certificate pentru impozite si taxe locale / atestare fiscala

Particip la o licitatie unde mi se cer: - Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice eliberat de Autoritatea Publică Locală privind obligaţiile de plată către Bugetul local - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finanţelor Publice sau documente echivalente emise de autoritate competentă din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor fiscale către Bugetul de stat nu sunt una si aceeasi chestie? pana cum mi se cerea doar certificatul de atestare fiscala in care scria daca figurez sau nu cu datorii catre buget (nu se mentiona daca e vorba de bugetul local sau de stat)

Certificate de atestare fiscala

Sunt doua bugete diferite: bugetul de stat consolidat si bugetul local. Prin urmare se emit doua certificate de atestare fiscala unul de catre compartimentul de specialitate al DGFP din judetul dvs. si celalalt de catre compartimentul de specialitate din cadrul administratiei publice locale.

Am vazut ca se solicita

Am vazut ca se solicita certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării.
Inainte se solicita ca ofertantul sa nu aiba datorii restante la sfarsitul lunii precedente fata de luna in care se facea solicitarea. Am solicitat cerificat ANAF la data de 04.06.2018 si mi-a transmis un certificat eliberat la data de 15.05.2018 cu situatia datoriilor la 30.04.2018. In continutul adresei ofertantul mai mentiona ca un certificat cu situatia datoriilor la 31.05.2018 nu i se elibereaza de ANAF decat dupa data de 14.06.2018 cand ii expira cel vechi , lasand sa se inteleaga ca acesta se elibereaza doar odata pe luna sub motivul ca pe el scrie ca se poate folosi 30 zile de la data emiterii.
Pareri?

Daca ofertantul nu are spatiu

Daca ofertantul nu are spatiu privat pe site-ul ANAF nu are sanse sa scoata mai multe certificate de atestare fiscala in luna. Din comoditate cred, cei de acolo te "flituiesc" imediat, ca nu ii lasa sistemul sa elibereze alt certificat cat timp ai eliberat unul valabil.
Si app Legea acu specifica doar sa fie "valabile la momentul prezentarii".

certificat atestare fiscala

Buna!
Am si eu o speta: vreau sa particip la o licitatie ( procedura simplificata ) iar certificatul meu de atestare fiscala epira pe 25 iulie 2018, data depunerii ofertelor este 29.07.2018. Din pacate, nu mai pot sa scot alt certificat care sa arate ca nu am datorii pentru ca intre timp au aparut niste obligatii fiscale. Intrebarea mea este urmatoarea: daca depun acest certificat pe care-l am deja odata cu oferta, inainte de 25 iuli e ( data expirarii lui) si implicit inainte de termenul depunerii ofertelor, care sunt sansele mele sa fiu in regula si sa nu-mi mai fie cerut altul? sau credeti ca vor vrea sa fie valabil la momentul deschiderii ofertelor? Si as mai avea o ultima intrebare: mai exista posibilitatea de a depune declaratie pe propria raspundere?

De cand nu ai mai participat

De cand nu ai mai participat la o procedura? Acum se depun certificatele doar de ofertantul clasat pe primul loc. In prima etapa depui documentul DUAE (fosta declaratie de indeplinire a cerintelor de calificare), garantia de participare , propunerea tehnica si propunerea financiara (formularul de oferta). Atentie ca propunerea financiara (formularul de oferta) se depune intr-o anumita sectiune si devine vizibil documentul pentru autoritatea contractanta numai dupa evaluarea tehnica. Certificatele de care amintesti ti se vor solicita numai daca ajungi pe primul loc in clasament la sfarsitul procesului de evaluare. Sa nu uiti si de criptarea valorii propunerii financiare si de semnarea cu semnatura electronica calificata a tuturor documentelor ce le depui.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri