Aplicarea mijloacelor electronice pentru atribuirea a minim 20% din valoarea totală a contractelor de achizitie publică

Din nou, sub protecţia anonimatului, avem o întrebare:

"Va multumesc pentru promptitudinea cu care mi-ati raspuns  si as dori sa imi mai
faceti o clarificare referitoare la HG 198/2008, intrucat in urma unui curs de
perfectionare in achizitii publice mi s-a spus ca pana la sfarsitul anului trebuie
sa fac achizitii online, cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor pe 2008
conform acestei hotarari.
In HOTĂRÂREA  Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 la articolul de mai jos nu se face
precizarea ca procedurile sa se desfasoare online sau offline, ci numai ca trebuie
folosite mijloacele electronice, si reproduc:
        ,,Începând cu anul 2008, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza
mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru
realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea
totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv.”
          Chiar si in HOTÃRÂRE Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziþie publicã prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentã a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicã, a contractelor de
concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii la art. 1
spune ca se pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice, cum ar
fi procedurile online, offline sau achizitiile directe si apoi detaliaza fiecare
procedura cum se desfasoara.
        Sunt de acord ca in HGR 1660/2006 se prezinta cum trebuie sa se desfasoare
fiecare procedura integral electronic, dar in HGR 198/2008 imi spune doar ca sunt
puse la dispozitie si facilitati tehnice pentru aplicarea,integral prin utilizarea
mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie deschisa si restrânsã, nu ca sunt
obligata sa fac o procedura integral electronic.
        Eu cred ca este foarte clar art. 1 din HGR 198/2008.
         La art. 66^2. din H.G. 198 -
Si deci acel 20% se aplica la valoarea anuala totala a achizitiilor publice
efectuate prin mijloace electronice, fie ele prin procedura online,offline sau
direct si deci nu sunt obligata sa fac o procedura online.Am inteles bine sau nu
aceasta hotarare? As dori foarte mult un raspuns de la dumneavoastra pentru ca am
mai incercat pe un site si nu am primit nici un raspuns.Am si abonament la Achizitii
publice dar nici acolo nu am gasit un raspuns.Va multumesc cu anticipatie!

Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se
determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul:
a) procedurilor de licitaţie deschisă, de licitaţie restrânsă şi de cerere de
oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;
b) licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de
atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 161-169 din ordonanţa de
urgenţă;
c) achiziţiei directe, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanţa de
urgenţă, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic." 

... "In,ART. 66^1 din HGR 198/2008 se precizeaza:
,Începând cu anul 2008, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi 
pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% 
din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul 
anului respectiv.”
La art. 66^2. din H.G. 198 din 2008 se precizeaza urmatoarele:
Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace 
electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor 
atribuite prin intermediul:
a) procedurilor de licitaţie deschisă, de licitaţie restrânsă şi de 
cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;
b) licitaţiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate 
specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. 161-169 
din ordonanţa de urgenţă;
c) achiziţiei directe, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanţa 
de urgenţă, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului 
electronic.
   De aici eu am inteles ca cel putin 20 la suta din valoarea totala a 
achizitiilor publice pe anul 2008 trebuie sa se efectueze prin mijloace 
electronice, fie online,offline sau achizitii directe pe SEAP.
   Dar la un curs de perfectionare in achizitii publice am fost informata ca 
trebuie se efectuez cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor publice 
PE 2008 prin licitatie electronica integral, adica online, ceea ce nu mi se 
pare o interpretare corecta a HGR 198/2008. DUMNEAVOASTRA CE PARERE AVETI?"
 

 

Răspuns

Referitor la intrebarea dumneavoastra, cu precizarea ca ati interpretat
situatia corect spre deosebire de lectorul cursului la care ati
participat, va fac urmatoarele precizari:
1. HG 198/2008 a modificat HG 1660/2006 in sensul obligativitatii
desfasurarii a cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor publice
pentru anul 2008 prin mijloace electronice (art. 66 indice 1 din HG
1660/2006);
2. Prin mijloace electronice, in definitia legiuitorului (art. 66 indice 2
din HG 1660/2006) se inteleg urmatoarele:
a. proceduri desfasurate in intregime electronic prin intermediul SEAP;
b. proceduri cu etapa finala de licitatie electronica in SEAP (doar
departajarea se face electronic). A se vedea in acest sens definitia data
licitatie electronice (s.n. etapa finala a unei proceduri "clasice") in
art. 161-169 din OUG 34/2006;
c. achizitii directe din catalogul electronic de pe SEAP;
3. BONUS: Tema de reflectie: care este sanctiunea aplicabila daca nu
respectati cei 20%??? Eu nu am gasit niciuna!!!

Am transmis raspunsul

Am transmis raspunsul dumneavoastra si lectorului si mi-a spus ca am pus gresit intrebarea si de aceia si raspunsul este gresit.In art. 66.2 din HGR 198/2008 se specifica:
"Începând cu anul 2008, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv."
Dupa cum ati spus si dumneavoastra prin mijloace electronice, precum si in definitia legiuitorului (art. 66 indice 2 din HG 1660/2006) se inteleg urmatoarele:
a. proceduri desfasurate in intregime electronic prin intermediul SEAP;
b. proceduri cu etapa finala de licitatie electronica in SEAP (doar
departajarea se face electronic). A se vedea in acest sens definitia data
licitatie electronice (s.n. etapa finala a unei proceduri "clasice") in
art. 161-169 din OUG 34/2006;
c. achizitii directe din catalogul electronic de pe SEAP.
Nicaieri nu apare de proceduri offline...prin urmare procedurile efectuate de mine offline nu se iau in considerare atunci cand se calculeaza acel 20% ele nefiind prinse la punctele a,b sau c. Se pare ca lectorul are dreptate!? Ce puteti sa imi mai spuneti referitor la aceasta hotarare?Sa inaintez o adresa la ANRMAP pentru a-mi face un raspuns scris?

Va transmit si raspunsul de

Va transmit si raspunsul de la ANRMAP:
From: Biroul de Consultatii Tehnice
Subject: Re: A.N.R.M.A.P.: Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectu ate prin mijloace electronice
Buna ziua
Conform art.66^1 din HG 198/2008unde se precizeaza ca incepand cu anul 2008 autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza mijloaceelectronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentrurealizarea achizitiilor directe, intr-un procent de cel putin 20% dinvaloarea totala a achizitiilor publice efectuate de aceasta IN CURSULANULUI respectiv.Valoarea totala a achizitiilor publice efectuate de catre autoritateac ontractanta in cursul anului bugetar se determinã prin cumularea valoriituturor achizitiilor efectuate prin cumparare directa si prin aplicareaunor proceduri de atribuire conform O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile sicomnpletarile ulterioare.Valoarea achizitiilor efectuate prin mijloace electronice sedetermina prin cumularea valorii contractelor atribuite prin:-proceduri de atribuire aplicate integral prin mijloace electronice-proceduri de atribuire offline cu etapa finala licitatie electronicaconform art.161 din ordonanta.-achizitia directa efectuata prin intermediul catalogului electronic> Acesta este un e-mail de la
DECI, IN CONCLUZIE TREBUIE SA FACEM ACHIZITII PRIN PROCEDURI ONLINE, OFFLINE DAR CU ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA SAU DIRECTE PE SEAP?!ALTFEL CE SE INTAMPLA?

Precizari

Înţeleg că până la urmă, deşi am folosit cuvinte diferite, am ajuns cu toţii la aceeaşi concluzie - proceduri efectuate prin mijloace electronice care să puncteze în cadrul celor 20% sunt cele prevăzute de art. 66 indice 2 din HG 1660/2006.

Ceea ce nu vrea să comenteze nimeni este următorul aspect: "Care este pedeapsa/sancţiunea în caz de nerespectare a celor 20%?". Mai mult, în funcţie de ce se calculează cei 20% din moment ce HG 198/2008 de modificare a HG 1660/2006 a intrat în vigoare pe parcursul anului fiscal? Avem totuşi o Constituţie care prevede că actele normative, cu excepţia legii penale mai favorabile, nu pot retroactiva! Păreri?!

Referitor la aceata faimoasa

Referitor la aceata faimoasa hotarare 1660/2006 sa va povestesc din peripetiile mele.Dorind sa respect legea am demarat o procedura de cerere de oferte online pentru achizitia de lucrari.Nu a fost usor pentru ca a trebuit sa incarc vreo 10 piese desenate si cred ca vreo 30 de liste de cantitati pe obiective si obiecte, plus documentatia de atribuire si caietul de sarcini al proiectantului. Nu mai spun ca de vreo doua ori m-au dat afara de pe SEAP exact la sfarsit cand sa fac publicarea invitatiei.Ok, intr-un sfarsit am reusit si eram foarte "mandra" de mine. Ce credeti ca s-a intamplat mai departe?....la prima "strigare" (pentru ca trebuie sa va dezvalui ca a mai fost una) se inscriu doua firme dar nu depun ofertele pentru ca una din ele a crezut ca este un "aranjament" (cel putin asa mi-a spus administratorul firmei) iar al doilea avea un alt profil si s-a inscris din greseala.Sa va spun ca de aranjament nu poate fi vorba pentru ca singurul lucru pe care il stii ca operator pe SEAP pana in ziua deschiderii ofertelor este numaruil de inscrisi si atat.Deci procedura se anuleaza, o reiau si perseverenta cum sunt o demarez tot online.La a doua "strigare" am avut un ofertant dar care, credeti-ma, mi-a prezentat certificate constatatoare care iesisera cu o luna din perioada de valabilitate, fara experienta in lucrarile solicitate, declaratia cu privire la calitatea de participant la procedura era adresata altei autoritati contractante, nu avea managementul integrat si nici o dovada ca a demarat procedura de certificare asa cum am solicitat prin documentatia de atribuire si multe alte lipsuri.Dupa cum va daţi seama si de aceasta data s-a anulat procedura deoarece singura oferta depusa era inacceptabila.Acum vin si eu cu o intrebare: Chiar nu se poate face nimic in situatii de acestea?Oferta acestui operator a fost in bataie de joc.Operatorii economici nu pot fi controlaţi?In concluzie: prea curand nu mai demarez o procedura online.

Reiau o idee mai veche

... din punct de vedere juridic o normă neînsoţită de sancţiune are caracter de recomandare. Ori vă rog să îmi precizaţi care este sancţiunea pentru nederularea a minim 20% din valoarea totală a contractelor de achiziţie dintr-un an fiscal prin mijloace electronice. Vă spun eu - HG 1660/2006 modificată de HG 198/2008 nu prevăd nicio sancţiune. Astfel, nu văd de ce ar trebui să ne complicăm existenţa încercând să fim pe placul celor care au scris un act normativ incomplet!

NU LE DA IDEI ! mai este asa

NU LE DA IDEI !
mai este asa de putin pana la sfarsitul anului ... si nu cred ca as dori asa pe ultimii 3 metri sa ma apuc de chestia asta cand nici nu mai am la ce sa o mai aplic, la un calcul sumar facut de mine, referitor la acei faimosi 20% ....

pai chiar daca le da idei, nu

pai chiar daca le da idei, nu se poate aplica sanctiuni pt anul in curs...doar daca legea are efect retroactiv in romania :))

Am primit de la ANRMAP

Am primit de la ANRMAP urmatorul raspuns atunci cand i-am intrebat care este amenda pt. nerespectarea celor 20%: "Orice alta incalcare a prevederilor O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia se sanctioneaza conform art.294 alin.(1)din ordonanta mai sus mentionata.", ceea ce cred eu ca se refera la : " v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor de la art. 2(text art.2: (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) eficienta utilizarii fondurilor publice;
g) asumarea raspunderii)."
Cum comentati?

Domnilor, dar ganditi-va ca

Domnilor, dar ganditi-va ca de la anul acest procent devine 50%.Acest procent este usor de realizat, de exemplu, pentru achizitorii din spitale, pentru ca depozitele si producatorii de medicamente sunt inscrisi pe SEAP si incheie de mult contracte prin licitatii online sau direct, la fel si pentru alimente.Dar cand vine vorba de un contract de lucrari sau de servicii este foarte greu sa gasesti operatori economici care sa se descurce cu inscrierea la o procedura online si incarcarea ofertei pe SEAP.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri