Recodificare CPV aplicabilă de la data de 15 septembrie 2008

Deşi la nivel naţional ANRMAP nu a anunţat modificarea, la data de 28 noiembrie 2007 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 213/2008 având ca obiect recodificarea codurilor CPV. Acest regulament modifică expres Directivele nr. 2004/17/CE şi 2004/18/CE şi Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 şi implicit Regulamentul (CE) nr. 2151/2003.

Astfel, începând cu data de 15 septembrie 2008 se aplică direct Regulamentul (CE) nr. 213/2008 fără a fi necesară aprobarea sa la nivel naţional.

În opinia autorului, intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 213/2008 va avea următoarele efecte imediate pe teritoriul României (s.n. "ar trebui să aibă următoarele efecte", dacă autorităţile contractante vor fi informate de modificare):

1. preeminenţa la aplicare a acestui regulament în detrimentul Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 şi, implicit, a Regulamentului (CE) nr. 2151/2003;

2. modificarea implicită a Anexelor 1, 2A şi 2B ale OUG 34/2006, chiar şi fără intervenţia legiuitorului, aceste anexe fiind preluate din Directiva 2004/18/CE;

3. modificarea PAAP (Programului Anual de Achiziţii Publice) al fiecărei autorităţi contratante în sensul de a introduce în locul coloanei actuale care nominalizează codul CPV două alte coloane, una care nominalizează codul CPV revizia 2003 şi una care, pentru aceeaşi procedură de achiziţie publică, nominalizează codul CPV revizia 2008. Doar introducând aceste două coloane, autoritatea contractantă va putea respecta pragurile valorice de aplicare a procedurilor de achiziţie publică prin raportare la codurile CPV cumulate la nivel de an fiscal. Pentru realizarea acestui efect este necesar un control eficient din partea instituţiilor abilitate, fiind subînţeles că prima tendinţă a autorităţilor contractante nu va fi aceea de corelare şi cumulare a valorilor cheltuite pentru acelaşi tip de produs, serviciu sau lucrare indiferent dacă i se aplică codul CPV revizia 2003 sau codul CPV echivalent din revizia 2008 ci una contrară de considerare a sumelor cheltuite ca aparţinând unor coduri CPV totalmente distincte care nu necesită o cumulare a valorilor estimate pentru a determina procedura de achiziţie publică de urmat.

Ataşat (s.n. trebuie să fiţi utilizator înregistrat şi autentificat pentru a vizualiza documentele ataşate) veţi găsi textul integral al Regulamentului (CE) nr. 213/2008 şi tabelele de corespondenţă între codurile CPV revizia 2003 şi codurile CPV revizia 2008 preluate de la următoarea adresă http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_en.htm#cpv.

AtaşamentMărime
Regulamentul 213 din 2008.pdf1.23 MO
Tabel corespondenta 1.xls5.72 MO
Tabel corespondenta 2.xls2.74 MO

În cele din urmă

... săptămâna trecută ANRMAP a făcut publică informaţia referitoare la recodificare CPV pe site-ul oficial al instituţiei www.anrmap.ro. Aşa cum anticipam prin articolul de mai sus ANRMAP nu a elaborat niciun fel de dispoziţii tranzitorii/finale care să reglementeze trecerea de la codurile CPV revizia 2003 la codurile CPV revizia 2008, element foarte important din perspectiva faptului că trecerea nu se face la început de an fiscal (s.n. unitatea de timp luată în considerare la redactarea PAAP) ci în mijlocul acestuia. Sperăm totuşi, pentru o aplicare corectă şi unitară a Regulamentului (CE) nr. 213/2008 pe întreg teritoriul României, ca până la data de intrare în vigoare a acestuia, 15 septembrie 2008, să fie îndeplinite cel puţin următoarele premise:
1. redactarea unui act normativ naţional care, fără să modifice conţinutul regulamentului european, să reglementeze problema tranziţiei între cele două clasificări ale codurilor CPV pentru anul fiscal 2008;
2. SEAP să asigure suportul tehnic necesar pentru ca începând cu 15 septembrie 2008 ora 00:00 să nu mai poată fi publicate decât anunţuri de intenţie şi anunţuri/invitaţii de participare care folosesc clasificare CPV revizia 2008. Mare atenţie însă la anunţurile de atribuire aferente procedurilor lansate anterior datei de 15 septembrie 2008, acestea trebuind să conţină în continuare codurile CPV revizia 2003, eventual cu o rubrică suplimentară care să evidenţieze corespondenţa cu codul CPV aferent din revizia 2008.

Un instrument de lucru foarte util

Pentru utilizatorii care doresc să identifice un cod CPV revizia a 2-a după denumire sau să determine echivalenţa între codurile CPV revizia 1 şi a 2-a recomandăm accesarea www.cpv.ro.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri