Întrerupere temporarã a SEAP 26.05.2016 – 15.06.2016

NOTIFICARE ANAP
Începând cu data de 26.05.2015, data intrării în vigoare a noilor legi în domeniul achizițiilor publice și totodată a abrogării prevederilor referitoare la evaluarea documentațiilor de atribuire de către ANAP, dar și a Hotărârii Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonața de urgență a Guvernului nr. 34/2006, nu se vor mai putea iniția proceduri de achiziție publică. Aceasta întrerupere este temporară, până cel târziu în data de 15 iunie 2016.

Procedurile care sunt în acest moment în desfășurare, se vor derula fără impedimente.

Întreruperea este cauzată de disfuncționalități de natură tehnică și operațională de la nivelul sistemului. Până la acest moment nu a fost finalizată metodologia referitoare la fluxul de inițiere în SEAP a procedurilor de atribuire, care trebuie adaptată la noua legislație.

Menționăm că varianta finală a pachetului legislativ a fost adoptată de Parlamentul României în data de 10 mai 2016 iar Normele metodologice de aplicare a noilor legi sunt pregătite pentru a fi aprobate în Guvern.

Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere elaborarea și transmiterea spre evaluare a documentațiilor de atribuire începând cu data operaționalizării sistemului informatic de la nivelul SEAP, adică începând cu 15 iunie 2016.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri