Raport achizitii pentru anul precedent

Buna ziua. In legatura cu Raportarea achizitiilor efectuate in anul precedent de catre o AC, sa inteleg procedura va intra in atributiile operatorului SEAP? Cam asa rezulta din textul de mai jos. (HG 395/2016)
„ ART. 168
(1) În vederea îndeplinirii funcţiilor prevăzute la art. 232 alin. (1) din Lege, operatorul SEAP are obligaţia, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziţia ANAP, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării funcţiei de monitorizare în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ANAP orice informaţie solicitată de aceasta, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcţiilor în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.
ART. 169
Centralizarea informaţiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autorităţile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru achiziţiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligaţia de a transmite un raport centralizator ANAP, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.”
Va rog pareri...Multumesc.

Nu cred că mai trebuie

De ce să mai facem raport daca nu mai avem niciun procentaj al achiziţiilor online de atins?

RAPORT ACHIZITII PE ANUL PRECEDENT

Din cate inteleg la art. 169 , SEAP-UL transmite un raport centralizator la ANAP cu totalitatea achizitiilor realizate electronic de catre autoritatile contractante.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri