Aplicarea criteriilor de atribuire (întrebare utilizator)

Sub protecţia anonimatului vă redau următoarea întrebare primită pe contact@forumachizitii.ro:

"Criteriul de evaluare al ofertelor este "oferta cea mai avantajoasa dpdv 
economic" si am stabilit astfel:
1. dezinsectie - pret in lei/mp                                               
                                   25pct
2.dezinfectie  - pret in lei/mp                                               
                                    30pct
3. deratizare -  pret in lei/mp                                               
                                    25pct
4. timpul de raspuns la solicitarile de urgenta neprogramate - ore            
             20pct
Un operator economic imi solicita reformularea factorului 4 altfel imi depune 
contestatie la CNSC.Este corect? Eu consider ca in cazul unei infestari 
operatorul economic trebuie sa-mi raspunda cat mai repede posibil pentru a 
actiona in vederea igienizarii .Operatorul economic daca nu are posibilitati 
tehnice si economice pentru a-si dezvolta o serie de puncte zonale atunci nu 
are ce cauta la licitatie si se va ocupa numai de acea arie pe care o poate 
acoperi."
 

Criterii de calificare (răspuns)

Lasand la o parte critica referitoare la faptul ca ar fi fost "mai corect"
sau "mai legal" a aplica criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic dupa cum urmeaza: LOT 1 Dezinsectie pret/mp - x puncte,
timp de raspuns solicitari neasteptate - y puncte, unde x+y=100 puncte,
LOT 2 Dezinfectie pret/mp - a puncte, timp de raspuns solicitari
neasteptate - b puncte, unde a+b=100 puncte si, respectiv, LOT 3
Deratizare pret/mp - m puncte, timp de raspuns solicitari neasteptate - n
puncte, unde m+n=100 puncte, cred ca a-ti procedat corect facand aplicarea
art. 199 alin. 3 din OUG 34/2006 "...Factorii de evaluare cu ponderile
relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum ºi metodologia de
punctare a avantajelor trebuie sã aibã legãtura concretã cu specificul
contractului ºi, dupã ce au fost stabiliþi, nu se pot schimba pe toatã
durata de aplicare a procedurii de atribuire." Mai mult neimpunand un timp
minim eliminatoriu de interventie prin caietul de sarcini nu ati
restrictionat concurenta cu scopul de a avantaja operatorii economici de
pe plan local. Intradevar acestia au un avantaj concurential putand
declara ca vor interveni in 30 de minute, de exemplu, dar, de ce nu,
operatorul care doreste sa conteste, s-ar putea confrunta in procedura cu
un altul aflat la o distanta dubla fata de sediul autoritatii contractante
si, implicit, cu un termen de interventie dublu.

In sprijinul celor aratate mai sus vine si textul art. 15 din HG 925/2006
care detaliaza obligatiile autoritatii contractante atunci cand aplica
criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic". Poate pentru a releva operatorului economic nemultumit corecta
aplicare a legislatie in domeniu ar fi util sa ii puneti la dispozitie
actele normative sus-mentionate insotite de o nota justificativa intocmita
in conformitate cu art. 15 alin. 4 din HG 925/2006 "Atunci când stabileºte
criteriile de atribuire, autoritatea contractantã trebuie sa fie în mãsura
sa motiveze modul în care a fost stabilitã ponderea factorilor de
evaluare, elaborand în acest sens o nota justificativã care se ataºeazã la
dosarul achiziþiei." In aceasta nota trebuie sa explicati exact ce ati
scris si in e-mail-ul dumneavoastra - importanta unei interventii prompte
pentru limitarea raspandirii si combaterea eficienta a daunatorilor.