Clauze contractuale obligatorii

Buna. Am urmatoarea situatie: in cadrul unei documentatii, contractul subsecvent are urmatoarea prevedere:
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.2 În situaţia întarzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligaţii ale furnizorului, precum şi in situaţia neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este în drept sa aplice, în funcţie de nevoia sa de consum, una din următoarele sancţiuni:
(a) acceptarea îndeplinirii corespunzătoare şi cu întarziere a obligaţiilor cu aplicarea(deducerea) penalitaţilor de întarziere conform pct. 11
(b) renunţarea expresă la achiziţionarea, fie a produselor necorespunzatoare în cauză, fie a reperelor pentru care furnizorul nu şi-a indeplinit obligaţiile în termen şi conform condiţiilor contractuale(întreaga cantitate din acea categorie de produse rămasă neachiziţionată potrivit contractului) şi aplicarea daunelor interese de 15% din valoarea contractuală a produselor/reperelor pentru care a renunţat la achizitionare; această renunţare operează pe baza unei notificari transmise furnizorului;
(c) rezilierea contractului, dupa prealabila notificare, şi aplicarea catre furnizor de daune-interese de 15% din valoarea ramasă neachizitionată a contractului reziliat.
(d) in situaţia in care contractul a încetat din alte cauze decat cele prevazute la lit. c), achizitorul este în drept sa aplice furnizorului plata de daune interese de 15% din valoare obligaţiilor neîndeplinite a contractului.
Este legala solicitarea acestor daune-interese de 15%?
Unde gasesc, in lege, informatii despre aplicarea acestor daune si care este valoarea maxima pe care o poate cere autoritatea contractanta.
In cazul in care nu duc la indeplinire contractul, nu se retine garantia de buna executie?
Ma poate ajuta cineva, va rog?
Multumesc.