Termenul de contestare al documentaţiei de atribuire

Conform art. 272 alin. 2 şi 3 din OUG 34/2006, orice act al autorităţii contractante poate fi atacat prin contestaţie la CNSC în termen de 5, respectiv 10 zile de la data luării la cunoştinţă de către contestator, în funcţie de valoare estimată a procedurii. Există însă un act al autorităţii contractante - documentaţia de atribuire care se bucură de un regim special în ceea ce priveşte contestarea.

Pe de o parte alin. 4 al articolului sus-menţionat introdus de OUG 94/2007 prevede că, în cazul în care documentaţia de atribuire este publicată în SEAP concomitent cu anunţul/invitaţia de participare, data luării la cunoştinţă se prezumă (s.n. absolut) a fi cea a publicării documentaţiei de atribuire, de la acest moment curgând termenul de contestare.

Pe de altă parte alin. 5 al articolului sus-menţionat introdus de OUG 94/2007 prevede că, prin excepţie de regimul comun aplicabil, contestaţia având ca obiect documentaţia de atribuire se poate depune până la data limită de depunere a ofertelor. De precizat este faptul că alin. 5 al art. 272 derogă expres doar de la alin. 1 al aceluiaşi articol nu şi de la alin. 2 şi, respectiv, 3 care stabilesc termenele de depunere a contestaţiei.

În acest context vă adresez următoarele întrebări:

1. Art. 272 alin. 5 vine stabilească un regim special de contestare a documentaţiei de atribuire doar în sensul de restrângere/scurtare a termenului de contestare până la termenul limită de depunere a ofertelor pentru a sancţiona lipsa de diligenţă a operatorilor economici care nu şi-au procurat din timp documentaţia de atribuire (s.n. în cazul în care documentaţia se publică în SEAP, aplicarea art. 272 alin. 4 şi a termenelor de aşteptare specifice fiecărei proceduri nu permite depunerea în termen a unei contestaţii după data limită de depunere a ofertelor) şi, eventual, pentru a preveni un comportament abuziv din partea operatorilor economici care, văzând în şedinţa de deschidere a ofertelor că nu îşi vor putea adjudeca procedura, decid să conteste documentaţia de atribuire pentru a o bloca? sau

2. Art. 272 alin. 5 derogă implicit şi de la prevederile alin. 2 şi 3 ale aceluiaşi articol şi ca urmare contestaţia având ca obiect documentaţia de atribuire ar putea fi introdusă în termen până la data limită de depunere a ofertelor, indiferent de momentul la care a luat la cunoştinţă contestatorul conţinutul acesteia (s.n. publicarea documentaţiei de atribuire pe SEAP sau cumpararea acesteia)?

Aş dori pe cât posibil argumente pro şi nu doar gruparea instinctivă a reprezentanţilor autorităţilor contractante în sprijinul primei opţiuni şi, respectiv, a reprezentanţilor operatorilor economici şi a avocaţilor în sprijinul celei de a doua!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri