Depăşirea valorii estimate

În cadrul procedurii de achiziţie publică valoarea estimată este definită ca fiind însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului (art. 25 alin. 1 din OUG 34/2006). De menţionat este şi faptul că valoarea estimată a contractului trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire pentru contractul respectiv. Ea trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare (art. 26 din OUG 34/2006).

Problematica valorii estimate se relevă în momentul lecturării normelor de aplicare ale OUG 34/2006. Astfel, art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 prevede că oferta operatorului economic este considerată inacceptabilă dacă preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Având în vedere acest text normativ, se naşte următoarea întrebare – valoarea estimată este totuna cu valoarea fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv? Altfel spus, oferta financiară care depăşeşte valoarea estimată este inadmisibilă?

Confuzia este alimentată şi de art. 4 alin. 3 din L 500/2002 privind finanţele publice, care prevede că angajarea cheltuielilor se face în limita creditelor bugetare aprobate. Acest text se aseamănă foarte mult ca înţeles cu cel al art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, ducându-ne spre un răspuns favorabil admisibilităţii unei oferte financiare care depăşeşte valoarea estimată, în situaţia în care aceasta din urmă este mai mică decât creditul bugetar, iar oferta de preţ se încadrează între valoarea estimată şi creditul bugetar disponibil.

Nu credem însă că acesta este răspunsul corect. Aceasta deoarece, aşa cum rezultă din art. 26 al OUG 34/2006, valoarea estimată trebuie determinată anterior iniţierii procedurii de atribuire. Modificarea acestei valori după publicarea anunţului de participare sau chiar după deschiderea ofertelor ar fi lăsată la arbitrarul autorităţii contractante, contravenindu-se astfel principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi trasparenţei. Afirmaţia noastră se bazează pe următoarea stare de fapt ipotetică: la o procedură cu valoarea estimată de 10.000 euro participă 2 operatori economici A şi B cu oferte financiare de 11.000 euro şi, respectiv, 11.500 euro. Dacă autoritatea contractantă „agreează” operatorul economic aflat pe locul I, în exemplul nostru A, aprobă majorarea valorii estimate la 11.000 euro (cu condiţia existenţei unui credit bugetar de 11.000 euro). Dacă pe locul I ar fi fost B, care nu este „agreat” de autoritatea contractantă, nu s-ar fi aprobat majorarea valorii estimate. Ori în situaţia de faţă este destul de clar că se încalcă cel puţin trei principii ale procedurii: nediscriminarea – majorarea valorii estimate este lăsată la liberul arbitru al autorităţii contractante, care ia o decizie prin raportare la persoana operatorului economic clasat pe locul I în cadrul procedurii de atribuire; tratamentul egal – dacă valoarea estimată ar fi fost de la început 11.000 euro, poate ar fi participat şi operatorul economic C cu o ofertă financiară de 10.500 euro, el neparticipând deoarece ştia că nu se poate încadra în valoarea estimată de 10.000 euro; transparenţa – toate datele referitoare la procedura de achiziţie publică trebuie puse la dispoziţia operatorilor economici la momentul publicării anunţului de participare, inclusiv valoarea estimată a contractului.

Referitor la problema admisibilităţii depăşirii valorii estimate prin propunerile finaciare depuse de către ofertanţi, în practica CNSC nu s-a ajuns la un numitor comun. În unele decizii[1] s-a apreciat corect că ofertele care depăşesc valoarea estimată sunt respinse ca inadmisibile în baza art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, fără a se face însă corelaţia dintre noţiunile de „valoare estimată” şi „fonduri care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică”, aşa cum am făcut-o noi mai sus. O altă decizie[2], pornind de la aceeaşi stare de fapt – depăşirea valorii estimate, constată, din punctul nostru de vedere eronat, următoarele: valoarea estimată din fişa de date a achiziţiei este de 1.700.000 RON fără TVA, dar în bugetul Primăriei Turnu Măgurele la subcapitolul 81.02.50 – alte cheltuieli privind combustibilii şi energia, unde este inclusă şi investiţia în discuţie este prevăzută suma de 4.335.000 RON, existând posibilitatea de a fi disponibilizată suma necesară pentru finalizarea investiţiei conform art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006. Totuşi această sumă nu a fost disponibilizată înainte de începerea procedurii, aşa cum prevede OUG 34/2006 şi nici măcar până la pronunţarea decizie de faţă, fapt ignorat de CNSC în motivarea hotărârii sale. Asupra aceleiaşi probleme s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal prin Decizia nr. 1003/03.07.2006, având însă ca temei legal fosta reglementare (OUG 60/2001)[3]. Instanţa a apreciat corect că ofertele financiare nu pot depăşi valorile maxime stabilite prin programul anual de achiziţii, sume care se determină pe baza alocaţiilor bugetare, dar nu coincid necesar putând fi mai reduse. Pentru a ajunge la această concluzie instanţa a avut ca temei legal art. 68 lit. c teza ultimă din OUG 60/2001, text care asemeni art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 face referire la fondurile alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, putând crea la rândul său confuzie între valoarea estimată a contractului şi creditele bugetare aprobate în vederea angajării cheltuielilor.

De lege ferenda, pentru a veni în întâmpinarea dezideratului unei practici unitare, considerăm că textul art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 ar trebuie modificat în sensul de a face referire la valoarea estimată a contractului şi nu la valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică aşa cum o face în prezent.[1] Deciziile CNSC nr. 25/C2/26 din data de 12.10.2006 şi nr. 131/16.11.2006 (Deciziile CNSC sunt preluate de pe www.revista-achiziţii.ro, singurul site care publică şi motivarea acestora).

[2] Decizia CNSC nr. 274/1C1/312 din data de 14.12.2006.

[3] Decizia Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, nr. 1003 din 3 iulie 2006 publicată în Pandectele Române, nr. 1/2007, Secţiunea  „Jurisprudenţa Curţilor de apel, Tribunalelor, Tribunalelor specializate, Judecătoriilor”, pag. 102-103.

Comentarii

Art.36 alin.1 litera e) se

Art.36 alin.1 litera e) se refera la o procedura ( in care valoarea estimată este comunicată prin anunţul/invitaţia de participare ) nu la achizitia directa. Deci raspunsul este NU si in plus AC nu are nicio obligatie fata de ofertanti. Daca pretul e mai mare, AC poate sa negocieze la pretul pe care si l-a propus sau sa caute o alta oferta similara cu pret mai mic.

Multumesc pentru raspuns

Stiu ca nu este o procedura dar majoritatea Ac din tara au tendinta spre "exces de zel"; totusi nu intra sub incidenta art. 36 lit.e 1 din HG 925/2006?

In primul rand achizitia

In primul rand achizitia directa nu este o procedura. In al doilea rand valoarea estimata care se ia in calcul este cea fara TVA indiferent daca ofertantul este platitor sau neplatitor de TVA. In cazul de fata oferta facuta de cei care nu factureaza cu TVA este mai mare decat valoarea estimata stabilita de AC dar pt ca este o achizitie directa (nu o procedura) AC poate decide daca accepta sau nu pretul (mai mare).

Depasire valoare estimativa?

Am nevoie de ajutooor!!
Buna ziua,
pentru achizitia directa a unui serviciu A.C. intocmeste nota de fundamentare sa zicem pe suma de 8600 lei fara TVA. si 10.000 valoare totala cu TVA. Trei operatori economici NEPLATITORI DE TVA depun oferte cu sume cuprinse intre 8700 si 9500 lei. Va rog sa-mi spuneti daca in acest caz a fost depasita valoarea estimativa a contractului, daca se anuleaza procedura sau daca se deruleaza procedura mai departe avand in vedere criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut-?. Multumesc frumos

La achizitionarea de terenuri

La achizitionarea de terenuri (bunuri imobile) nu sunt aplicabile prevederile OUG 34/2006.

despre procedura de negociere

As dori sa stiu cum se procedează la o negociere a pretului pentru achizitia de teren de la o persoana fizică suntem institutie publică. Mentionez că am raport de evaluare la teren. Vă multumesc!

Achizitie bun

Avem o finantare europeana.
Dorim sa achizitionam un BUN PRINS IN BUGETUL PROIECTULUI cu o anumita suma.
Pentru achiziționa acest bun, banii nu ne ajung.Trebuie sa mai suplinim din bugetul propriu.
Cum trebuie procedat.
Procedura folosita este cerere de oferta.
Va multumesc.

acord cadru!!! daca...

... a expirat in august, de ce nu organizati o noua procedura? ce-ar avea o cerere de oferta, sau chiar si acord candru, pe un an, si sigur nu depasiti pragul. sau cel putin asa am inteles eu: cu ce luati anul asta depasiti pragul de cerere de oferta si de publicare in JOUE. il depasiti daca va raportati la acordul-cadru, acord care a expirat deja. suplimentare la el nu puteti face (pentru ca depasiti pragul)
consultati si urmatorul link:
http://www.consultingreview.ro/revista_tiparita/articol/iunie-2008/acord...

solutie "valoare estimata URGENT!!!"

daca in contractul initial de dirigentie de santer nu s-a prevazut posibilitatea prestarii serviciului si pentru cazurile de suplimentare a contractului de lucrari, nici macar nu poti face aditional.
dar... contractul de dirigentie de santier a fost atribuit anul trecut...deci, cpv-ul pe anul trecut a fost consumat. ce te impiedica sa faci alt contract de dirigentie de santier pe anul acesta pentru acele lucrari suplimentare? ca doar legea nu zice "cpv/contract", ci "cpv/an"
si daca nici asta nu se poate... negociere fara publicare, pe art.122 lit b) e singura solutie. eu nu vad alta posibiltate.
ups.. acumam vazut cand a fost postata intrebarea... adica acum vreo patru luni

Ajutor, Am avut un acord

Ajutor,
Am avut un acord cadru pe 3 ani pentru furnizare motorina pt. centrale termice si bonuri valorice carburant auto care a expirat in august, trebuie sa rezolv problema incalzirii centrelor de adulti si copii din subordinea institutiei cat mai urgent ce solutie vedeti voi? Cantitatea necesara 227.970 litri ( perioada septembrie 2010- aprilie 2011). Depasesc cei 100 mii euro ( nu pot face cerere de oferte), chiar 120 mii de la licitatia deschisa( trebuie sa public si in in Jurnalul Oficialal Uniunii Europene daca fac licitatie deschisa)
Orice sfat e bine venit

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri