Raportul procedurii

La o procedura simplificata, derulata on-line, se publica raportul procedurii? Inteleg ca procesele verbale se publica numai in cazul procedurilori off-line cf art. 64 din norme.

Da raportul procedurii se

Da raportul procedurii se publica in SEAP la procedura simplificata conform prevederilor art. 104 alin (3) coroborate cu prevederile art. 66 alin. (4) din HG. 395/2016. Procesele verbale nu se publica in SEAP. La art. 64 din HG. 395/2016 la care faci referire este vorba de faptul ca trebuie publicat procesul verbal de deschidere in cazul procedurilor offline.

Procesele verbale de evaluare

Procesele verbale de evaluare nu devin anexe la raportul procedurii? Prin urmare nu se publica pe seap odata cu acestea?

Daca sunt anexe atunci

Daca sunt anexe atunci consider ca se publica.

In Seap la sectiunea "PV /

In Seap la sectiunea "PV / declaratii / rapoarte" se pot incarca si esti obligat sa indici tipul de document postat: lista ofertanti, PV deschidere, rapoarte intermediare, raport final...denumirile lor induc ideea asupra ce tipuri de docum se pot incarca.
Noi incarcam totul, inclusiv rapoarte intermediare (fara anexe, doar concluzii), nu incarcam adresele cu informarea asupra rezultatului si invitatia la semnare...
Conform art 65 alin 3 din Hg 395 (similar la procedura simplificata) ofertantii oricum trebuie informati asupra respingerii sau trecerii in etapa urmatoare, deci le trimit toate rapoartele intermediare scanate- semnate, anexate la o adresa de trimitere, si le comunic ca deja au fost postate in SEAP.