Alătură-te nouă în Elita Profesioniștilor în Achiziții Publice

Seminarul nostru

Se adresează atât Managerilor de Spital, Conducătorilor Unităților Administrativ Teritoriale (primari, viceprimari, city-manageri) cât și Consilierilor Achiziții Publice, Operatorilor Economici

Care își doresc deprinderea de abilități și formarea de cunoștințe în materia procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Seminarul nostru îmbină plăcutul cu utilul într-un mix armonios de teorie cu practică - conform dictonului latin ”teoria sine praxis est cum rota sine axis” – teoria fără practică este ca și carul fără osie -

Și vă va asigura dobândirea competențelor necesare înțelegerii aplicării și a Principiului Pareto și a Principiilor Achizițiilor Corecte

Pe lângă acestea generarea completă a dosarului achiziției publice într-un sistem on-line, ce asigură respectarea fiecărei norme legislative în vigoare

Noi avem o echipă formidabilă formată din specialiști, experți redutabili, practicieni și teoreticieni excepționali din care amintim acum doar pe părintele achizițiilor publice din România.

Detalii aici : http://www.sn-seap.ro/programul-national-comun-formare-perfectionare-com...

Specificăm : http://www.ushprobusiness.ro/ro/evenimente/evenimente-viitoare/376-semin...

Organizator : http://rovest.eu/index.php/obiectivele-rovest/romania-curata

În plus ca bonus, pe suportul electronic de curs, participanții vor mai primi - gratuit - următoarele documente (format excel, pdf, word) :

1. Praguri - achiziții, în altă monedă decât euro - JOUE ;
2. Cadastrare gratuită - Ghid Primării ;
3. C.N.S.C. - Ghid de bune practici ;
4. Legislația europeană (Directivele 23, 24, 25, concesiune, achiziții publice, sectoriale ; Directivele 66, 81, căi de atac, apărare și securitate ; Directiva Consiliului din 21 Decembrie 1989) ;
5. Legislație românească ( Legea 98, 99, 100, 101, privind achizițiile publice, sectoriale, concesiuni, remedii și căi de atac ; H.G. 394, 395, Norme de aplicare ; O.U.G. 111/2011, privind comunicațiile electronice, Lege nr 140 din 2012 pentru aprobarea OUG 111 din 2011 ; H.G. 915/2015 - Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice, H.G. 634/2015 - Organizarea și funcționarea A.N.A.P. ; Notificare utilizare DUAE, Formular standard DUAE - editabil word ; Ghid utilizare DUAE, Ghid utilizare DUAE operatori economici ; Ghid privind strategia de contractare, Metodologia de evaluare a impactului în domeniul achizițiilor publice a unui proiect de act normativ - A.N.A.P.) ;
6. Suport curs + : Graficul Pareto - editabil excel, Lista autorităților contractante din România, Fișa postului pentru Consilier (Expert) Achiziții Publice - editabil Word, Chestionar, Test) ;
7. Guidelines for national anti-fraud strategies for ESIF RO ;
8. Ghid pentru Beneficiarii Fondurilor Structurale si de Investitii Europene - synergies_beneficiaries_ro ;
9. Strategia Națională - Achiziții Publice.

Actualizare
Preconizăm participarea extraordinară a :

dlui RAIZNER Jurgen - Steinbeis Transfer Management
dlui MOREL Emmanuel - Banca Europeană de Investiții

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri