DESPRE UN CONTRACT DE SERVICII

CU STIMA ! Se poate contracta un serviciu de consultanta cu un specialist in domeniu ce nu are societate dar face dovada ca are pregatirea si experienta necesare pt. acest serviciu???El trebuie doar sa declare la fisc venitul si sa dea cei 16% din venit.CORECT???? IULIAN M.

Contract civil de prestări servicii

Conform art. 3 alin. 3 din HG 925/2006 autoritatea contractantă poate achiziţiona servicii de consultanţă având ca obiect elaborarea de documentaţii de atribuire şi/sau aplicarea de proceduri de atribuire. Din moment ce acest text legal nu restricţionează forma juridică pe care trebuie să o îmbrace prestatorul de servicii, acesta poate fi şi persoană fizică contractată prin contract civil de prestări servicii. Unde vă înşelaţi este însă aspectul legat de impozitarea acestui contract. Conform Codului fiscal, contractul civil de prestări servicii poate fi încadrat în două categorii de venituri cu regim diferit de impunere:
a. venit din activităţi independente, prestări servicii (art. 46 alin. 2 Cod fiscal) la care se reţine 10% la sursă (s.n. de către autoritatea contractantă plătitoare) în temeiul art. 52 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 52 alin. 2 lit. a Cod fiscal, restul de 6% urmând a fi achitat de către prestator în momentul în care i se calculează sumele datorate aferent impozitului pe venitul global;
b. venit din alte surse, prestări servicii (art. 78 alin. 1 lit. e Cod fiscal) la care se reţine 16% la sursă (s.n. de către autoritatea contractantă plătitoare) în temeiul art. 79 alin. 1 Cod fiscal. Acest impozit reprezintă impozitul final (art. 79 alin. 2 Cod fiscal), prestatorul de servicii nemaiavând obligaţia de a-l declara pentru calculul impozitului pe venitul global. Mare atenţie - prima situaţie este regula, aceasta fiind excepţia, de aceea trebuie prevăzută expres în contractul de prestări servicii această opţiune de impozitare.
Pentru detalii despre obligaţia de declarare şi plată a impozitului pe venitul global vă recomand a lectura sau a recomanda spre lectură prestatorului de servicii Capitolul X din Titlul III al Codului fiscal în vigoare. De asemenea începând cu anul 2008 trebuie verificat dacă pentru această categorie de venituri nu se datorează şi alte categorii de contribuţii: CAS, şomaj, etc.

Precizări contribuţii

1. CAS - nu se mai datorează - a fost abrogat Ordinul MMSS nr. 98/08.02.2008 care prevedea această obligaţie de Ordinul MMSS nr. 128/26.02.2008;
2. CASS - prestatorul de servicii (persoana asigurată) datorează o contribuţie de 5,5% în temeiul art. 257 alin. 2 lit. b din Legea nr. 95/2006 pentru veniturile din activităţi independente. Este de discutat dacă veniturile din alte surse (art. 78 alin. 1 lit. e Cod fiscal) intră în această categorie şi, implicit, dacă se datorează contribuţia pentru acestea;
3. şomaj - conform art. 19 lit. f şi, respectiv, 20 lit. f din Legea nr. 76/2002 prestatorul de servicii poate fi încadrat atât în categoria asiguraţilor obligatorii cât şi a celor facultativi. Dacă prestatorul de servicii alege să plătească contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj el are două variante:
a. să se încadreze ca asigurat obligatoriu în temeiul art. 19 lit. f din Legea nr. 76/2002, urmând a plăti o contribuţie de 0,5% conform art. 17 alin. 1 lit. b din Legea nr. 387/2007; sau
b. să se încadreze ca asigurat facultativ în temeiul art. 20 lit. f coroborat cu art. 22 din Legea nr. 76/2002, în acest caz trebuind să încheie un contract de asigurare pentru şomaj, venitul lunar minim asigurat neputând fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată şi urmând să plătească o contribuţie de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie 2008 şi, respectiv, 1% în decembrie 2008 conform art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 387/2007.

MULTUMESC MULT !

VA MULTUMESC DE SFAT SI CONSILIERE.DAR DACA SUMA PROVINE DINTR-UN DEVIZ ESTIMATIV CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII SEMNAT CU PERSOANA FIZICA E PE VALOAREA CU TVA SAU PE CEA FARA TVA?????
IULIAN M.

Persoană fizică plătitoare de TVA???

Din câte ştiu eu aberaţia asta cu persoanele fizice plătitoare de TVA nu se aplică decât pentru vânzarea cu caracter comercial de imobile.
Prin urmare răspunsul este: preţul contractul cu o persoana fizică, prestator de servicii, nu este purtător de TVA!!!

PROBLEMA CU CONTRACTUL DE SERVICII

VA MULTUMESC MULT !
PENTRU CONSILIERI DIRECTE DE CARE AM EU NEVOIE UNEORI, AS DORI SA MA CONTACTATI PE E-MAIL: RAF23IUL@YAHOO.COM SAU MAI DIRECT PE YAHOOMESS: IUL23
UNEORI AI NEVOIE DE O CONSULTANTA REPEDE SI IN TARA ASTA NIMENI NU TE AJUTA LA NEVOIE. EXISTA BARIERE DE COMUNICARE, DE IMPORTANTA PROPRIE, DE INFATUARE PERSONALA, CA SI CAND AR FI NEMURITORI.
VA MULTUMESC FOARTE MULT !!!!
IULIAN M.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri