Formulare

Buna ziua! Stie cineva unde se gasesc formularele pentru noua legislatie! In afara de DUAE n-am gasit nimic. Ghidul de bune practici este inca in lucru. Multumesc

multumesc dan_one

multumesc dan_one

Evaluare DUAE

Buna ziua. Am urmatoarea problema: Sunt o autoritatea contractanta si am in derulare o procedura de achizitie mobilier. Sunt in faza de analiza DUAE. Un ofertant a completat in DUAE, referitor la experienta similara, datele unui contract prin care nu indeplineste clar cerinta privind experienta similara (valoarea contractului nominalizat este mai mica decat pragul mentionat in FDA). In acelasi timp, a tasat in SEAP (impreuna cu DUAE, propunerea tehnica si dovada constituirii garantiei de participare) copie dupa un contract prin care indeplineste cerinta privind experienta similara. Ce sa fac? Sa il resping sau sa ii cer clarificari? Are voie sa modifice informatiile din DUAE? Multumesc.

Avand in vedere ca prin

Avand in vedere ca prin contractul depus face dovada indeplinirii cerintei ii vei cere clarificari sa-si revizuiasca DUAE conform contract depus. Oferta nu poate fi inacceptabila pt ca indeplineste cerinta chiar daca a completat DUAE necorespunzator.
Vezi prev.Art.137, alin(2) litera b) din HG 395- oferta este considerată inacceptabilă daca a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă;
Corectarea (revizuirea ) DUAE se face in baza art. 135 din HG 395

Multumesc

Multumesc Dan_One.

Art. 197 (2) din LEGEA 98

Are cineva idee la ce se refera acest articol?
ART. 197 - (2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 196, operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte
documente justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE în cazul în care autoritatea contractantă care a atribuit contractul de achiziţie publică sau a încheiat acordul-cadru este deja în posesia documentelor respective.
Are legatura cu art. 75 din Lege - Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de documentele sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193 - 197, după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă.
????

Articolul 75 are niste

Articolul 75 are niste prevederi generale in care se precizeaza cum se depune oferta pt licitatia deschisa in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire, adica oferta +DUAE + ce se mai cere pe acolo. Art.193-197 detaliaza exact algoritmul documentelor si modul de evaluarea a cestora.
Prev.art.197 se refera la faptul ca daca autoritatea contractanta este in posesia documentelor de calificare ale ofertantantului , fie ca acesta le-a depus in SEAP odata cu DUAE si of.tehnica, sau daca le-a obtinut accesand situl unor institutii publice abilitate, atunci in ultima faza de evaluare , nu i le mai solicita (pt ca deja le detine).
Adica daca un ofertant iti depune de la inceput pe langa DUAE si certificate fiscale cu lipsa datorii, ONRC, copii contracte cu exp. similara, certificate ISO, etc , daca acesta este in clasament pe primul loc dupa finalizarea evaluarii financiare, nu i le mai soliciti.

Documente suport DUAE

Multumesc pentru promtitudine si pentru timpul acordat. Mai am o ultima intrebare: Daca un ofertant a depus impreuna cu DUAE toate documentele care demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare iar certificatele constatatoare, valabile la data depunerii ofertei, expira pana la data intocmirii clasamentului intermediar, conform art. 196 (2) din Lege solicitam documentele justificative actualizate sau, conform art. 197 (2) din Lege...nu le mai solicitam pentru ca AC este deja in posesia lor?

De expirat , expira doar cele

De expirat , expira doar cele fiscale dar e putin probabil si numai in situatia cand termenul limita de depunere este la sfarsitul lunii si tu faci evaluarea in urmatoarea luna. Cazierul judiciar e valabil 6 luni, ONRC are valabilitate nelimitata daca nu intervin modificari.
Sa spunem ca termenul limita de depunere este 25.07.2017. Ofertantul depune certificate fiscale cu datorii scadente la 30 iunie 2017. Tu faci evaluarea ofertelor din 25.07.2017 pana la data de 15.08.2017. In aceasta situatie , ofertantul clasat pe primul loc va trebui sa faca dovada lipsei datoriilor la data de 31.07.2017(sfarsitul lunii precedente finalizarii evaluarii), deci va trebui sa depuna un certificat actualizat.

Datorii scadente la 31.07.2017!

Nu poti prezenta un certificat ANAF cu plata datoriilor la o anumita data ci scadente la o anumita data. Vezi tva.. 25 ale lunii, etc.

model ccontract cadru pentru lucrari

Buna ziua.
Exista cumva model de contract pentru lucrari impus e ANAP sau prin legislatie.
Daca da, atunci va rog sa ma ajutati cu un link unde pot gasi.
Va multumesc si va doresc o saptamana usoara:).

Factor decizional

Buna seara,

La completare Formular de Integritate la sectiunea 1.II Date privind factor decizional.
Se completeaza pentru toate persoanele din Fisa de date? Cele din declaratia pe proprie raspundere (persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:
a. Conducătorul autorității contractante;
b. Membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătura cu procedura de atribuire;
c. Orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire)

Se completeaza inainte de deschiderea ofertelor?

Multumesc

ghid pentru comisia de evaluare .

Buna ....ma ajuta si pe mine cineva cu un model de ghid ( proceduri de lucru) privind etapele procesului de evaluare online.... Multumesc. Daca are cineva ceva material inspirativ va rog sa imi trite-ti si mie la adresa simocojo@hotmail.com