Model formular (întrebare utilizator)

Buna ziua,
Imi poate trmite cineva un model de certificat constatator cf. prevederilor 
“(1) În raport cu prevederile de la art. 36 alin. (1) lit. b1), autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera contractantului 
documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, după cum urmează:"
multumesc
 

Elemente pentru conceperea formularului

Un model nu am la îndemână în momentul de faţă pentru simplul motiv românesc că atât timp cât operatorul economic nu cere aşa ceva autoritatea publică nu se sinchiseşte să lucreze voluntar. Pot în schimb să vă pun la dispoziţie datele pe care trebuie să le conţină acest document urmănd să vă creaţi propriul formular:
1. denumirea autorităţii contractante şi datele de identificare ale acesteia;
2. obiectul contractului de achiziţie publică, codul CPV, procedura aplicată, valoarea estimată şi cea adjudecată;
3. denumirea operatorului economic câştigător;
4. descrierea pe scurt a modalităţii de îndeplinire a contractului de achiziţie publică de către acesta.
Atenţie: Concluziile pe care le prezentaţi în acest formular, putând avea repercursiuni asupra participării viitoare la licitaţii a operatorilor economici, pot fi atacate în contencios administrativ. De aceea este bine să fie fundamentate cu alte documente constatatoare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale!

Buna ziua! Am un model de

Buna ziua!
Am un model de certificat constatator care a fost intocmit tinand seama de datele pe care le-a prezentat si administratorul acestui site si despre care ANRMAP-ul la acceptat sub forma in care a fost transmis.Daca aveti nevoie de un model vi-l pot transmite iar dumneavoastra puteti face eventualele modificari.

Model formular ataşat

Prin amabilitatea uneia din membrele active ale forumului nostru vă punem la dispoziţie modelul de formular agreat de ANRMAP.
Pentru a vizualiza formularul trebuie să vă înregistraţi/autentificaţi!

certificat constatator

Certificatul constatator trebuie eliberat la cumpararile directe?Si la cele derulate pe SEAP?
Multumesc

multumesc ...

... anticipat de transmiterea formularului la adresa de e-mail : slimac.ovidiu@gmail.com

Certificat constatator

Raspunsurile mele ar fi: DA si DA. De ce? Eu consider achizitia directa o procedura de atribuire intradevar mult simplificata si procedurile on-line (desfasurate in SEAP) sunt doar o alta modalitate de desfasurare a celorlalte proceduri de atribuire care pot fi desfasurate on-line sau off-line!

certificat constatator

OUG 34 face referire la certificatul constatator, undeva pe la art 211, unde reglementeaza continutul dosarului de achizitie publica. In HG925, nu am gasit nicio referire, dar nu pot spune ca m-am omorat cu cautatul. Deci art 36 alin 1 lit b1 este din ce act normativ ?

din HG 925/ 2006 actualizata

ART. 36^1
(1) În raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractantă are obligaţia de a
elibera contractantului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea
obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, după cum urmează:
a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data recepţiei produselor care fac
obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei
de garanţie a produselor în cauza;
b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de
14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării
prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data
încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheieriiprocesului-verbal de recepţie finala a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a
lucrărilor în cauza.
(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea
contractantă având, în plus fata de obligaţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:
a) sa depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice;
şi
b) sa transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice, în scopul monitorizarii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării
termenelor prevăzute la alin. (1).
(3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice
autoritate contractantă poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare
disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice, aferente operatorilor economici care participa la o anumită procedura de atribuire
aplicată de respectiva autoritate contractantă.
(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile
alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare.

sanctiuni?

sunt prevazute sanctiuni pt nerespectarea acestor prevederi?

certificat constator

Nu sunt prevazute sanctiuni.

certificatul constatator

certificatul constatator trebuie intocmit si in cazul contractului subsecvent (contractul expira in februarie si se semneaza urmatorul) ?

Cred ca DA ...

... fiindca produsele se livreaza in cantitatea si la termenul stabilit in contractul subsecvent si de multe ori la nivelul calitativ prevazut in acesta!

doc constatator

va rog, daca ma poate ajuta cineva cu un doc constatator in vederea anularii unei achizitii directe

Document constatator pt

Document constatator pt anulare achizitie directa? Fi si tu mai explicit. Ai facut vreo achizitie directa prin SEAP si vrei sa o anulezi?

Document constatator?

Credeti ca trebuie intocmit document constatator si pentru achizitiile directe?

NU

NU

Se va intocmi

Se va intocmi document constatator doar daca s-a incheiat contract cu operatorul economic pentru achizitia directa.(art. 97^1 din hg 925/2006)

Eu nu am gasit nimic in

Eu nu am gasit nimic in sensul acesta licusor. Pana la urma orice factura reprezinta un contract, deci nu mi se pare ok formularea de mai sus.

www.anrmap.ro

Pe sait-ul www.anrmap.ro la rubrica intrebari si raspunsuri gasiti urmatoarele:
5. Eliberarea documentelor constatatoare
În conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr.34/2006, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art.204 alin.(2) conform căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.
Autoritatea contractantă trebuie să păstreze documentul prin care justifică efectuarea achiziţiei directe, acest document putând fi, spre exemplu, factura fiscală, neexistând obligativitatea încheierii unui contract.
Astfel cum prevede art.971 din H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii.
Pe cale de consecinţă, ţinând cont de cele menţionate anterior, în situaţia în care, pentru efectuarea achiziţiei directe, autoritatea contractantă a încheiat un contract de achiziţie, sunt aplicabile prevederile articolului 971.

Deci este vorba de un punct

Deci este vorba de un punct de vedere/interpretare ANRMAP, nu de ce spune legea. Iar daca vreau sa fiu rau, as spune ca in conf. cu aceeasi lege, orice factura este un contract si deci ar trebui, conf. interpretarii ANRMAP, sa emit acte constatatoare ori de cate ori semnez o factura chiar daca am achizitionat 3 suruburi.

Opinie,

Art. 97^1 din hg 925/2006 nu prevede ca autoritatea contractanta are obligatia sa emita certificatul constatator doar pentru contractele incheiate in urma derularii unei proceduri de atribuire.(legiuitorul a lasat loc de interpretare)

legiuitorul a lasat loc de interpretare..

..ca intotdeauna.
Dar, art 97^1 trebuie coroborat si cu alte articole (nu mai am rabdare sa caut acum) unde se spune de exemplu ce trebuie sa contina dosarul procedurii. Si daca imi spune ca pt procedurile de achizitie (adica de la cerere de oferte in sus) in dosarul achizitiei trebuie sa se regaseasca si certificatul constatator, mie mi-este clar pt ce anume se elibereaza acesta. Intrucat legiuitorul nu a facut vorbire despre acest doc. si in cazul achizitiei directe, consider ca nu este necesar acel document si prin prisma argumentelor din postul de mai sus.
Este adevarat ca legiuitorul nu interzice sa emiti un certificat constatator in cazul unui contract incheiat la o achizitie directa.

Noutati formulare standard

Doresc să vă pun în atenţie formularele standard pentru procesul verbal de deschidere şi raportul procedurii, aprobate prin Ordinul ANRMAP nr. 302/2011.
Întrucât actul administrativ nu este o lege, în sensul constituţional de lege organică sau lege ordinară, aplicabilitatea acestuia devine obligatorie de la momentul publicării în M. Of.
Şi culmea, sancţiunile în condiţiile în care se întârzie aplicarea acestor modele nu constau în aplicarea de amenzi (sau n-am găsit eu un text sancţionator în acest sens). De aici întrevăd discuţii inutile cu cei care au atribuţii de control.
Pentru cei care nu au posibilitatea să obţină rapid Ordinul nr. 302/2011, îl puteţi descărca de la adresa http://profesionist-achizitiipublice.blogspot.com/

ok

- dosarul achiziţiei publice; - il pastrez eu
- contractant; - il predau eu la operator economic
- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
dar la ANRMAP cum ajunge?
Posta?
E-mail?
Fax?
Ma poate scoate din ceata cineva?

certificatul constatator

si eu sunt interesat de raspuns !!!! cum ajunge la ANRMAP??!! multumesc!

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri