COduri Cpv

Buna ziua,

Daca am lucrari de instalatii electrice, lucrari de reparatii instalatii sanitare si zugraveli interioare...si vreau sa fac achizitie directa toate aceste lucrari cumulate nu trebuie sa depaseasca pragul de achizitie directa sau fiecare separat pe cod cpv?

Avand in vedere prevederile

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, conform caruia „in aplicarea art. 11 alin. (2) din lege, pentru contractele de lucrari aferente obiectivelor de investitii publice noi sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, autoritatea contractanta alege procedura de atribuire in functie de urmatoarele considerente, cu conditia ca respectivele investitii sa nu faca parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrata la nivel national, regional, sau local: a) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, daca contractul prevede o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor; b) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte cumulata cu cea a lucrarilor aferente obiectivului de investitii, indiferent daca acestea fac obiectul aceluiasi contract sau se atribuie contracte diferite; c) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de dirigentie de santier pentru fiecare obiectiv de investitii in parte.” consider ca aceste lucrari trebuie cumulate pe obiectiv in situata in care aceste lucrari nu fac parte dintr-o strategie locala, regionala sau nationala, iar in functie de valoarea rezultata se stabileste procedura ce va fi aplicata raportata la praguri.