garantia de participare

in cazul in care dintr-o eroare umana s-a trecut cuantumul garantiei cu 36 lei mai mult decat maximul prevazut de lege(2%)se pot face clarificari - rectificari in seap ? Practic garantia de participare se va returna si nu vad un motiv intemeiat de anulare a licitatiei.

Răspuns

Calculul greşit al cuantumului garanţiei de participare nu se numără printre motivele de anulare a procedurii prevăzute de art. 209 alin. 1 din OUG 34/2006. Se poate întradevăr discuta dacă nu ar exista un motiv de anulare întemeiat pe prevederile lit. d din art. 209 alin. 1 "abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului". În cazul nostru o clarificare referitoare la reaşezarea cuantumului garanţiei de participare în limita legală de 2% este suficientă pentru a asigura respectarea prevederilor OUG 34/2006. Şi de ce nu, dacă au fost deja constituite garanţiile de particpare, problema se va rezolva la momentul returnării garanţiei de participare!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri