Achiziţia directă

Cu toate că transparenţa procedurilor de achiziţie publică a avut de câştigat prin intrarea în vigoare a OUG 34/2004, în continuarea există posibilitatea de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări în limita a 10.000 euro fără TVA[1]. Ceea ce ne propunem să elucidăm în această secţiune este dacă această sumă de 10.000 euro se referă la fiecare procedură de achiziţie în parte sau, din contră, la achiziţia de produse, servicii sau lucrări similare (având acelaşi cod CPV[2]) cumulat pe parcursul unui an bugetar?

Punctul de plecare în demersul nostru este textul art. 19 din OUG 34/2006, aşa cum a fost modificat prin OUG 94/2007, care reglementează achiziţia directă astfel: „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, ..., nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări...”

Din acest text nu reiese obligaţia autorităţii contractante de a cumula toate achiziţiile publice efectuate direct pe parcursul unui an fiscal în cadrul aceluiaşi cod CPV.

O atare obligaţie reiese însă din anexa la Ordinul ANRMAP nr. 155/02.10.2006[3]: „Cumpărarea directă se aplică în cazul în care se achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare (fără TVA), cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro[4].” Art. 4 al Ordinului sus-menţionat, precizează însă, că acesta este „... un instrument de lucru util...”, neavând forţă obligatorie pentru autorităţile contractante. De altfel, chiar dacă ar fi avut forţă obligatorie, un act juridic de forţă inferioară (Ordin al ANRMAP) nu poate modifica un act juridic cu o forţă juridică superioară (OUG 34/2006 aprobată cu modificări prin L 337/2006).

            Pentru a spori confuzia prezentăm textul art. 19 din OUG 34/2006 în forma sa iniţială (înainte de aprobarea cu modificări prin L 337/2006) - „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, ..., nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare...” şi textul referitor la cumpărarea directă din fosta reglementare (art. 8 alin. 6 din OUG 60/2001) – „Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, ..., fără a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9 (n.n. licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, etc.) în cazul în care achiziţionează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 2.000 euro.”  

            De remarcat este că ambele puncte de vedere se bucură de argumente pro şi contra, sens în care ne vom limita la a le expune, urmând ca practicienii care vor alege una dintre variante să îşi asume răspunderea pentru alegerea făcută în baza principiului cu acelaşi nume (art. 2 alin. 2 lit. g din OUG 34/2006).

            În favoarea cumulului pe coduri CPV pentru întreg anul bugetar stau următoarele argumente. În primul rând, art. 2 alin. 1 din HG 925/2006 prevede că orice situaţie care nu este reglementată expres de OUG 34/2006 se interpretează prin prisma principiilor acestei proceduri. Este evident, de exemplu, că principiul transparenţei nu este respectat atunci când se atribuie direct un contract, astfel, orice limitare în calea achiziţiei directe vine să asigure transparenţa. Acelaşi argument este valabil şi în ceea ce priveşte nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă şi eficienţa utilizării fondurilor publice. Principiul eficienţei utilizării fondurilor publice poate fi şi un contraargument aşa cum vom arăta mai târziu. Un al doilea argument în favoarea cumulului este şi raportarea la fosta reglementare (OUG 60/2001), care prevedea expres obligativitatea acestuia, lipsa unei asemenea obligaţii din textul OUG 34/2006 putând fi considerată o omisiune din partea legiuitorului. Un ultim argument, am putea spune de echitate, este acela că nimeni nu poate fi tras la răspundere fiindcă a făcut mai mult decât prevede legea, respectiv că a aplicat legea mai restrictiv decât o cere litera acesteia, încercând să respecte spiritul ei.

            În favoarea achiziţionării directe în limita a 10.000 euro, fără a ţine seama de cumulul codurilor CPV la nivel de an fiscal vom releva câteva aspecte din practică. Referitor la principiul eficienţei utilizării fondurilor publice constatăm că în cazul organizării unei proceduri care obligă la publicarea unui anunţ de participare şi, respectiv, a unui anunţ de atribuire în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii Publice[5], costul cumulat al celor două este de 300 RON. De remarcat este şi faptul că, OUG 60/2001 care impunea cumulul anual al achiziţiilor directe, consfinţea în art. 104 alin. 3 gratuitatea tuturor anunţurilor publicate în Monitorul Oficial Partea a VI-a – Achiziţii Publice. Această sumă de 300 RON poate părea nesemnificativă, dar dacă o raportăm la o valoare estimată de 1.000 euro vom constata că reprezintă aproape 10% din valoarea contractului, în condiţiile în care, în urma aplicării procedurii de atribuire, s-ar putea să nu se obţină un preţ semnificativ îmbunătăţit faţă de preţul de listă al furnizorului de produse/ prestatorului de servicii/ antreprenorului, dată fiind valoarea mică a contractului. De asemenea, s-ar putea ca operatorii economici să nu fie interesaţi să participe la o procedură de o valoare atât de mică, care implică un efort comparabil pentru întocmirea ofertei tehnice şi financiare cu o procedură având valoarea estimată mult mai mare. Un alt argument în favoarea achiziţiei directe fără cumul este legat de insuficienta precizie a codurilor CPV. Exemplificativ, pe codul CPV 33253454-5 – Echipament biomedical autoritatea contractantă X are în planul anual de achiziţii pe anul 2007 un total de 32 de tipuri de aparate diferite (NU similare) cu o valoare totală de 770.600 euro fără TVA. Dintre aceste tipuri de aparate, unele au valori estimate de ordinul sutelor de euro (900, 500, 600, etc.) iar altele de ordinul sutelor de mii (200.000, 400.000). Consideraţi echitabil a aplica procedura de atribuire prin raportare la valoarea totală per cod CPV, adică licitaţie deschisă sau restrânsă internaţională cu publicarea anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)? Un argument în defavoarea acestei teorii ar fi tendinţa evidentă de a eluda pragurile valorice de aplicare a procedurilor de atribuire impuse de OUG 34/2006 prin împărţirea contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro în mai multe contracte cu valori individual estimate sub acest prag. Suntem convinşi că acesta ar fi primul ecou în practică al adoptării acestei teorii, dar nu trebuie să uităm că, art. 23 din OUG 34/2006 interzice divizarea contractelor în scopul de a eluda obligaţiile impuse de actul normativ prin raportare la pragurile valorice stabilite, sancţionând o atare faptă contravenţional între 35.000 şi 70.000 RON (art. 293 lit. a coroborat cu art. 294 alin .1). De asemenea, trebuie remarcat că în conformitate cu art. 5 alin. 1 din HG 925/2006, autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea circumstanţelor specifice pentru aplicarea fiecărui tip de procedură de atribuire.

            Indiferent de opinia pe care doriţi să o îmbrăţişaţi în practică, pentru achiziţiile directe Comisia Europeană a adoptat Recomandarea 2006/C179/02[6] care trasează câteva linii de bună-practică referitoare la procedurile de achiziţie publică nereglementate de Directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE. Elementele de bună-practică se referă respectarea prevederilor Tratatului CE, ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europeană şi la relevanţa contractului pentru piaţa internă. Publicitatea procedurii trebuie să fie în măsură să permită oricărui operator economic din statele membre să decidă dacă va participa sau nu la procedură. Adjudecarea trebuie să respecte principiile nediscriminării, recunoaşterii reciproce, transparenţei şi recursului efectiv împotriva deciziilor autorităţii contractante.

 [1] Pragul era de 5.000 euro fără TVA în varianta iniţială a OUG 34/2006.

[2] Clasificarea şi modul de întrebuinţare al codurilor CPV este cuprinsă în Regulamentul european 2151/2003, acesta modificând Regulamentul 2195/2002.

[3] Ordinul ANRMAP 155/02.10.2006 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 894 bis.

[4] Ordinul 155/2006 nu este corelat cu modificările aduse de OUG 94/2007, dar este clară interpretarea propusă.

[5] Publicarea acestor anunţuri devine facultativă de la 1 ianuarie 2008 (art. 299 alin. 4 din OUG 34/2006 introdus de OUG 94/2007).

[6] Textul integral poate fi consultat la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/key-docs_en.htm

Comentarii

Achizitie lucrare reabilitare pentru un imobil aflat in litigiu

Buna ziua,
Speta cu care ma confrunt acum este urmatoarea:suntem proprietarii unui imobil pe care l-am inchiriat.Ulterior aceasta inchiriere a fost reziliata,motiv pentru care timp de 2 ani ne-am aflat in litigiu cu chiriasul.Am castigat fondul,urmand ca recursul sa se judece in septembrie a.c.Acum ni s-a incuviintat executarea silita.Dorim reabilitarea cladirii respective,motiv pentru care trebuie sa achizitionez lucrari de reabilitare.Intrebarea mea:Atat timp cat nu avem o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila asupra acelui imobil,este legal sa fac achizitia acelei lucrari?Spre ce prevedere legala ar trebui sa ma indrept,intrucat eu nu am gasit ceva care sa acopere speta prezenta?
Va multumesc anticipat,

Asa este, dan_one.

Legatura era ca doresc sa le achizitionez de la acelasi operator.

multumiri!

Multumesc pentru raspunsuri!
Toate cumulate, servicii si produse, nu depasesc 30.000 euro. Ma interesa daca exista o posibilitate de a achizitiona direct toate acestea pe un singur contract. Achizitia sa se desfasoare pe seap din catalog de la un anumit operator. Adica intru in catalog si cumpar cele ce-mi trebuie, dar la final sa apara totul ca o singura achizitie, nu ca doua.
Dar m-am hotarat sa le fac separat. si apoi fiind achizitii directe, documentul justificativ poate fi factura, bonul de comanda sau contractul. asa ca nu e neaparat necasar un contract. e suficient sa fac achizitiile pe seap, iar documentul justificativ va fi factura. aici ma gandesc ca nu poate fi o factura pentru tot, desi serviciile si produsele vor fi achizitionate de la acelasi operator, pentru ca impreuna depasesc 5000 de euro si va trebui notificare in seap.
Va doresc un inceput de saptamana frmos !

Eu nu prea sunt de acord cu

Eu nu prea sunt de acord cu combinarea celor doua: servicii de arhivare si rafturi de arhivare , pentru ca nu are de-a face nimic una cu alta. Eu inteleg ca sunt servicii conexe pentru furnizarea de rafturi, prin prisma art.7 din OUG34/2006, acele servicii cum ar fi montarea acestora in arhiva, dar nicidecum arhivarea documentelor. Din cate stiu eu arhivarea consta in numerotare, opisare, capsare/indosariere/incopciere si nu are cu nimic de-a face cu livrarea unor rafturi (mobilier).

Verona, valoarea estimata a

Verona, valoarea estimata a rafturilor si a serviciilor de arhivare nu depaseste 30.000 euro, nu? Ca altfel n-ai putea sa aplici achizitia directa. Atunci fa doua contracte, nu e nici o problema.

Eu asa as face...

Buna, fa o nota de estimare, doar asa ca sa te ajute, si vezi care este mai scump serviciul de arhivare sau produsele (rafturile) pentru arhivare.
Varianta 1. Serviciul iese mai scump decat produsele.
Faci un contract de prestare servicii in care faci mentiunea ca pentru derularea contractului, operatorul economic va folosi materiale proprii la preturile ce le vei mentiona in contract.
Varianta 2. Produsele sunt mai scumpe decat serviciul.
Faci un un contract de furnizare ce implica si serviciile de arhivare ce le vei mentiona in contract la preturile stabilite.
Asta pentru a da contractului acelasi cod CPV 79995100-6 - Servicii de arhivare sau 30191100-5 Echipament de arhivare dupa caz.
In alta ordine de idei, daca valoarea contractelor cumulata nu depaseste pragul valoric de 30.000 Euro pe intreg anu, nu vad o problema in divizarea contractului.

nu stiu daca e ok

Nu stiu daca operatorul poate publica in SEAP, la aceeasi pozitie, serviciile de arhivare si rafturile pentru arhiva.
As mai avea varianta sa fac doua contracte, cu acelasi operator economic, unul pe arhivare si celalat pe furnizare rafturi. Dar nu s-ar pune problema ca am incercat sa sparg contractul in doua?
Ma gandeam daca exista posibilitatea sa cumpar produsele si serviciile, desi sunt publicate la pozitii diferite, intr-un singur contract. Nu stiu cum se face cu consumabilele de birou. Adica pe acelasi contract clame, hartie xerox, dosare etc.

buna ziua!

Serviciile au legatura cu produsele. Este vorba despre servicii de arhivare si rafturi pentru arhive. Voiam sa le cuplez si astfel sa fac un singur contract. Doar ca apar la pozitii diferite si nu stiu cum se face.
Multumesc pentru raspuns!

Serviciile pe care le doresti

Serviciile pe care le doresti sunt in legatura cu produsele? Sunt similare? Ceva de instalare, punere in functiune? Daca da, ia legatura cu operatorul econimic si pune-l sa posteze o noua pozitie in catalogul electronic care sa inglobeze si produsele si serviciile aferente. Daca nu au legatura unele cu altele atunci nu ai cum sa faci un singur contract, obiectul acestuia fiind doua necesitati diferite.

completare

Menţionez că serviciile şi produsele pe care le doresc sunt publicate în catalogul de pe seap la poziţii diferite.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri