Protocol de colaborare - este legal ?

Protocol de colaborare - este legal ?

- institutie publica
- un coleg a intocmit un Protocol de colaborare
cu un partener pt. anul 2015
si l-a inantat spre semnare si aprobare.
Acesta a precizat ca asa
va fi luata in seama colaborarea pe anul 2015.

- este legal sa se incheie tocmai din anul 2014
un Protocol de colaborare pt. anul 2015 ?
Nu este prematur ?
Ce conditii de legalitate ar trebui sa fie indeplinite ?
Nu ar trebui ca mai intai de a se incheia un asemenea Protocol,
acest parteneriat sa fie inclus in Programul anual /2015 al institutiei,
sa existe aprobarea ordonatorului principal de credite,
sa existe fonduri deja alocate ? ....