ORDIN nr. 1139 din 2 decembrie 2015

ORDIN nr. 1139 din 2 decembrie 2015 privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru in MO 938 din 18 dec 2015