Efectele omiterii notificării contestaţiei către autoritatea contractantă

Conform prevederilor art. 271 alin. 2 din OUG 34/2006 actualizată prin OUG 94/2007, contestatorul trebuie să trimită o copie a contestaţiei, a actului atacat şi a înscrisurilor doveditoare autorităţii contractante concomitent cu înaintarea contestaţiei către CNSC sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare sub sancţiunea nulităţii contestaţiei.

Din textul de mai sus identificăm deja un prim efect al necomunicării în termen a contestaţiei către autoritatea contractantă, nulitatea acesteia. Evident, apare următoarea întrebare, care este natura acestei nulităţi, absolută sau relativă? Credem că avem de a face cu o nulitate absolută care poate fi invocată de orice parte în orice fază a procedurii (s.n. în faţa CNSC sau a Curţii de Apel competente care soluţionează plângerea împotriva deciziei CNSC) şi chiar, din oficiu, de CNSC, respectiv de instanţa competentă pentru soluţionarea plângerii împotriva deciziei CNSC.

Totuşi, acest efect al necomunicării contestaţiei către autoritatea contractantă nu rezolvă problema efectului suspensiv de drept al introducerii contestaţiei la CNSC până la soluţionarea acesteia, conform art. 277 alin. 1 din OUG 34/2006. Astfel, dacă autoritatea contractantă continuă procedura bazându-se pe faptul că CNSC va anula contestaţia, contractul încheiat în această perioadă este lovit de nulitate absolută conform aceluiaşi art. 277 alin. 1 din OUG 34/2006. Fiind vorba de o nulitate absolută aceasta nu poate fi acoperită în momentul în care este constatată, cu efect retroactiv, nulitatea contestaţiei necomunicată în termen autorităţii contractante de către CNSC.

Pentru a asigura celeritatea procedurii de atribuire şi  a sancţiona lipsa de diligenţă a contestatarului care a omis să comunice în termen contestaţia autorităţii contractante, art. 271 alin. 5 din OUG 34/2006 introdus prin modificările operate de OUG 94/2007, prevede că efectul suspensiv al procedurii nu operează în cazul contestaţiilor necomunicate în termen autorităţii contractante.

Acest al doilea efect al necomunicării contestaţiei era indispensabil a fi reglementat pentru a nu bloca o procedură de achiziţie publică, timp de 2, 3 luni, cât durează soluţionarea unui dosar la CNSC, doar pentru a se constata într-un final de către CNSC nulitatea contestaţiei conform prevederilor art. 271 alin. 2 din OUG 34/2006 (primul efect al necomunicării contestaţiei către autoritatea contractantă) şi a se dispune continuarea procedurii conform prevederilor art. 278 alin. 6 din OUG 34/2006.

notificare autoritate contractanta

In cazul in care, autoritatea contractanta primeste o notificare de contestatie de la un ofertant, fara ca aceasta sa fie inregistrata la CNSC, trebuie respectat art.277 din OUG 34/2006 ? Cum se poate verifica de catre autoritatea contractanta eventuala depunerea a contestatie la CNSC de catre ofertant si care este pozitia legala pe care trebuie sa o adopte autoritatea contractanta in aceasta situatie? Mentionez ca ofertantul contestator exercita presiunii( chiar injurii) asupra autoritatii contractante.

in OUG 34/2006,ART. 271 cu

in OUG 34/2006,ART. 271 cu modificarile si completarile ulterioare se specifica urmatoarele:
(1) Contestaţia se transmite Consiliului, iar contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.
(2) Odată cu transmiterea contestaţiei către Consiliu sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autorităţii contractante, sub sancţiunea nulităţii contestaţiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor prevăzute la alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.
(3) În termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.
Prin urmare, daca nu ati primit nici o instiintare inseamna ca ofertantul nu a facut nici o contestatie si in cazul in care mai aduce injurii la adresa autoritatii contractante puteti apela, in sensul ca ii puteti trimite o adresa prin care sa il instiinta-ti ca poate plati daune conform art.256.1:
(1) În cazul exercitării abuzive a dreptului de a depune contestaţii pe cale administrativ-jurisdicţională, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor poate sancţiona contestatorul, la cererea autorităţii contractante şi după emiterea deciziei privind soluţionarea contestaţiei, cu o amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei, prevederile art. 280 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Exercitarea abuzivă a dreptului de a depune contestaţii în cadrul procedurii de atribuire îndreptăţeşte autoritatea contractantă şi la măsuri reparatorii care, la solicitarea autorităţii contractante, pot fi acordate acesteia de către instanţele de judecată.
Macar data viitoare poate nu va mai proceda la fel.

Multumiri

Va multumesc mult pentru raspuns!

Răspuns

Depunerea unei contestaţii la CNSC poate fi verificată în cel mai banal mod cu putinţă - apelând unul din numerele de contact ale CNSC publicate pe site-ul www.cnsc.ro, asta pentru a nu aştepta notificare oficială a CNSC. Totuşi, notificarea trimisă autorităţii contractante conform art. 271 alin. 2 din OUG 34/2006 poate să vă parvină anterior înregistrării contestaţiei la CNSC datorită folosirii unor mijloace de comunicare diferite (ex.: contestaţia este transmisă la CNSC prin poştă, iar autoritatea contractantă este notificată prin fax). Aşa că, pentru a evita posibilele sancţiuni prevăzute de art. 275 alin. 3 din OUG 34/2006, vă recomand a trata orice notificare ca şi cum ar fi deja înregistrată la CNSC şi să vă îndepliniţi obligaţiile legale în consecinţă inclusiv aceea de suspendare a procedurii prevăzută de art. 277.

Problema este însă alta! S-ar putea să aveţi de a face cu o plângere prealabilă adresată autorităţii contractante în condiţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 pentru a deschide calea contenciosului administrativ. În acest caz nu operează suspendarea de drept a procedurii în condiţiile art. 277 din OUG 34/2006 ci, conform art. 15 din Legea nr. 554/2006, suspendarea trebuie solicitată de către reclamant instanţei de judecată. Astfel, dacă aţi soluţionat plângerea prealabilă puteţi continua procedura până la o eventuală suspendare a procedurii de către instanţa de contencios administrativ.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri