Tot criterii de calificare ....oooooooooooooooooooooof

1. S-au solicitat in Fisa de date a achizitiei: - certificat de atestare fiscala, original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor; - certificat constatator ORC, original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; - Lista principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, produse similare obiectului contractului, completare formular C - documente de atestare a calitatii pentru producator si oferatant (iSO 9001 sau echivalent), in termen de valabilitate; - autorizare de comercializare de la producator sau reprezentatul in Romania. În cazul în care autorizarea este redactată în altă limbă decât româna, se va prezenta şi o traducere legalizată a documentului. Dacă autorizarea provine de la o altă persoană decât producătorul sau reprezentantul acestuia pentru România, trebuie prezentat întreg lanţul de autorizări, astfel încât să fie demonstrată legătura dintre producător şi ofertant. Autorizaţia trebuie să cuprindă produsele pentru care se face oferta. Orice document va fi prezentat în original sau copie legalizată. S-a precizat si: NOTĂ: toate documentele de calificare solicitate vor fi scanate astfel încât să fie integrale, iar semnăturile şi ştampilele să fie vizibile. Ofertele care nu conţin unul sau mai multe documente, astfel cum au fost solicitate, referitoare la criteriile minime de calificare şi selecţie vor fi considerate inacceptabile, conform art.36(1) lit.b din H.G.nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În caz de neprezentare a unui document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului. In contextul celor expuse anterior, se incadreaza in dispozitiile art.36(1) lit.b din HG 925/2006 depunerea urmatoarelor variante de documente: - certificat de atestare fiscala in copie, - certificat de atestare fiscala original/copie legalizata cu perioada de valabilitate expirata; - certificat constatator ORC in copie; - certificat constatator ORC in copie legalizata cu o vechime mai mare de 30 de zile la data deschiderii ofertelor; - ISO 9001 pentru producator cu perioada de valabilitate expirata; - autorizare de comercializare in copie; - autorizare de comercializare in traducere nelegalizata; - autorizare de comercializare netradusa; - autorizare de comercializare numai de la un distribuitor, fara a fi prezentata si autorizarea distribuitorului de catre producator; - lista livrarilor de produse nu reflecta similaritatea cu produsele ce se doresc a fi achizitionate. (spun "achizitii IT" sau" furnizare articole de birotica/consumabile de birou", fara a indica si cod CPV, iar contractul in cauza este de furnizare toner)?

Nu am inteles mare lucru

Intrebarea care este, daca sa mergi pe denumirea de "furnizare articole de birotica/consumabile de birou"? Daca contractul se refera la achizitia de tonere (cartuse?), atunci mergi pe aceasta denumire, cu atat mai mult cu cat exista un cod CPV pt ele.
Exista o notificare ANRMAP cu privire la achizitia de cart. toner/cerneala care lamureste aspecte legate de concurenta,etc.

revenire

Daca documentele solicitate intr-o anume forma ca "cerinte obligatorii" ale "criteriilor de calificare" nu sunt depuse astfel cum au fost solicitate, pot fi respinsi candidatii intrucat ofertele lor sunt inacceptabile, potrivit art.36(1) lit.b din HG 925/2006?

Daca prin denumirea obiectului contractelor (si CPV declarat ) pe care spun ofertantii ca le-au derulat in ultimii 3 ani, acestea nu sunt similare cu obiectul contractului meu, se poate considera ca un criteriu de calificare neindeplinit, deci oferta inacceptabila?
El a vandut sisteme de sonorizare (cod CPV precizat de el) ori consumabile de birou (ce s-o ascunde in spatele acestei denumiri? plicuri, pixuri, post-it etc ?, deoarece nu indica si codul CPV aferent), si nu cartuse toner, oricare ar fi fost marca acestora.
Sper sa fi fost mai explicita. Multumesc!

Oferta inacceptabila

Pentru CPV-ul de sonorizare lucrurile sunt destul de clare - nu poate fi considerat experienta similara pentru tonere de imprimanta. In schimb pentru cel de consumabile ar trebui ceruta clarificari. Multi includ tonerele la consumabile de birou inclusiv in PAAP-urile institutiilor publice.

prima parte a intrebarii

Daca documentele solicitate intr-o anume forma ca "cerinte obligatorii" ale "criteriilor de calificare" nu sunt depuse astfel cum au fost solicitate, pot fi respinsi candidatii intrucat ofertele lor sunt inacceptabile, potrivit art.36(1) lit.b din HG 925/2006?

Neconcordante de forma

Din pacate sau din fericire, depinde de ce parte a baricadei va aflati, neconformitatea materiala a documentelor solicitate nu este motiv de respingere a ofertelor ca inacceptabile. Pot sa va dau cateva exemple de astfel de situatii in care nu poti sanctiona nicicum operatorii economici neglijenti: folosirea altor modele de formulare decat cele atasate documentatiei de atribuire, completarea formularelor aproape ilizibil cu pixul sau creionul chimic, lipsa opisului si a numerotarii documentelor, etc.

N-as spune neconcordante de forma

Respectivele documente, in forma exacta in care au fost solicitate, reprezinta "criterii de calificare". Daca art.36(1) lit.b spune " oferta este considerata INACCEPTABILA daca a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste UNA sau MAI MULTE dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire".
De ce mai sunt CERINTE DE CALIFICARE, daca pot fi respectate doar de unii?
Cei care au depus TOATE documentele in forma si valabilitatea cerute, nu ar putea fi nedreptatiti fata de altii care le-au depus cum or fi, dar sunt acceptati ca egali? Daca pune in documentatie prima pagina dintr-un document, iar pe urmatoarele din altul, pentru ca acest al doilea avea stampila in original, dar "pierde din vedere" ca documentul era datat de emitent si avea date diferite (31.07.2009 - prima pag, 18.03.2009 restul de pagini), e doar "neglijenta"? Sau "smecherie"?
Autorizari in copie "trucate", pe care se vede un patrat ce inconjoara stampila, iar produsele pentru care are autorizare sunt altele decat cele din propunerea tehnica, sau in cantitati diferite - pentru cele care se potrivesc cu oferta tehnica sunt tot "neglijenta"?
Sa pui in documente certificatul de inregistrare pentru alt agent economic decat cel ofertant e tot "neglijenta"?
Certificate ISO expirate de ani buni sunt tot "neglijenta"? Certificate de atestare fiscala expirate sunt tot "neglijenta"? etc
Care mai e rostul cerintelor de la "criterii de calificare", daca se poate depune orice, oricum?
Ce mai VERIFICA atunci comisia de evaluare la "indeplinirea criteriilor de atribuire"?

Sunt de partea AC.

De acord

Cele expuse de dvs. sunt nerespectari vadite a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca documentele de calificare depuse. Cele pe care le-am expus eu sunt undeva la limita si nu pot fi atat de lesne sanctionate.
Si eu as elimina ofertele care prezinta documentele de calificare in modul descris de dvs.

Prea multe cerinte de calificare

Eu cred ca ati solicitat prea multe cerinte de calificare.
O cerinta de calificare trebuie solicitata pentru a aelimina un risc de neindeplinire a contractului, ori pentru niste tonere sau consumabile de birou riscul ca ofertantul castigator de a nu indeplini contractul este in general cel de a furniza produse de proasta calitate, similare cu cele dorite a fi achizitionate. Pentru a preintampina o astfel de situatie cred ca mai intai ar trebuii bine definite produsele in Caietul de Sarcini, si atunci am putea refuza produsele necorespunzatoare in baza prev. art 95 ali.(2) din HG 925/2006 : "in cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini".
Referitor la ineplinirea cerintelor de calificare, in baza prev. art. 11 alin. (4) din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.

ceao ...

din experienta proprie iti sugerez ca totul sa fie cat mai "cuser" sa soliciti operatorului economic respectiv, Clarificari.

aceste Clarificari sa fie la obiect : Va rog sa prezentati documentul "x" in termen de 4 ore de la data prezentei.

daca il are nu e nici o problema sa-l aduca ... dar daca nu il are - la momentul solicitarii tale - e posibil sa-l aduca daca ii dai un termen mai larg (acele 72 de ore) in care sa se incadreze (ceva gen Certificate de pe Finante, Primarii, atestate, etc.).

elimini veriga slaba, nemaidandu-i sansa sa aduca un document pe care il astepta dar care inca n-a sosit - la data deschiderii ofertelor !

dar daca ai scris explicit ca nu se poate completa documentatia depusa in lipsa unui document, ai cutitul la tine-n mana si tu esti cea care tai painea !

Criteri de calificare obligatorii

Sunt obligatorii cererea unor anumite criterii de calificare, sau autoritatea contractanta le stabileste prin documentatia de atribuire??
Sunt obligat sa cer ISO 9001 sau nu, asta e intrebare mai pe direct spus ???
As dori sa aflu un raspuns cit mai urgent posibil, ma poate ajuta cineva acum in prag de sarbatori

ISO 9001

"In cazul contractelor care implica numai livrare si instalare, cerinta de a prezenta un certificat care atesta implementarea de catre furnizor a standardului de management al calitatii potrivit referentialului ISO 9001 este irelevanta si nu constituie un avantaj in raport cu produsul livrat. De regula, acest certificat se solicita in cazul in care obiectul contractului include o componenta de servicii."
din manual, vol II

cerinte calificare

buna ziua!
as dori sa stiu daca exista temei legal sa prevad in documentata de atribuire o fraza cf. careia "ofertantii care au avut contracte cu autoritatea contractanta si au avut intarzieri de termene nejustificate si lucrarile efectuate au fost de proasta calitate, vor fi descalificati"
multumesc anticipat.

document constatator

Cred ca puteti descalifica ofertantul respectiv in baza documentului constatator emis dupa finalizarea contractului anterior. Documentele constatatoare contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si la eventualele prejudicii aparute pe parcursul derularii contractului.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri