IMM intr-un contract de subcontractare

Buna ziua,
Avand in vedere ca o asociere formata din doua sau mai multe IMM-uri beneficiaza de reducerile specificate in Legea nr. 346/2004, art. 16, alineat 2, pe cand o asociere formata dintr-o societate comercială care nu face parte din categoria IMM- urilor cu un IMM, nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile art. 16, intrebarea mea este urmatoarea:

Daca, in calitate de societate comerciala, am subcontractat o parte din lucrari unui IMM, acesta poate beneficia de dreptul de a depune o garantie de buna executie in procent de 50%?

Sigur

că nu.

Bine ați spus : subcontractantul evident nu are calitate de ofertant . . .

ovidius

Mai la obiect

Mai la obiect-subcontractantul nu depune garantie de buna executie de niciun fel-adica nici intreaga nici 50%. El raspunde prin contractul incheiat cu ofertantul numai in fata acestuia.(ofertant= soc. comerciala)

cred ca ordinul 509 ANRMAP

cred ca ordinul 509 ANRMAP raspunde suficient de bine la intrebare, mai exact anexa 2 a ordinului.