Aplicarea factorului de evaluare cifră de afaceri în cazul IMM-urilor

Conform art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, "Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia de participare şi de garanţia de bună-execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii". Ştiind de această facilitate aplicată IMM-urilor, autorităţile contractante care vor să eludeze această prevedere legală procedează astfel: nu solicită o cifră de afaceri minimă ca şi criteriu de calificare ci, în cadrul etapei de selecţie de la licitaţia restrânsă, dialogul competitiv sau negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, respectiv în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" punctează cifra de afaceri aferentă domeniului de activitate sau experienţa similară, cu procente nu de puţine ori substanţiale. 

Dacă în cazul experienţei similare orice argument al operatorului economic (s.n. IMM) poate fi uşor înlăturat motivându-se că art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004 instituie o excepţie cu privire la condiţiile de îndeplinit de către participanţii la procedurile de achiziţie publică, iar excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare, lucrurile se complică atunci când vorbim de cifra de afaceri.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri minimală - document de calificare este unanim acceptat că IMM-urile beneficiază în baza unei declaraţii tip pe proprie răspundere de o reducere cu 50%. Totuşi nu am întâlnit încă situaţii în care, răsturnând modalitatea de evaluare, adică operatorul economic cu cea mai mare cifră de afaceri să primească punctajul maxim, iar ceilalţi utilizând regula de trei simplă un procent din acesta, cifra de afaceri a IMM-urilor să fie îmmulţită cu 2, adică să conteze în procent de 200%.

Un argument în favoarea acestui raţionament ar fi chiar textul art. 16 alin. 2 al Legii 346/2004, care, deşi neclar, trebuie interpretat în spiritul nu în litera sa, adică în sensul facilitării accesului IMM-urilor la procedurile de atribuire. Ori care ar fi sensul facilitării acestui acces prin reducere garanţiei de participare şi a cifrei minime de afaceri necesară ca şi criteriu de calificare cu 50%, dacă operatorul economic cu statut de IMM nu are nicio şansă reală de adjudecare a procedurii prin impunerea cifrei de afaceri ca şi criteriu de selecţie şi/sau de atribuire, dacă în aceste din urmă cazuri nu beneficiază de acelaşi regim favorabil?

Un argument în defavoarea acestei interpretări ar fi art. 2 alin. 2 lit. a şi b din OUG 34/2006 care prevede între principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: nediscriminarea şi tratamentul egal. Astfel, orice alt operator economic neîncadrat în categoria IMM-urilor va putea contesta raportul procedurii prin care a fost acordat punctajul IMM-urilor cu dublarea cifrei de afaceri aferente pe motiv de discriminare.

Aştept păreri pro şi contra!

parere nici pro nici contra

Stimate admin,
Sunt de parere ca toata argumentatia este construita pe un fundament fals..Imi intemeiez aceasta opinie prin urmatoarele :

1. Prevederile art. 15 alin. 1 ale HG 925/2006 "Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor.Prin excepţie..." Termenul de "cerinte referitoare la calificare " trebuie interpretat si aplicat "lato sensu" asa cum este definit in cadrul articolelor 176-196 OUG 34/2006 si nu "stricto sensu" , adica referindu-ne doar la criteriile de calificare incluse in documentatia de atribuire a unei AC .Concluzionand , luand in speta criteriul privind cifra de afaceri, el este si va ramane un criteriu de calificare , chiar daca nu este inclus(sau bifat ca solicitat /nesolicitat) in variile documentatatii .Simpla alegere a AC de a nu il include ca si criteriu de calificare nu exclude ii abroga aceasta calitate data de lege.
2. Continuand acest demers logic veti vedea ca la alineat 2 acelasi art. 15 HG 925 impune un al doilea set de obligatii AC , set de obligatii caruia "factorul de evaluare" cifra de afaceri nu-i supravietuieste (din nou)
" Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:
a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;
b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv."

3. Si intr-un final, alineat 3 art 15 HG 925 da de pamant inca o data cu "factorul de evaluare" cifra de afaceri impunand cel de-a treilea set de obligatii catre AC
"...Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini."
As vrea sa vad o documentatie a vreunei autoritati contractante care a prevazut acest factor de evaluare si care a respectat toate aceste obligatii.

Nu am avut placerea sa intalnesc un asemenea caz dar va asigur ca in secunda 2 initiam procedura de contestare (sau conform noii oug19 celelalte instrumente la indemana) si de asemenea va sigur ca aveam castig de cauza la CNSC 100%.

Celelalte intrebari ale dvs. nu isi gasesc raspunsul tocmai din cauza fundamentului fals ..pentru ca toate facilitatile mentionate in cadrul legii 346 se adreseaza "criteriului de calificare" cifra de afaceri si nu "factorului de evaluare".

O noapte buna va doresc,

(e 12:00 fix - ma iubeste )

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri