Note justificative

Nu am mai gasit in noua lege si nici in norme obligativitatea ca nota justificativa privind stabilirea procedurii sa fie vizata de compartimentul juridic. Mai exact art.5 al 3 din HG 925: "(3) Nota justificativa se aproba de conducatorul autoritatii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosarului achizitiei publice." nu se mai regaseste in noua lege.
De altfel, nici obligativitatea ca dosarul achizitiei sa cuprinda aceste note justificative nu mai exista.
In schimb doar deduc ca se intocmeste si nota justificativa, cum reiese din art. acesta de exemplu:
"(4) In cazul aplicarii procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii contine numai explicatii cu privire la determinarea valorii estimate a contractului sectorial/acordului-cadru".
Ce sa inteleg?Nu prea mai exista termentul de "nota justificativa" in noua lege si nici cine semneaza/aptroba/vizeaza.

Am tras concluzia ca nu se

Am tras concluzia ca nu se mai intocmesc note justificative ci toate justificarile care inainte faceau obiectul notelor justificative se introduc in strategia de contractare, care, presupun este un singur document, care se publica in SEAP. Dealtfel nici nu mai exista sectiune cu note justificative in SEAP. Acum m-am mai luminat. Daca am inteles gresit, va rog sa ma contraziceti. :) Am avut o mare dilema cu chestiunea aceasta.

Asta cu strategia e nasoala

Asta cu strategia e nasoala rau. Strategia cuprinde si nota justificativa de alegere a procedurii si se face in ultimul trimestru cand se initiaza PAAP. Strategia se face pt fiecare pozitie din PAAP si mai cuprinde o groaza de elemente cum ar fi sursa finantari, inclusiv informatii legate de resursele de personal (adica daca acizitia este asistata de experti dinafara sau se face cu specialisti ai AC)

Poate gresesc, dar eu am

Poate gresesc, dar eu am inteles ca strategia de contractare este altceva decat strategia anuala de achiziţie. Prima se intocmeste odata cu demararea fiecarei proceduri in parte si cuprinde elemente specifice procedurii in cauza, iar cea anuala (care in esenta cuprinde planul anual de achiziţii si cateva chestiuni mai generale) este cea care, dupa cum menţionează expres in lege, se intocmeste in ultimul trimestru.

Asa e Gorby, ai inteles bine.

Asa e Gorby, ai inteles bine.

Notele justificative

deci, sa inteleg ca Notele justificative de pana acum (de alegere a procedurii, a valorii estimate si a criteriilor de selectie) - daca mai exista asa ceva conform noii legi 98/2016, le urcam pe SEAP in "Adauga strategie de contractare" ?

Nu se mai intocmesc note

Nu se mai intocmesc note justificative ca pana acum. Nu va mai exista nicio nota justificativa. In schimb, justificarile care ar fi facut obiectul notelor respective se insira, dupa caz, in cuprinsul strategiei de contractare, care este un singur document, ce urmeaza a fi incarcat in SEAP la sectiunea mentionata de tine, impreuna cu documentatia de atribuire. In norme este prevazut ce trebuie sa cuprinda strategia de contractare.

strategie de contractare

are cineva un model de strategie de contractare?