IMM

Se mai poate participa la licitatie cu procentul de 50% din garantia de participare si garantia de buna executie , daca esti IMM?

NU, cf. O.U.G. 58/ 2016,

NU, cf. O.U.G. 58/ 2016, prevederile se aplica de la data publicarii.

Cf art. IV din OUG. 58/2016

Cf art. IV din OUG. 58/2016 contractele "se definitiveaza pe baza prevederilor in vigoare la data initierii acestora" prin urmare se mai poate beneficia de facilitatile acordate IMM- urilor doar la procedurile initiate inainte de intrarea in vigoare a OUG. 58/2016 respectiv 19 sept 2016.