Achizitie directa

Institutia in care lucrez are un contract semnat cu o firma de consultanta in domeniul achizitiilor publice, am primit o adresa de la aceasta firma in care ne precizeaza că: începând cu 08.06.2016 în temeiul prevederilor art. 43 alin. 2 „SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).” al Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, achiziţiile directe se atribuie doar prin intermediul SEAP.
Intrebarea mea este- nu se mai pot face achizitii directe offline. nu mai putem face procedura interna de achizitie directa?

60% - 2016

LEGEA nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, are urmatorul articol:

"Art. 21. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloace electronice pentru
derularea procedurilor de atribuire prevăzute la Art. 18, precum şi pentru achiziţia directă, astfel:
a) în anul 2016, cel puţin 60% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
b) în anul 2017, cel puţin 80% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
c) începând cu anul 2018, 100% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta
în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."

OBLIGATIVITATE ACHIZITII DIRECTE UNITATI PROTEJATE

In noua legea a achizitiilor mai exista obligativitatea autoritatilor contractante cu peste 50 de angajati sa achizitioneze servicii şi produse de la unităţile protejate ?

Achizitiile directe se fac

Achizitiile directe se fac prin intermediul SEAP. In cazul in care nu exista in catalog produsul/serviciul/lucrarea se intocmeste o nota in care se mentioneaza motivul, atunci AC are dreptul sa achizitioneze direct de la orice operator economic.
Prin urmare AC poate sa achizitioneze direct de la unitatile protejate cu respectarea celor spuse anterior.

unde scrie in noua Legea in

unde scrie in noua Legea in cate zile se incheie contractul? de la comunicare? nu gasesc

Daca procedura e initioata pe

Daca procedura e initiata pe vechea lege se continua cum a fost. Daca e initiata dupa Legea 98/2016 vezi Legea 101/2016 privind remedierile si caile de atac.

Concesionare servicii

Buna ziua.
Referitor la concesionarea unui serviciu, care este procedura care se aplica sau ce Lege, Hotarari regelementeaza acest aspect?
Poate a mai recurs cineva la asa ceva si are mai multe informatii!!!

Pai asta era valabil inainte

Pai asta era valabil inainte sa apara legea 98 si face referire la OG 34/2006.
Acum mai sunt valabile aceste praguri?
Multumesc.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri