Comentariu asupra Legii 98 / 2016 privind Achizițiile Clasice

Principalele elemente de noutate reglementate de Lege vizeaza aspecte, precum:
- domeniul de aplicare;
- definitiile si principiile;
- regulile generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire;
- procedurile de atribuire;
- instrumentele si tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire;
- criteriile de calificare si selectie;
- criteriile de atribuire;
- documentul unic de achizitie european („DUAE”);
- atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;
- finalizarea procedurii de atribuire;
- executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
- modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
- contraventii si sanctiuni.

Mai multe detalii aici : http://www.sn-seap.ro/legislatie/achizitii/comentariu-asupra-legii-98-20...