Clauze contractuale obligatorii

Buna. Am urmatoarea situatie: in cadrul unei documentatii, contractul subsecvent are urmatoarea prevedere:
Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.2 În situaţia întarzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligaţii ale furnizorului, precum şi in situaţia neîndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor contractuale ale acestuia, achizitorul este în drept sa aplice, în funcţie de nevoia sa de consum, una din următoarele sancţiuni:
(a) acceptarea îndeplinirii corespunzătoare şi cu întarziere a obligaţiilor cu aplicarea(deducerea) penalitaţilor de întarziere conform pct. 11
(b) renunţarea expresă la achiziţionarea, fie a produselor necorespunzatoare în cauză, fie a reperelor pentru care furnizorul nu şi-a indeplinit obligaţiile în termen şi conform condiţiilor contractuale(întreaga cantitate din acea categorie de produse rămasă neachiziţionată potrivit contractului) şi aplicarea daunelor interese de 15% din valoarea contractuală a produselor/reperelor pentru care a renunţat la achizitionare; această renunţare operează pe baza unei notificari transmise furnizorului;
(c) rezilierea contractului, dupa prealabila notificare, şi aplicarea catre furnizor de daune-interese de 15% din valoarea ramasă neachizitionată a contractului reziliat.
(d) in situaţia in care contractul a încetat din alte cauze decat cele prevazute la lit. c), achizitorul este în drept sa aplice furnizorului plata de daune interese de 15% din valoare obligaţiilor neîndeplinite a contractului.
Este legala solicitarea acestor daune-interese de 15%?
Unde gasesc, in lege, informatii despre aplicarea acestor daune si care este valoarea maxima pe care o poate cere autoritatea contractanta.
In cazul in care nu duc la indeplinire contractul, nu se retine garantia de buna executie?
Ma poate ajuta cineva, va rog?
Multumesc.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri