Criterie de calificare in caietul de sarcini

La o licitatie deschisa am intalnit intr-o anexa a caietului de sarcini urmatoarea cerinta : Documentele necesare eliberării avizului de securitate industrială se vor depune de către operatorii economici la sediul A.N.R.S.P.S. – U.T. 145, în calitate de contractor, în termen de 7 zile de la data publicării invitaţiei de participare. Depunerea peste termen conduce la excluderea din cadrul procedurii de atribuire a contractului. Este normal o asemenea cerinta avand in vedere ca potentiali ofertanti straini nu cum indeplini aceasta cerinta in 7 zile, plus ca se cere depunerea dosarului de catre toti ofertantii nu doar cel stabilit castigator. Nu este restrictiva cerinta ? Exista in noua legislatie o prevedere a acestui caz ?

clauze nescrise in caietul de sarcini

conform art 30 alin 6 din Hg 395/2016 "Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie precizate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu sunt prevăzute în fişa de date a achiziţiei/anunţul de participare sunt considerate clauze nescrise."

De fapt ce inseamna acel

De fapt ce inseamna acel aviz? E cumva vreun document de calificare? Pai nu se depune DUAE si se cere eventual doar castigatorului acel aviz?