Salubritate

Buna ziua. In ceea ce priveste frecventa precolectatii, colectarii deseurilor trebuie respectate termenele din caietul cadru ( Ordinul 111/2007 al ANRSC) si anume a). pentru perioada 1 aprilie - 1 octombrie: 1. zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie si cazare, piete agroalimentare, unitatile sanitare cu paturi, gradinite si crese; 2. la cel mult doua zile in celelalte cazuri; b). la cel mult 3 zile in sezonul rece 1 octombrie - 1 aprilie cu conditia ca la precolectare sa fie asigurate conditiile de inmagazinare pentru aceasta ritmicitate. SAU autoritatea contractanta poate marii intervalul intre doua colectari deoarece nu se justifica frecventa impusa in caietul cadru. Multumesc.

Intrebare

Care este intrebarea?

Trebuie respectata frecventa

Trebuie respectata frecventa de precolectare prevazuta in caietul-cadru sau autoritatea c. poate impune alta frecventa?

Frecventa indeplinire obligatii

Din moment ce, prin caietul de sarcini se impune o frecventa de indeplinire a obligatii, prin oferta se prezinta un pret pentru aceste servicii (s.n. nu se oate considera ca scazand frecventa se va presta aceeasi cantitate de servicii in intervalul de timp prestabilit) nu cred ca se poate modifica frecventa fara modificarea pretului.

Sigur ca aceasta modificare a

Sigur ca aceasta modificare a frecventei presupune si modificarea pretului. De acord.

Cu stima.