Acord Cadru semnat pe OUG34/2006 - Modificare solutie tehnica + completare obiect in perioada de derulare L98/2016

Buna ziua, am incheiat un acord cadru in 2015 cu o AC pe OUG 34/2006 ce avea ca obiect analize cu punerea la dispozitie a aparaturii in regim de comodat. Acum, atat noi cat si AC dorim sa completam obiectul Acordului Cadru cu cateva analize in plus (care nu au fost prevazute in caietul de sarcini si acordul cadru initial) si in acelasi timp sa inlocuim unul din aparatele date in regim de comodat cu un echipament superior tehnic. Asta va presupune si suplimentarea valorii totale a acordului cadru cu aprox 50%

Va rog sa imi spuneti daca exista posibilitatea incheierii un act aditional la acordul cadru si care este temeiul legal si daca se aplica OUG34/2006 sau L28/2016. Iar daca nu exista, ce procedura trebuie urmata?

Multumesc,

Conform art. 236 alin. (1)

Conform art. 236 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, legea mentionata se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare si, conform alin.(3) al aceluiasi articol, contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru incheiate dupa data intrarii sale in vigoare. Totodata, conform alin.(4) al articolului mentionat, contractele de achizitie publica/acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a Legii 98/2016 sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand acestea au fost incheiate in tot ceea ce priveste incheierea, MODIFICAREA, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora. Prin urmare, consider ca pentru analizele suplimentare care nu au fost cuprinse in acordul cadru respectiv, AC nu are dreptul sa atribuie contracte subsecvente conform prevederilor art. 65 din HG. 925/2006. Procedura ce ar trebui aplicata pentru diferenta de achizitionat ar trebui aleasa in functie de VE stabilita conform L98/2016 si raportata la praguri.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri