temeiul art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite urmatorul ordin:.....................

Vezi tu pe undeva referiri la L98/2016 sau HG 395/2016?

Foarteeee interesant! Pana nu

Foarteeee interesant! Pana nu am vazut discutiile voastre in contradictoriu, nici nu mi-am pus intrebarea daca Ordinul 509 e abrogat sau nu, ca eu il vedeam clar abrogat, desi......negru pe alb nu scrie nicaieri acest lucru. Si, am cautat in Legis, ferm convinsa ca voi vedea cu litere de-o schioapa scrise cu rosu ca e abrogat, dar....ghiciti ce???!!! Nu scrie, nu e abrogat!
Si acum imi pun eu o intrebare, la care reusesc sa-mi si raspund partial: in legea 98 scrie ca la data intrarii in vogoare a legii, se abroga OUG 34 si ORICE ALTE PREVEDERI CONTRARE DIN ORICE ALTE ACTE NORMATIVE.
Deci, nu se abroga nimic altceva, decat prevederile contrare legii 98 cuprinse in alte acte normative. Asta inseamna ca trebuie sa decidem daca in ordinul 509 sunt prevederi contrare legilor 98 si 99 si daca sunt, se considera abrogate, daca nu sunt atunci le putem lua de bune, nu? Ca ordinul 509 nu e abrogat!!!
O sa spuneti, pai ordinul 509 este dat in aplicarea prevederilor OUG 34 si HG 925!!!! Pai este, dar putem da la o parte aceste doua prime liniute si mai gasim niste aspecte pt care s-a emis ordinul, deci...il putem lua de bun????
Cred ca ne-am tampit cu totii!

Raluca , vezi ce zice ordinul

Raluca , vezi ce zice ordinul 509 referitor la experienta similara (ca de asta vorbim aici) legata de numar maxim de contracte prezentate in valoare de cel putin x lei si compara cu ce spune L98.
Ordinul ne spune ca se poate solicita in invocarea experientei similare prezentarea a cel mult X contracte in valoare cumulata de cel putin Y lei. L98 nu permite limitarea prezentarii unui numar de contracte, ca sa nu mai vorbim de valori (a se vedea art.179). Singura limitare pe care o face L98 se refera la cifra de afaceri care nu poate fi solicitata mai mare decat dublul valorii contractului (art.175 al.2 lit.a).
Deci putem sa concluzionam ca ordinul 509 nu mai are aplicabilitate.

Dan, si eu vad lucrurile ca

Dan, si eu vad lucrurile ca tine, insa ma surprinde faptul ca acest ordin apare ca fiind in vigoare. Dar vrei sa-ti mai zic ceva??? La o intalnire cu reprezentantii ANAP (si erau niste reprezentanti de varf, ca sa zic asa) la intrebarea mea "cum trebuie sa arate solicitarea entitatii contractante in ceea ce priveste experienta similara, avand in vedere ca in lege acum nu se mai stipuleaza X contracte, Y lei), mi s-a raspuns "ca si pana acum", daca nu se interzice, inseamna ca e posibil. Experineta similara poate fi solicitata pana la maxim valoarea estimata a contractului.
Uita-te te rog in fisa de date, decembrie 2016 si imi vei da dreptate, la sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica, punctul I - Experienta similara, exact asa scrie ca fiind o un exemplu de buna practica: maxim 3 contracte in valoare de cel putin ......lei", pag 21 a fisei de date.

anulare procedura

Cum procedez daca vreau sa anulez o procedura de licitatie deschisa? Se poate anula in orice etapa?? Pot sa o anulez din cauza ca valoarea estimata a fost calculata eronat? Multumesc!

Raluca , totusi eu merg pe

Raluca , totusi eu merg pe legea noua care limiteaza anumite aspecte. Mai mult in aplicarea procedurii simplificate ,limitarea este si mai stricta fata de LD. Deci eu nu as interpreta ca daca legea nu interzice inseamna ca eu pot face. Ar avea cineva curajul ca pe o procedura pe fonduri externe sa solicite cerinte de experienta similara pe ordinul 509? Eu unul , nu.

dgasalexprofir In ce faza e

dgasalexprofir
In ce faza e procedura? S-a depasit termenul de depunere sau este in faza de asteptare depunere oferte? Poti sa o anulezi in ambele situatii dar in faza in care a trecut termenul limita de depus oferte poti fi contestat.