Asigurare a platii daunelor contractuale

Buna seara,

Astazi am primit de la un client o solicitare sa imi expun punctul de vedere cu privire la o clauza intr-un contract FIDIC. Stiu doar ca este vorba un contract pe POS Mediu si am primit conditiile speciale de contract in care gasim urmatorul text:

4.1 Obligațiile generale ale Antreprenorului
Se adauga la sfarsit: La solicitarea Beneficiarului,Antreprenorul are obligaţia de contracta şi prezenta Beneficiarului, în termen de 15 zile de la solicitare, dupa semnarea prezentului contract, o asigurare a sa pentru acoperirea daunelor contractuale de orice formă la care ar fi obligat ca urmare a derulării prezentului contract şi stabilite conform acestuia. In cazul incheierii acestuia, existenţa contractului de asigurare a daunelor contractuale reprezintă condiţie de valabilitate a prezentului contract constituindu-se în anexă a acestuia. Valoarea despăgubirii maxime din contractul de asigurare pentru daune contractuale este în cuantum egal cu valoarea contractuală a prezentului contract. Contractul de asigurare privind asigurarea daunelor contractuale va conţine, alături de clauzele specifice, în mod obligatoriu:
- obligarea asiguratorului la despăgubirea Beneficiarului cu privire la orice daune contractuale rezultând în sarcina Antreprenorului din derularea prezentul contract;
- cesionarea de drept a despagubirii catre Beneficiar, în caz de producere a daunei asigurate;
- obligatia platii directe de catre asigurator catre Beneficiar a intregii despagubiri, la simpla notificarea scrisa a acestuia, in cazul producerii daunei constatata de Beneficiar
Prezentarea contractului de asigurare a plătii daunelor contractuale condiţionează emiterea înştiinţării de începere a lucrărilor. De asemenea, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului dovada plăţilor către asigurător a contravalorii asigurării cu cel puţin 15 zile anterior scadenţei respectivelor plăţi sub sanctiunea pactului comisoriu indicat la subpunctul 15.2 din contract.
Neîncheierea sau neprezentarea în termen a contractului de asigurare a plăţii daune contractuale, neachitarea sau neprezentarea dovezii achitării contravalorii contractului de asigurare în termenul precizat mai sus, devin cauze de aplicare a pactului comisoriu indicat la subpunctul 5.2 din contract, Antreprenorul fiind obligat la daunele interese către Beneficiar prevăzute de contract pentru încetarea contractului din culpa exclusivă a Antreprenorului.
Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare autorizată şi reasigurată.
Antreprenorul are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, contractele de asigurare, poliţa sau poliţele de asigurare actualizate precum şi dovada plăţilor aferente acestora.

Eu, ca si intermediar, va spun sincer ca nu am mai intalnit pana acum asemenea solicitari ale autoritatilor. La prima citire am avut impresia ca este vorba de o polita CAR, dar la a doua citire mi-au sarit in ochi urmatoarele aspecte:
- "cesionarea de drept a despagubirii catre Beneficiar" - pe polita CAR, Beneficiarul este unul dintre tertii asigurati, dar aici solicita expres ca el sa fie beneficiarul despagubirii;
- "la simpla notificarea scrisa" - termenul folosit este specific garantiilor neconditionate;
- "Prezentarea contractului de asigurare a plătii daunelor contractuale condiţionează emiterea înştiinţării de începere a lucrărilor." - nu stiam ca se poate conditiona emiterea ordinului de incepere de constituirea unei astfel de asigurari.

Sunt de parere ca aceasta clauza contractuala este una abuziva sau care va favoriza unul dintre operatorii economici participanti la procedura. Ma puteti ajuta cu un punct de vedere in acest sens?

Va mutltumesc anticipat!

AtaşamentMărime
Conditii Speciale Contract FIDIC196 KB