Contracte

Autoritatea contractanta are incheiat un contract de achizitie publica pentru rechizite si materiale de birotica incheiat pentru suma de 146.000 lei fara TVA si care este valabil pana la data de 31.12.2008. Valoarea estimata la demararea procedurii de cerere de oferta a fost stabilita luandu-se in calcul consumul din anul precedent si pretul de pe piata al produselor care fac obiectul acestui contract. Dar pana in prezent s-a achizitionat in valoare de 28.000 lei fara TVA, si prin urmare nu cred ca pana la sfarsitul anului se va indeplini contractul din punct de vedere al pretului stabilit. Avand in vedere ca procedura de atribuire a contractului a fost lansata pe SEAP se poate face o prelungire a contractului pe 4 luni, deci pana pe 30.04.2009. INTREBAREA AR FI: Se poate prelungi contractul pana la indeplinirea pretului stabilit, respectiv pana la achizitionarea produselor care fac obiectul contractului in valoare de 146.000 lei fara TVA?

Contracte: Răspuns

Ipoteza prezentată de dumneavoastră face referire la posibilitatea sau imposibilitatea de aplicare a prevederilor art. 6 alin. 3 din HG 925/2006 pentru suplimentarea cantităţii de produse achiziţionate şi/sau prelungirea perioadei de valabilitate a contractului.
Să pornim de la textul legal:
" ART. 6
... (3) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent si a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) in documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevazut posibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare;
b) in documentatia de atribuire, precum si in contract este prevazuta in mod explicit o clauza prin care dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie;
c) valoarea estimata a contractului initial s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de produse sau servicii;
d) prelungirea contractului initial nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia."
De asemenea permiteţi-mi să prezum că nu aţi precizat în documentaţia de atribuire nimic despre posibilitate de suplimentare a cantităţii de produse şi, implicit, a preţului total plătit în executarea contractului şi nimic despre posibilitatea de prelungire a perioadei de valabilitate a contractului până la data de 30.04.2009.
În aceste condiţii se deduc următoarele concluzii:
1. nu putem vorbi de o suplimentare a cantităţii şi, implicit, a preţului total plătit. Dar, nici NU este cazul să vorbim de o suplimentare fiindcă dumneavoastră nu aţi achiziţionat nici cantitatea iniţială;
2. art. 6 alin. 3 din HG 925/2006 impune îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la lit. a, b, c şi d. Opinia mea este că, nemodificând cantitatea şi preţul total, în cazul dumneavoastră condiţiile de la lit. a, b şi c sunt îndeplinite implicit. Problema se pune la lit. d. Şi aici, probabil că, nu aţi trecut în documentaţia de atribuire posibilitatea de prelungire a perioadei de valabilitate a contractului. Întrebarea mea este: Trebuia să prevedeţi aşa ceva în documentaţie? Răspuns: NU, textul art. 6 alin. 3 lit. d din HG 925/2006 spre deosebire de lit. a, b şi c nu face referire la o acţiune anterioară momentului atribuirii (s.n. pentru lit. a şi b la cuprinderea în documentaţia de atribuire, respectiv, pentru lit. c la calculul valorii estimate, calcul efectuat anterior lansării procedurii şi individualizat în PAAP), motiv pentru care autoritatea contractantă poate decide oricând prelungirea valabilităţii contractului pentru primele patru luni ale anului următor achiziţie. Evident că, nu putem vorbi de o atare prelungire dacă ar fi afectată şi cantitatea şi, implicit, preţul total atunci nemaifiind îndeplinite condiţiile de la lit. a, b şi c ale art. 6 alin. 3 din HG 925/2006;
3. trebuie să identificaţi sursa de finanţare din bugetul anului 2009 pentru plata preţului contractului.
Concluzie: Puteţi prelungi durata de valabilitate a contractului cu maxim patru luni (până la 30.04.2009) dacă nu modificaţi cantitatea totală de produse!

Daca nu se modifica pretul

Daca nu se modifica pretul contractului ci numai perioada de valabilitate atunci prelungirea acestuia printr-un act aditional nu se poate face pe o perioada mai mare de 4 luni?
Si bineinteles avand in vedere ca se aproba prin buget suma respectiva.
Furnizorul ar putea sa dea in judecata autoritatea publica pentru ca nu respecta contractul din punct de vedere al pretului stabilit?
Poate ca sunt prea insistenta cu solicitarea unor raspunsuri dar sunt cazuri care apar in achizitii si in legislatie nu le gasecsc solutionarea.

Acord-cadru?!

Patru luni este perioada maximă stipulată de art. 6 alin. 3 lit. d dih HG 925/2006. Nu există derogări!
Cred că întrebarea următoare se referă la posibilitatea furnizorului de a acţiona în instanţă autoritatea contractantă pentru că aceasta din urmă nu achiziţionat şi plătit timp de 12 luni toată cantitatea de produse contractată?! Dacă aceasta este întrebarea, răspunsul este DA, poate să dea autoritatea contractantă în judecată! Sorţii de izbândă a unei asemenea acţiuni sunt incerţi în România fiind greu de demonstrat prejudiciul suferit de operatorul economic prin neîndeplinirea parţială a contractului. Acest prejudiciu este profitul nerealizat, noţiune greu de cuantificat pentru a stabili eventuale despăgubiri în sarcina autorităţii contractante.
Un sfat pentru viitor: Există o modalitate specială de atribuire numită acord-cadru reglementată de art. 142-150 din OUG 34/2006 şi art. 65-70 din HG 925/2006. Aceasta se utilizează atunci când autoritatea contractantă are nevoie frecvent de anumite produse (ex.: produse de papetărie, consumabile pentru aparatura din dotare, etc.) în decursul anului fiscal. Evident că această nevoie fluctuează de la o lună la alta şi atunci autoritatea contractantă nu achiziţionează prin contract o cantitate determinată de produse (ex.: 10.000 topuri hârtie pentru anul 2008) ci prin acord-cadru o cantitate determinabilă de produse (ex.: minim 2.500 topuri - maxim 15.000 topuri de hârtie în decursul anului 2008, urmând ca în fiecare lună să se lanseze o comandă fermă = contract subsecvent în terminologia achiziţiilor publice pentru cantitatea necesară în acea lună). În acest caz singura dumneavoastră obligaţia ar fi fost de a achiziţiona cantitatea minimă până la finele anului fiscal.

durata contractului

buna ziua, as adori sa stiu daca durata unui contract de achizitie publica de lucrari poate fi de 3 ani?
va multumesc !

durata contractului

buna ziua , revin cu aceeasi intrebare pe care am postat-o in urma cu cateva zile. stabilirea duratei unui contract de lucrari ca fiind de 3 sau 4 ani este legala?
multumesc

Durata contractului

Daca e vorba de o investitie multianuala. Acest lucru e dovedit de durata de executie din SF si PT. In rest, regula este ca un contract nu poate fi incheiat decat pana la finele anului fiscal.

cesiune contract servicii

buna ziua.as dori sa stiu daca este legala cesionarea partiala a unui contract subsecvent de prestari servicii dintr-un acord cadru incheiat in urma unei proceduri de licitatie;metionez ca ,la licitatie,pt calificare s-au cerut anumite cerinte si autorizari speciale,iar potentialul cesionar nu ar intruni niciuna din aceste cerinte.astept interpretarile Dvs. si va multumesc.

revenire cesiune

legat de speta mea, niciun pdv?

Eu zic ca raspunsul este

Eu zic ca raspunsul este chiar sub intrebarea ta initiala: @admin - Durata contractului "Daca e vorba de o investitie multianuala. Acest lucru e dovedit de durata de executie din SF si PT. In rest, regula este ca un contract nu poate fi incheiat decat pana la finele anului fiscal."

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri