Pachetul de legi privind achizițiile publice, adoptat de Parlamentul României

Pachetul de legi privind achizițiile publice, adoptat de Parlamentul României

mai 10, 2016

 

Pachetul legislativ privind achizițiile publice a fost adoptat astăzi de plenul Camerei Deputaților (cameră decizională), în prezența premierului Dacian Cioloș.

Din acest pachet legislativ fac parte proiectul de lege privind achizițiile publice (clasice), proiectul privind achizițiile sectoriale, proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Principalele modificări aduse de noile legi privind achizițiile publice se referă la:

  • Schimbarea abordării în ceea ce privește modul de evaluare a ofertelor, scopul fiind obținerea celui mai bun raport preț-calitate. În realizarea acestui scop, autoritățile contractante vor avea de ales între patru criterii de atribuire, respectiv „prețul cel mai scăzut”, „costul cel mai scăzut” , „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, în funcție de particularitățile fiecărui contract.
  • Totodată, noul pachet legislativ conține prevederi prin care se va crește transparența procesului de achiziție, fiind introdusă obligația utilizării integrale a mijloacelor electronice în realizarea achizițiilor publice.
  • Introducerea Documentului unic de achiziție european (D.E.A.U.), care reprezintă o declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție iar ulterior, de principiu, doar ofertantul declarat câștigător va depune toate documentele originale doveditoare;
  • Reglementarea expresă și limitativă a cazurilor în care este permisă modificarea contractului de achiziție publică fără a fi nevoie de re-ofertare și de asemenea definirea conceptului de modificare substanțială a contractului;
  • Înființarea de unități de achiziție centralizată şi reglementarea prin legislația secundară a situațiilor și condițiilor în care autoritățile contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate;
  • Reglementarea expresă a posibilității autorității contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării unei achiziții, cu posibilitatea invitării la consultări a experților independenți, a autorităților publice și/sau a operatorilor economici;

Bogdan Pușcaș, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a declarat: “Prin noul cadru legislativ, ANAP va verifica întreg procesul achiziției publice, de la prima nota justificativă până la ultima factură. Rolul nostru va fi extins și nu se va mai opri la momentul semnării contractelor, așa cum a fost până în prezent.

Vom verifica și caietele de sarcini care astăzi sunt sursa multor probleme și suspiciuni. Vom orienta aceste caiete de sarcini pe indicatori de rezultat și nu vom mai permite copierea ad literam a unor cifre și soluții tehnice restrictive din studiile de fezabilitate.”

Legile adoptate astăzi de Camera Deputaţilor vor fi transmise preşedintelui României, pentru promulgare.

Biroul de Presă

10 mai 2016

Sursa: http://anap.gov.ro

Nu, Ana Maria, nu e vorba

Nu, Ana Maria, nu e vorba despre acea notificare, exista si aceea, insa Marook are dreptate. Cand te loghezi in SEAP, pe prima pagina in dreapta exista doua "sectiuni" sa le zic asa, una cu instructiuni de utilizare a DUAE si una care se numeste "Formular editabil DUAE.docx", insa acest document nu se deschide, apare un mesaj cu rosu, ceva de genul "C:E-licitatie/Public/Content/UserManual", cam asa ceva. Partea frumoasa e ca EU am sunat la SEAP si "doamna" cu care am vb nici macar nu stia despre ce vorbesc eu, ii dadea intruna cu faptul ca DUAE se gasese in forma electronica pe site-ul Comisiei, ec.europa.eu si eu ii spuneam ca se gaseste si pe SEAP, ca il vedem acolo dar nu poate fi accesat. Si intrucat nu am ajuns la nici un rezultat cu stimabila doamna, m-am enervat si am zis "ok" si i-am spus sa se mai informeze si voi reveni cu un telefon. :)

Accesand pagina ,,Operator

Accesand pagina ,,Operator economic'' a fost generata o eroare similara cand am incercat sa deschid documentul Instructiuni utilizare DUAE (PDF) (in aceasta pagina este un singur document fata de pagina ,,Autoritate Contractanta'' in care sunt doua documente: ,,Instructiuni utilizare DUAE (PDF)'' si ,,Formular editabil DUAE (DOCX)'').
Am scris la SEAP despre mesajul de eroare generat si am primit urmatorul raspuns: ,,Referitor la solicitarea dvs. va informam ca sectiunea la care faceti referire nu a fost activata. Se asteapta instructiunile finale de la ANAP in acest sens.''
Probabil in cazul Autoritatii Contractante eroarea similara se datoreaza aceluiasi motiv.
O zi buna!

Momentan actualizeaza

Momentan actualizeaza site-ul... Cel mai probabil ca inca nu este 100% functional... Din pct meu de vedere, cred ca ar trebui sa asteptam sa-l porneasca oficial si in cazul in care nu functioneaza sa vedem atunci daca sunt sau nu probleme... Pana atunci... E in beta mode :)

Utilizare DUAE

Buna,
am o intrebare legata de utilizarea DUAE. Acest "Document Unic de Achizitii European" trebuie completat de un operator economic pentru participarea la o procedura organizata in Romania?
Daca da, numai incarci documentele in SEAP ci pe https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?
Poate e o intrebare tampita, dar trebuie sa stiu ...
Instructiunile de utilizare DUAE (Pdf) se descarca de pe SEAP, pagina Autoritatii Contractante, la Notificari/ Notificari intre entitatile sistemului/ Notificari primite.
Multumesc.

Cam asa arata ghidul.... nu am putut incarca/atasa figurile...

Ce înseamnă DUAE?
DUAE (Document Unic de Achizitie European) este un instrument care facilitează participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și reduce sarcinile administrative pentru autoritățile/entitățile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislației naționale (Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 99/2016), acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de către autoritățile contractante/entitățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire (în funcție de calitatea pe care o au în respectiva procedură de atribuire – candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant) începând cu intrarea in vigoare a acesteia.
Versiunea electronică a DUAE (eDUAE) este pusă la dispoziție ca și formular on-line de către Comisia Europeană, la adresa de internet dedicată - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
DUAE reprezintă o declarație pe propria răspundere a operatorului economic potrivit căreia nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația natională și îndeplinește criteriile de calificare si selecție precizate de autoritatea/entitatea contractantă în fișa de date a achizitiei, precum și, după caz, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe în cadrul procedurilor care se derulează în două etape.
În cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară într-o singură etapă, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anunțul de participare/simplificat, va trebui să prezinte documentele suport indicate în fișa de date a achiziției, în vederea probării celor asumate prin DUAE.
În cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape, candidații aflați pe pozițiile ce dau dreptul la calificarea în etapa următoare, ca urmare a clasamentului intermediar, realizat prin aplicarea criteriilor de selecție, vor depune documentele suport indicate în fișa de date a achizitiei, în vederea probării celor asumate prin DUAE, înainte de stabilirea rezultatului final a primei etape a respectivelor proceduri.

Unde pot găsi DUAE?
În conformitate cu articolele 193 - 195 din Legea 98/2016 și articolele 202 - 204 din Legea 99/2016, DUAE se eliberează exclusiv în format electronic și se completează atât de către autoritățile/entitățile contractante, cât și de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, indiferent de modul de desfășurare a acestora – off-line (depunere candidaturi/oferte pe format hârtie) sau on-line (integral prin mijloace electronice).
Pentru a asigura, însă, tranziția în toate statele membre, în perioada intermediară până la 18 aprilie 2018, pot să coexiste atât versiuni ale DUAE în format electronic, cât și pe suport de hârtie.
În acest context, documentul DUAE este disponibil:
1. în format electronic, prin intermediul serviciului on-line dedicate, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;
2. în format editabil, care poate fi generat pe suport de hârtie, modelul de formular fiind pus la dispozitia autorităților/entităților contractante de către ANAP prin intermediul paginii de Internet (www.anap.gov.ro) si portalului SEAP (www.e-licitatie.ro).
1. Serviciul on-line dedicat, mentionat mai sus, permite:
 autorităților/entităților contractante să elaboreze, revizuiască și să reutilizeze, să descarce și să tipărească un DUAE pentru o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică;
 operatorilor economici participanți să completeze, să descarce și să tipărească documentul DUAE pentru o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică, corespunzător calității pe care o au în respectiva procedură.
Cum pot accesa serviciul online DUAE?
DUAE poate fi utilizat cu cea mai recentă versiune a browser-elor1 disponibile în mod obișnuit2.
Precizăm că unele funcționalități, cum ar fi descărcarea fișierelor, nu pot fi utilizate pe telefoane inteligente (smartphones) și tablete.
Cum pot crea și descărca on-line un DUAE?
Serviciul dedicat, pus la dispozitie de Comisia Europenă, permite autorităților/entităților contractante să creeze un DUAE în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/sectorial (sau să reutilizeze un model folosit în cadrul unei achiziții precedente), iar operatorilor economici interesați de participarea la respectiva procedură de atribuire să completeze informațiile solicitate.
Pentru crearea DUAE de către autoritatea/entitatea contractantă, prin utilizarea serviciului dedicat mentionat mai sus, se accesează adresa de Internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, parcurgându-se următorii pași:
a) se selectează limba română, sau limba procedurii, după caz, în situația în care obiectul achizitiei se adresează cu precădere operatorilor economici din alte state (în colţul din dreapta sus) conform Fig.nr 1:
1 numit și navigator Internet, browser web, navigator web sau explorator web; acesta este un program informatic (software) care permite utilizatorilor să afișeze text, grafică, video, muzică și alte informații situate pe o pagină din World Wide Web, dar și să comunice cu furnizorul de informații și chiar și ei între ei.
2 Exemple de browsere disponibile: Chrome, Internet, Explorer, Firefox, Safari și Opera.
Fig. nr 1
b) se alege opţiunea “Sunt o autoritate contractantă“ (în cadrul secţiunii Start)
c) se alege opțiunea ”Creați un nou DUAE” dintre opţiunile disponibile referitoare la generarea documentului unic de achiziţie (”Creați un nou DUAE” , “Reutilizați un DUAE existent” sau “Revizuiți DUAE”). Pentru ultimele două opțiuni se va importa în cadrul aplicației documentul DUAE deja existent în calculator (se accesează opțiunea “Alege fisierul” din secțiunea “START- Încărcați documentul și se selectează țara “România “ – conform Fig. nr 2:
Fig. nr 2.
d) se parcurge întregul formular şi se bifează opțiunile care corespund criteriilor de excludere, precum și celor de calificare și selecție din fișa de date a achiziției în cauză; se va accesa apoi butonul “Următor” şi se va proceda la selectarea secţiunilor de interes pentru autoritatea/entitatea contractantă, făcându-se trimitere la documentația de atribuire prin comunicarea numărului intern de referință alocat la nivel de autoritate contractantă. Numărul alocat va fi ulterior precizat atât în fișa de date a achiziției, cât și în anunțul de participare publicat în SEAP/JOUE, în scopul identificării DUAE de către operatorii economici interesați;
e) informațiile completate vor fi verificate de către autoritatea/entitatea contractantă prin acționarea butonului ”Imprimare”( Fig. nr 3) care va permite vizualizarea întregului conținut;
Fig.nr. 3
f) pentru includerea DUAE în documentația de atribuire, autoritatea/entitatea contractantă salvează documentul (pe terminal/calculator) prin accesarea comenzii “Exportă“ (Fig.nr 3) și alegerea opțiunii ”Save as”, prin selectarea locației în care acesta se va păstra, generându-se astfel un fișier în format ”.xml” cu denumirea generică ”espd-request.xml”, care poate fi redenumit păstrând obligatoriu extensia “.xml”. Fișierul în format “.xml” (exemplu Fig.nr 4), va fi semnat cu semnătură electronică și va fi atașat documentației de atribuire care se încarcă în SEAP de către autoritatea/entitatea contractantă, in mod similar celorlalte părți componente ale acesteia.
ATENTIE!
În Microsoft Windows, DUAE poate fi descărcat, în conformitate cu prevederile mentionate mai sus, cu ajutorul browserului Chrome, întrucât acesta dispune integrat de posibilitatea de imprimare în format “pdf”. Pe de altă parte, puteți folosi orice creator de fișiere în format ”pdf” accesibil online în mod gratuit. În sistemul Mac OSX sau Linux, DUAE poate fi tipărit din orice browser.
Poate DUAE să fie reutilizat?
Da.
Serviciul on-line dedicat pus la dispozitie de Comisia Europeana permite atât autorităților/entităților contractante, cât și operatorilor economici să reutilizeze un DUAE folosit în cadrul unor achiziții anterioare.
Formularul poate fi reutilizat cu condiția ca informațiile completate în procedura anterioară să fie adecvate și valabile pentru noua achiziție.
Acest lucru se poate realiza cel mai ușor prin introducerea informațiilor în noul DUAE, folosind funcționalitățile adecvate care sunt furnizate în acest sens în cadrul serviciului electronic pentru DUAE menționat anterior. Reutilizarea informațiilor este posibilă si prin intermediul altor forme de copiere a acestora, cum ar fi copierea informațiilor stocate în echipamentul informatic al operatorului economic (calculatoare, servere etc.).
Poate DUAE să fie revizuit?
Da.
În situatia în care, pe parcursul derulării unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/sectorial intervin modificări ale cerințelor de calificare în conformitate cu prevederile legale, autoritățile/entitățile contractante vor parcurge aceiasi pași cu cei realizați pentru crearea DUAE la momentul inițierii respectivei proceduri.
În acest sens, după accesarea serviciului on-line al Comisiei Europene, autoritatea/entitatea contractantă va alege opțiunea ”Revizuiți DUAE” și va importa în cadrul aplicației documentul DUAE deja existent în calculator (acesta nu va conține semnatura electronică cu care a fost semnat la încarcarea inițială în cadrul documentației de atribuire în SEAP).
Astfel, se vor edita informațiile acolo unde au intervenit modificări, se va salva DUAE în forma revizuită si se va reîncărca în SEAP, atasandu-se anuntului de participare/simplificat/de concurs.
Cum vizualizeaza autoritatea/entitatea contractanta DUAE incărcat de operatorul economic, odată cu oferta, în cadrul procedurilor de atribuire on-line (integral prin mijloace electronice)?
Formularele DUAE, completate de către operatorii economici participanti la procedurile de atribuire (în functie de calitatea pe care o au în respectiva procedură – candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant) și încărcate în SEAP în format ”.xml”, împreună cu oferta depusă (semnate cu semnatura electronică) pot fi vizualizate, după salvarea acestora pe calculatorul/terminalul propriu.
După salvare , se acceseaza serviciul on-line al Comisiei Europene, se bifează “ Sunt o autoritate contractantă” , “Revizuiţi DUAE”, se importă documentul DUAE care reprezintă formularul completat de către ofertant, se selectează ţara “România” şi apoi se parcurge întreg formularul prin accesarea opţiunii “ Următor “ din cadrul fiecărei ferestre (Fig. nr 5) .
2. Autoritățile/entitțile contractante pot proceda și la utilizarea formatului editabil pus la dispoziție de către ANAP, atunci când încarcă în SEAP documentația de atribuire în vederea initierii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică/sectorial.
Astfel, autoritățile/entitățile contractante vor indica în cuprinsul DUAE editabil tipurile de criterii de calificare și selecție pentru care se solicită informații operatorilor economici, în corelație cu cele precizate în fișa de date a achiziției, cu atenționarea operatorilor economici asupra faptului că la momentul cand vor completa respectivele informații nu au dreptul să intervină asupra formatului documentului, respectiv asupra cerințelor bifate de autoritatea/entitatea contractantă.
Astfel, odată completat și semnat cu semnătură electronică, DUAE este inclus alături de formularele documentației de atribuire încărcate în SEAP în vederea inițierii procedurii.
Și în cazul în care, autoritățile/entitătile contractante optează pentru acest mod de punere la dispoziție a formularului DUAE, în situatia în care, pe parcursul derulării unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică/sectorial intervin modificări ale cerințelor de calificare în conformitate cu prevederile legale, acestea vor proceda la revizuirea informațiilor prevăzute în formularul inițial, prin completarea unui nou formular care va fi încărcat în SEAP ulterior, atașat anunțului de participare/simplificat/de concurs aferent.
Operatorul economic trebuie să furnizeze documentele suport pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare?
A se vedea secțiunea “Ce înseamnă DUAE ?”

daca intru pe

daca intru pe https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro si selectez: sunt o autoritate contractanta si vreau sa creez un nou DEAU imi cere sa specific numarul avizului primit????. Stiti la ce aviz se refera si de la cine trebuie sa-l primesc?

help!

Aceeasi intrebare mi-am pus-o si eu......cum/de la cine/cand.....primesc AVIZUL? Ne lumineaza cineva?

Lamuriri la art.17 din Norme

Cine mă poate lămuri ce spune acest aliniat din art.17 din Normele aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016?

(4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente, cu condiţia ca respectivele investiţii să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată la nivel naţional, regional, sau local:
a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte.

Lamuririle le gasesti la

Lamuririle le gasesti la pagina 32 in ghidul atasat
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/07/Informatii-utile-modif...

obligatoriu pretul cel mai mic

Ca autoritate contractanta suntem obligati sa cumparam din catalogul electronic din SEAP la pretul cel mai mic, fara nota justificativa? In noua lege, principiul "eficienta utilizarii fondurilor" nu mai exista.

achizitie/cumparare directa

In acest moment in calitate de autoritate contractanta avem voie de a achizitiona bunuri si servicii prin cumparare directa(de la chioscul din coltul strazii) sau doar prin SEAP?

Anexa 2 ???

Cum procedam la achizitiile care sunt pe anexa 2? sa inteleg ca potrivit art 7alin(1) lit. c) pot face achizitii de pe anexa 2 pana la 3.334.050 lei. dar daca se depaseste pragul pt achiztie directa fac procedura simplificata? si prin achizitie directa cum le cumpar ? din catalogul SEAP?
???

Buna ziua Imi puteti trimite

Buna ziua
Imi puteti trimite si mie un model pentru strategia de contractare pe adresa de email achizitii@spnbrasov.ro
Va multumesc

Fratilor, strategia de

Fratilor, strategia de contractare se intocmeste pentru fiecare contract si e proprie fiecarei entitati/autoritati contractante. Cum sa va dau eu sau altcineva voua o strategie privind autoturisme, de exemplu, cand voi vreti sa cumparati MERE sau MEDICAMENTE. Nu mai solicitati asemenea aberatii. Mai mult, ANAP a publicat ghidul privind intocmirea unei strategii de contractare in 28.07.2016. Intrati pe site-ul ANAP-ului si puneti mana si faceti singuri aceasta strategie. Nu e chiar teza de doctorat!!!

Legea 20/2016 abrogată

Legea 20/2016 cea care prevede procentul obligatoriu pentru achizițiile prin mijloace electronice a fost abrogată (valabilă până la 26.05.2016 când pentru 2016 procentul e 60%, pentru 2017 - 80%, pentru 2018 - 100%).
Care este acum procentul acceptat?

salve

NU MAI E CA TE OBLIGA AUTOMAT ca procedurile (nu toate ) sa le faci online .... ex LD, PS intr o singura etapa etc ....

procedura simplificata proprie

Conform ART. 101 din HG 395/2016
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Lege.
(2) Atunci când atribuie contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi organizează concursuri de soluţii care privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, autorităţile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege."

IN ACEST SENS, AM INITIAT O INTREBARE CATRE HELPDESK ANAP SI VA REDAU MAI JOS INTREBAREA SI RASPUNSUL:

Buna ziua.
Va solicitam sprijinul pentru clarificarea sintagmei "procedura simplificata proprie".
In cadrul art. 7 alin 2 din Legea 98/2016 se prevede ca in cazul contractelor a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile prevazute la alin 1, AC atribuie contractul prin aplicarea UNEI proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prev de art. 2 alin 2.
Art. 101 alin 2 din Normele metodologice prevede ca in cazul contractelor/acordurilor cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin 1 lit c din Lege, AC POT ORGANIZA PROPRIILE PROCEDURI SIMPLIFICATE DE ATRIBUIRE cu respectarea principiilor revazute la art. 2 alin.2.
Raportat la aceste dispozitii legale, va solicitam sa ne comunicati daca procedura simplificata proprie la care se face referire este una si aceeasi cu procedura simplificata reglementata de art. 101-105 din Normele metodologice.
In situatia in care este o procedura distincta, va solicitam sa ne comunicati daca exista anumite reguli dupa care trebuie desfasurata, cu exceptia respectarii principiilor prev de art. 2 din Lege.
Va multumim anticipat pentru suportul acordat.

RASPUNS ANAP
Buna ziua, Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din actul normativ anterior mentionat. In acelasi timp, art. 101 alin. (2) H.G. nr. 395/2016 reglementeaza la modul expres modalitatea de atribuire a achizitiilor publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Lege, in sensul ca, in scopul anterior mentionat, autoritatile contractante pot sa organizeze/au dreptul de a organiza propriile proceduri simplificate de atribuire cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege. Rezulta astfel ca, autoritatea contractanta nu are obligatia aplicarii procedurii simplificate (care este reglementata de prevederile Capitolului III, Sectiunea 1, Paragraful 10 din Lege si de prevederile Capitolului III, Sectiunea a 5-a, Paragraful 8 din Norme) in scopul efectuarii achizitiilor publice din speta data,precum si faptul ca, propria procedura simplificata este diferita fata de procedura simplificata. In ceea ce priveste propria procedura simplificata, mentionam ca, autoritatea contractanta are liberul arbitru in tot ceea ce priveste aceasta (organizare, derulare, finalizare, cat si, dupa caz, documentatie de atribuire, cerinte pentru ofertanti/candidati, modalitate de initiere, etc), singura conditie fiind cea a respectarii in orice mod, a principiilor prevazute de art. 2 alin. (2) din lege.

Deci trebuie sa va concepeti o procedura simplificata proprie pentru aceste categorii de servicii.
O ZI BUNA!
Carmen

exemple

Buna ziua, puteti sa-mi scrieti exemple la aceste categorii de servicii ( "achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice" )? multumesc.

Sunt enumerate toate

Sunt enumerate toate categoriile de coduri CPV, in anexa 2 a legii 98.

facilitati IMM ?

Buna ziua
mai sunt valabile facilitatile legate de IMM (Legea 346/ 2004) cu privire la reducerea cu 50 % pentru criteriile legate de CA, GPL si GBE pe legea aceasta noua 98/2016 si normele cuprinse in 395/2016 ?
Din cate am citit nu se gaseste explicit ca nu se mai aplica dar nici ca exista posibilitatea sa se depuna la 50% - daca imi puteti va rog indica unde scrie acest lucru ....
De asemenea referitor la Experienta similara - este valabila valoarea la 50 % ?

Am gasit in proceduri acceptate in SEAP si cu mentiunea clara ca se accepta - in anunt si in FDA si fara nici o mentiune nici in anunt nici in FDA ... Cum e mai corect sa procedez - sa trimit solicitare de clarificari ?
Multumesc frumos

Articolul 16, alin.2 din

Articolul 16, alin.2 din Legea 346/2004 este inca in vigoare. Deci se aplica reducerea de 50% pt GP, GBE si cifra de afaceri. Pentru experienta similara nu este cazul pt ca noua lege a achizitiilor nu mai agreaza cerinte legate de prezentarea unor contracte de o valoare anume.

legislatie aplicabila pentru semnarea contractului

Suntem o companie de apa care are o procedura de achizitie publica pentru contractarea unor servicii de asistenta tehnica ( POIM), procedura fiind initiata in baza OUG 34/2006, cu clauza suspensiva, urmand ca semnarea contractului cu ofertantul castigator sa se realizeze dupa obtinerea finantarii din partea autoritatii de management.
In fapt situatia se prezinta astfel :
- procedura de achizitie publica a fost initiata in mai 2014;
- ofertantul castigator a fost desemnat la finele anuui 2015;
- contractul de finantare cu Autoritatea de Management a fost semnat in feb.2017
- saptamana aceasta ar trebui semnat contractul cu ofertantul castigator
intrebarea este in baza carei legi se va semna contractul de servicii cu ofertantul castigator, OUG 34/2006 sau Legea 99/2016?
Potrivit art 253 din Legea 99/2016:
"(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare.
(2) Procedurilor de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării sale în vigoare li se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire;
(3) Prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.
Conform prevederilor alin 2 art 253, pentru procedurile de achizitie publica in curs de desfasurare ( art.242, din Legea 99/2016 -procedura de achizitie se finalizeza cu semnarea contractului) se aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire. Totodata , legiutorul mentioneaza la alin 3, art 253 ca " prezenta lege se aplică contractelor sectoriale/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare".
Avand in vedere ca procedura de achizitie a fost initiata in baza OUG 34/2006, iar contractul se semneaza dupa intrarea in vigoare a Legii 99/2006, din cele specificate la alin 2 si 3 , ale art 253, nu este foarte clar care este legislatia care ar trebui aplicata la semnarea contractului, OUG 34/2006 sau Legea 99/2016.
Facem precizarea ca ofertantul castigator este un IMM , iar conform legislatiei in vigoare la data initierii procedurii de achizitie publica , putea sa constituie garantia de participare / buna executie in cuantum de 50 % din valoarea acesteia( art 16, alin 2, din din Legea 346/2004 ), facilitate care s-a abrogat prin OUG 58/2016.
Aplicarea legislatiei actuale ( alin 3, art 253) ar insemna constituirea unei garantii de buna executie de 10 % si nu de 5% din valoarea contractului ( asa cum s-a prevazut in documentatia de licitatie pentru IMM, situatie care ar conduce la divergente cu ofertantul castigator si totodata la nerespectarea conditiilor din licitatie).
Aplicarea legislatiei in baza careia a fost initiata procedura de achizitie publica ar putea conduce la corectii financiare pentru nerespectarea modificarilor legislative privind abrogarea facilitatilor pentru IMM. Orice opinie este binevenita pentru clarificarea situatiei .Va multumim!