contract lucrari

Salut. Tocmai am incheiat o procedura de achizitie publica " cerere de oferta ". Propunerea de contract de furnizare / servicii, parte integranta a documentatiei de atribuire se poate modifica cu acordul ambelor parti, conform prevederilor OUG 34 / 2006. 1.Exista neconcordante intre propunerea financiara exprimata in lei fara TVA si echivalentul ei in Euro; 2.TVA a fost gresit calculat in propunerea financiara. 3.Echivalenta cursului euro este alta decat cea stabilita in documentatie Intrebarea mea este urmatoarea : Am facut corectiile ( val. TVA si echivalenta curs euro stabilit in Fisa de date a achiztiei ) necesare in cuprinsul contractului, contractul fiind semnat in forma pe care autoritatea contractanta a solicitat-o, cu respectare Contractul pe care l-am semnat cu ofertantul desemnat castigator are la baza propunerea financiara exprimata in lei fara TVA. Era necesar sa fac corectia si in propunerea financiara ? PS In conditiile in care Contractul este semnat de ambele parti.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri